Host


*     1985 -      *     Brno     *     1 - 2 × ročně   *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A. 1. Host; 3. vyd. Dušan Skála , Soudní 9, 602 00 Brno (od č.2-3); kontaktní adresa Petr Cibulka , Vrázova 53, 616 00 Brno (2-3); 4. [Brno]; 6. A4:
7. 91+35-[828]; 8. cyklostyl (částečně xerox); brožováno v polokartónu;
9. ilustrace; 12. 1-2x ročně; 13. 4;
14. [1]/[05-85]; 2-3/86-87; 4/08-87 - 08-88; 5/01 - 05-89

B. \

 1. Časopis pro literaturu.\
 2. Obsah (1, 2-3); bloky (4): Česká literatura nedávná a nová Recenze; Aktuální rozhovor s Petrem Cibulkou; Ze světové literatury; Alternativní hudební publicistika; příloha: plakát (2-3).\
 3. Většinou plná jména, pseudonymy, šifry; a) V. Černý. V. Havel, L. Klíma, I. Kotrlá, .J. Kratochvil, J. Palivec, Z. Rotrekl, P. Řezníček, .J. Soukupová, J. Šimsa, J. Trefulka, M. Uhde, Václav Vokolek;
  b) J. Cage, S. Freud, A. Huxley, E. Pound, J. Updike, E. Wiesel.\
 4. a) Próza, poezie, dramata, recenze, kritiky, anotace, statě, eseje, polemiky, rozhovory, redakční poznámky.
  b) Česká literatura: výtahy z děl etablovaných autorů (drama: V. Havel , Pokoušení; M. Uhde , Výběrčí; poezie I. Kotrlé, Z. Rotrekla a J. Palivce; próza: J. Kratochvil, Policajt-Story; L. Klíma, Údolí největšího štěstí) i začínajících básníků (J. Soukupová, L. Kadlec); literárně historické a literárně vědecké statě a eseje (.J. Kratochvil, Literatura teď; J. Trefulka o básnickém díle Z. Rotrekla; statě o básníku J. Novákovi); recenze (většinou Ivy Kotrlé, Z katalogu) četných oficiálních novinek všeho druhu, novinové články, publikace z šedesátých let s těžištěm v české beletrii; uznání (J. Šimsa o J. Škvoreckém); rozhovory (Tři večery s Petrem Cibulkou; J. Šimsa s B. Komárkovou); světová literatura: beletrie (próza E. Pounda; próza A. Huxleyho), recenze; moderní hudba: cizina (J. Cage, J. Morrison); zpravodajství z koncertů, čeští písničkáři, moravský folklór, písňové texty, alternativní hudba v ČSSR, nabídkový seznam hudebního samizdatu P. Cibulky Samizdat Tapes and Cassettes and Videos (S.T.C.V.); lidská práva: líčení situace v československých věznicích; záhadná smrt P. Švandy; fotoreportáž z pohřbu P. Wonky; psychoanalýza (S. Freud); výtvarné umění (J. Zuziak); aktuální otázky z oblasti kultury (diskuse o pravopisu).
  c) Asi třetina původních příspěvků; třetina převzatých textů (samizdat, exilové publikace) a třetina překladů (většinou z angličtiny a němčiny).

C. \

 1. J.P., "Host, samizdatový občasník, Brno". Svědectví 82/87, 430-431. 2. "Host", Vokno 13/[87-88]. (2-3)  "Host", Infoch 11/87. (2-3)  "Host", Infoch 20/88. (4)
  Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 59.
  "Host 4", Kontinuita 6/89.

D. Rozhovor s Dušanem Skálou (22. 6. 89):
1. Brno.
2. 300; z toho asi třetina (80) rozdána jako autorské výtisky; asi 30 výtisků bylo na policii; č.4 zabaveno.
3. Cykloslyl.
4. Host pokračuje v tradici časopisu Host do domu (šedesátá léta), ovšem jen podle názvu.
5. O Hostu se uvažovalo již koncem r.1983; scházelo literární periodikum s podobnou charakteristikou; původní představa: 2-3x ročně; kvůli policejním represím, střídající se redakci a výrobním potížím se přestávky protáhly.
6. Zásady: úplná nezávislost; původní příspěvky; orientace: literatura SRN, Francie, ne tolik USA (jako např. Revolver Revue), křesťanská tematika; hudba; literární a nikoliv publicistické příspěvky.
11. Vokno.
12. Přednost: původní příspěvky a autoři z Brna a okolí.
14. Host do domu (jen podle názvu).
15. Celkové výrobní náklady jednoho čísla: asi 33.000 Kčs. Prodejní ceny: [1]: 70,- Kčs; 2-3:100,- Kčs; 4: 280,- Kčs.
16. Vydávání knih a brožur, avšak bez názvu edice.

zdroj: Posset 1993 viz

obsah samizdatových čísel - vyšlo v Host 1/ 1990 - pdf-ocr


KOMPLETNÍ

1985

[1] - [květen] - pdf-ocr

1986-87

2-3 - pdf-ocr

1987-88

4 - pdf-ocr

1989

5 - říjen - pdf-ocr