Tulák, Brněnský tulák


*     Brno     *     1946 – 48; 1963 – 64; 1990 – 92     *     nepravidelně     *


Časopis vycházel v Brně ve třech obdobích.
1. - 1946 až 1946
Název Tulák. První číslo vyšlo v říjnu 1946, poslední v prosinci 1948. Cyklostyl, jeho historie je zapsána v kronice Old Boys Brno na str. 43. 3 čísla vyšla 1946 (1, 2, 3), 9 čísel v roce 1947 (čísla 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 10 v roce 1948, celkem 22 čísel (dvojčíslo leden - únor, březen,duben,květen, červen, dvojčíslo červenec - srpen, září, říjen, listopad, prosinec).

2. - 1963 až 1974.
Vydávání T. obnovily a do roku 1967 vydávaly STO Monsun. V roce 1968 se spojily s nově založeným Svazem Brněnských Osad a T. dále vydávaly společně, navazujíc na poválečné období. První číslo s názvem Brněnský Tulák vyšlo 27. srpna 1968 ve formátu A5. Redakční radu tvořili: Ňuf (T.O. Krokodýl), Joe Jégr a Šaman (T.O. Divous)**, **  Kami (T.O. Hubkaři), Jaroslav Nekuda - Dik, George, Bylinka, Ladyna (STO Monsun) a Renáč (T.O. Mariňáci). Další čísla tohoto období byla tištěna cyklostylem ve formátu A4. Vycházelo jako občasník do r. 1974, kdy jeho vydávání rázně ukončila normalizace. V r. 1968 vyšlo číslo 1 ve formátu A5, další čísla 2 a 3 ve formátu A4; 1969 vyšla čísla 1, 2, 3-4, 5, 6; 1970 - 1, 2, 3-4, 5?, 6?; 1971 - 1, 2, 3-4, 5, 6 (existuje i č. 3, zřejmě chyba v číslování); 1972 - 1, 2, 3-4, 5, 6; 1973 - 1, 2, 3-4? 5? 6?; 1974 - ?

3. - 1990 až 1992
Vydávání obnovili: Joe Jégr (T.O. Divous) kterého od druhého čísla ročníku 1990 vystřídal Jaroslav Nekuda - Dik (STO Monsun), dále Jiřina Třešková - Georgina (T.O. Mikfel), Jiří Vobora - Jordán jr. (T.O. Rowers),  Michal Bretter - MajkVladimír Svícenec - Džon , Oldřich Navrátil - Lišák a J. Nebenfuhr - Škopík . Vycházel ve formátu A4 a byl zpracováván počítačovou technikou. Vyšlo osm čísel včetně nultého. Tři v roce 1990 (0, 1, 2, 3), dvě v roce 1991 (1, 2) a dvě v roce 1992 (1, 2). Vydávání se potýkalo s finančními potížemi, z toho důvodu vylšlo málo čísel a vydávání bylo koncem roku 1992 ukončeno.

s použitím esbirky.cz