Satellite 1-416

Československý čtrnáctideník.

*   Toronto   *   1991 -   *   měsíčně, čtrnáctidenně   *

Zpravodajský list vydavatelství ABE rediguje Aleš Březina ve spolupráci s Karlem Foustkou, Evou Mesticovou, Petrem Munkem, Ivanem Znášikem aj. List přináši zpravodajské materiály přetištěné z domácího tisku, původní příspěvky zpravodajské, původní komentáře a stanoviska vyjadřující mínění krajanské obce (zvláště v souvislosti se vztahy domova a exilu apod.), články o významných Češích v zahraničí, rozsáhlé sportovní zpravodajství a inzerci. Založen v dubnu 1991, do června 1991 vyšla tři čísla „nultého ročníku“. Původně vycházel jako měsíčník, v roce 1992 změna periodicity. Příspěvky v češtině a slovenštině. Náklad se v 90. letech pohyboval kolem 2000 výtisků. Dosud vychází (březen 2016).

http://zpravy.org

Satellite 1-416: Československý čtrnáctideník: Czechoslovak bi-weekly / Aleš Březina, Karel Foustka, Eva Mesticová, Petr Munk, Ivan Znášik. - Toronto: ABE. - 40,5 x 29 cm, 8-16 s. - Do r. 1994 podnázev pouze anglicky a jen v tiráži. - Asi do konce r. 1991 podnázev Czechoslovak Monthly. - Č. 1/96 omylem označeno jako č. 1/95. - LP: č. -2, -1, 0, 1-6/1991; č. 1-24/1992; č. 1-24/1993; č. 1-24/1994; č. 1-25/1995; č. 1-24/ 1996; č. 1-24/1997; č. 1-24/1998; č. 1-18/1999

podle: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz. Upraveno.

ročník 2002

ročník 2003

ročník 2004

ročník 2005

ročník 2006

ročník 2007

ročník 2008

ročník 2009

ročník 2010

ročník 2011

ročník 2012

ročník 2013

ročník 2014

ročník 2015

ročník 2016