Slovan (La Grange)

Týdenník politický, poučný a zábavný


*     La Grange a Bryan (Texas, USA)     *     září 1879 - květen 1890     *     týdně     *


Vydával F. Lidiák a spol., J. S. Čada, E. A. Krall, red. H. Chotek, A. Haidušek a další.

Zabýval se lokálními, texaskými i národními novinkami.

V letech 1885 - 1889 měl přílohu Česko-slovanský rolník v Texasu, spolkový "orgán farmerské alliance v Bryan", určenou krajanskému venkovu, zejména farmářům, zaměřenou především velmi prakticky. V dalších letech existoval jako samostatné periodikum, ale brzy zanikl.

podle:  Alena Jaklová 2010 viz, doplněno.


NEaplikováno ocr, ztráta kvality obrazu byla velká a míra rozpoznaného textu malá.

Digitální podoba vznikla ve spolupráci University of North Texas a Sdružení občanů Exodus.


2. 9. 1880 - pdf