Sever a východ


Umělecká revue, Literární revue

*     Turnov     *     1925 – 1930     *     6 – 10 × ročně     *


Revui Sever a východ (SaV) vydával Müller a spol. v Turnově.

Záměrem bylo vydávat 10 čísel ročně. Ve skutečnosti vyšlo:
I. ročník (1925): 8 čísel, z toho 2 dvojčísla (7-8 a 9-10)
II. ročník (1926): 10 čísel.
III. ročník (1927): 8 čísel, z toho 2 dvojčísla (7-8 a 9-10)
IV. ročník (1928): 8 čísel, z toho 2 dvojčísla (6-7 a 9-10)
V. ročník (1929): 7 čísel, z toho  3 dvojčísla (2-3, 6-7, 9-10)
VI. ročník (1930): 6 čísel, z toho 2 dvojčísla (4-5, 6-7) a jedno trojčíslo (8-10).

Vedoucím redaktorem byl Josef Knap. Redaktory I.-III. ročníku byli Václav Prokůpek, František Křelina a Jan Knob; IV.-VI. ročník rediguje Josef Knap pouze s Janem Knobem. Odpovědným redaktorem byl Jan Knob.

Záměr redakce obsahuje Knapova programová stať K severovýchodu, otištěná v 1. čísle 1. ročníku (březen 1925). SaV měl vytvořit jakousi protiváhu ostře kritizované literární Praze s její avantgardou podléhající různým „románským módám", přitom si však zachovat důsledně apolitický ráz. Kolem SaV se měli soustředit spíše konzervativně ladění autoři hlásící se k severovýchodním Čechám, k venkovu a k tradici české realistické prózy.

Mezi skutečnými přispěvateli najdeme zástupce všech hlavních literárních směrů i generací, včetně zatracovaného poetismu, často bez jakéhokoliv vztahu k severovýchodočeskému regionu.

Obsah jednotlivých čísel není nijak výrazně strukturován. Obsahem je původní poezie (převažuje nad prózou), povídky, úryvky z delších próz, úryvky dramatických textů, rozsáhlejší literárněvědné stati, kritiky, recenze, diskuse o tradici, biografie, nekrology, nechybí výtvarný doprovod (celostránková ilustrace - reprodukce grafiky).

V SaV zcela převažují původní texty; pro ojedinělé případy překladů jsou vytvořeny samostatné rubriky.

Vytvořeno za použití textu Věry Nečasové z roku 2005, která též zpracovala ediční poznámku pdf-txt, článková bibliografie dle ročníků pdf-txt, autorský a předmětový (výběrový rejstřík) pdf-txt.