Český slovník bohovědný 1912-31


Monumentální dílo pražského světícího biskupa Antonína Podlahy (1865-1932).

1920 vysvěcen pražským arcibiskupem Františkem Kordačem.

Po smrti AP slovník zůstal nedokončen.

Vydala Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství Václav Kotrba.

za použití http://librinostri.catholica.cz, upraveno, ocr


díl 1 - 1912 - 1000 s. - A - Basacape - pdf-ocr
díl 2 - 1916 - 975 s. - Bascath - církevní rok - pdf-ocr
díl 3 - 1926 - 1018 s. - církevní řády - Ezzo - pdf-ocr
díl 4 - 1930 - 1054 s. - f. - Holbecke - pdf-ocr
díl 5 - 1930-31 - 474 s. - Holbein - Italie - pdf-ocr