Obálka

časopis pro literaturu


*     1979 - 80?     *     Tábor     *


Autorské samizdatové časopisy Akát (1979) a Obálka (1980), rozmnožované strojopisem, vydával Josef Štogr v Táboře.

podle: www.libpro.cz


1 - pdf-ocr

9 - pdf-ocr

s. 48-57 - pdf-ocr