NAŠE HLASY


knižní edice

stejnojmenného listu (viz), vydávaného v Torontu 1955-1990 Jiřím Hlubůčkem ve spolupráci s tiskárnou Litera Printing, jejímiž vlastníky byli Josef Kuřil a Ladislav Průdek.


1) Jan Snížek: Kdo uteče ten vyhraje
2) Pavel Javor: Hořké verše
3) Antonín Cekota: Co se děje na Východě
4) Dr. Jarmila Dvořáková: Umělec na útěku s dodatkem Co má člověk z umění. Prosinec 1960, 34 s. - pdf-ocr