Satellite 1-416

Československý čtrnáctideník.


*   Toronto   *   1991 –   *   měsíčně, čtrnáctidenně   *


Zpravodajský list vydavatelství ABE rediguje Aleš Březina ve spolupráci s Karlem Foustkou, Evou Mesticovou, Petrem Munkem, Ivanem Znášikem aj. List přináši zpravodajské materiály přetištěné z domácího tisku, původní příspěvky zpravodajské, původní komentáře a stanoviska vyjadřující mínění krajanské obce (zvláště v souvislosti se vztahy domova a exilu apod.), články o významných Češích v zahraničí, rozsáhlé sportovní zpravodajství a inzerci. Založen v dubnu 1991, do června 1991 vyšla tři čísla „nultého ročníku". Původně vycházel jako měsíčník, v roce 1992 změna periodicity. Příspěvky v češtině a slovenštině. Náklad se v 90. letech pohyboval kolem 2000 výtisků. Dosud vychází (březen 2016).

http://zpravy.org

Satellite 1-416: Československý čtrnáctideník: Czechoslovak bi-weekly / Aleš Březina, Karel Foustka, Eva Mesticová, Petr Munk, Ivan Znášik. - Toronto: ABE. - 40,5 × 29 cm, 8-16 s. - Do r. 1994 podnázev pouze anglicky a jen v tiráži. - Asi do konce r. 1991 podnázev Czechoslovak Monthly. - Č. 1/96 omylem označeno jako č. 1/95.

podle: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz. Upraveno.


ročník 2002

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11 - pdf-txt   12 - pdf-txt   13 - pdf-txt   14 - pdf-txt   15 - pdf-txt   16 - pdf-txt   17 - pdf-txt   18 - pdf-txt   19 - pdf-txt   20 - pdf-txt   21 - pdf-txt   22 - pdf-txt   23 - pdf-txt   24 - pdf-txt  

ročník 2003

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11 - pdf-txt   12 - pdf-txt   13 - pdf-txt   14 - pdf-txt   16 - pdf-txt   17 - pdf-txt   18 - pdf-txt   19 - pdf-txt   20 - pdf-txt   21 - pdf-txt   22_1str - pdf-txt   23 - pdf-txt   24 - pdf-txt  

ročník 2004

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11 upravené - pdf-txt   12 - pdf-txt   13 - pdf-txt   14 - pdf-txt   15 - pdf-txt   16 - pdf-txt   17 - pdf-txt   18 - pdf-txt   19 - pdf-txt   20 - pdf-txt   21 - pdf-txt   22 - pdf-txt   23 - pdf-txt   24 - pdf-txt  

ročník 2005

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11 - pdf-txt   12 - pdf-txt   13 - pdf-txt   14 - pdf-txt   15 - pdf-txt   16 - pdf-txt   17 - pdf-txt   18 - pdf-txt   19 - pdf-txt   20 - pdf-txt   21 - pdf-txt   22 - pdf-txt   23 - pdf-txt   24 - pdf-txt  

ročník 2006

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03-04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - ocr-pdf   11 - ocr-pdf   12 - pdf-txt   13 - pdf-txt   14 - pdf-txt   15 - pdf-txt   16 - pdf-txt   17 - pdf-txt   18 - pdf-txt   19 - pdf-txt   20 - pdf-txt   21 - pdf-txt   22 - pdf-txt   24 - pdf-txt   25 - pdf-txt  

ročník 2007

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11 - pdf-txt   12 - pdf-txt   14 - pdf-txt   15 - pdf-txt   16 - pdf-txt   17 - pdf-txt   18 - pdf-txt   19 - pdf-txt   20 - pdf-txt   21 - pdf-txt   22 - pdf-txt   23 - pdf-txt   24-25 - pdf-txt  

ročník 2008

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11 - pdf-txt   12 - pdf-txt   13 - pdf-txt   14 - pdf-txt   15 - pdf-txt   16 - pdf-txt   17 - pdf-txt   18 - pdf-txt   19 - pdf-txt   20 - pdf-txt   21 - pdf-txt   22 - pdf-txt   23 - pdf-txt   24-25 - pdf-txt  

ročník 2009

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11 - pdf-txt   12 - pdf-txt   13 - pdf-txt   14 - pdf-txt   15 - pdf-txt   16 - pdf-txt   17 - pdf-txt   18 - pdf-txt   19 - pdf-txt   20 - pdf-txt   21 - pdf-txt   22 - pdf-txt   23-24 - pdf-txt  

ročník 2010

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11 - pdf-txt   12 - pdf-txt   13 - pdf-txt   14 - pdf-txt   15 - pdf-txt   16 - pdf-txt   17 - pdf-txt   18 - pdf-txt   19 - pdf-txt   20 - pdf-txt   21 - pdf-txt  

ročník 2011

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11 - pdf-txt   12 - pdf-txt   13 - pdf-txt   14 - pdf-txt   15 - pdf-txt   16 - pdf-txt   17 - pdf-txt   18 - pdf-txt   19 - pdf-txt   20 - pdf-txt  

ročník 2012

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11 - pdf-txt   12 - pdf-txt   13 - pdf-txt   14 - pdf-txt   15 - pdf-txt   16 - pdf-txt   17 - pdf-txt   18 - pdf-txt   19 - pdf-txt   20 - pdf-txt  

ročník 2013

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07-08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11-12 - pdf-txt   13 - pdf-txt   14 - pdf-txt   15 - pdf-txt   16 - pdf-txt   17 - pdf-txt   18 - pdf-txt   19-20 - pdf-txt  

ročník 2014

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11 - pdf-txt   12 - pdf-txt   13 - pdf-txt   14 - pdf-txt   15-16 - pdf-txt  

ročník 2015

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt   05 - pdf-txt   06 - pdf-txt   07 - pdf-txt   08 - pdf-txt   09 - pdf-txt   10 - pdf-txt   11 - pdf-txt   12 - pdf-txt  

ročník 2016

01 - pdf-txt   02 - pdf-txt   03 - pdf-txt   04 - pdf-txt