Fosil magazín


*    Rotterdam, Praha    *    1986-1991    *    nepravidelně    *


Přílohu ke kazetám svého hudebního vydavatelství Fosil vydával a jediným autorem byl Jaroslav Hutka. Prvnímu řádnému číslu z roku 1987 předcházela dvě tzv. informační a jedno nulté číslo z roku 1986. Poslední (10.) číslo vyšlo v Praze v prosinci 1991.

Fosil Magazín / Jaroslav Hutka. - Rotterdam: Jaroslav Hutka. - 14,5 × 10 cm, 12-19 s.; inf. č. 21 × 15 cm, 8 s.; varianta č. 4/[88] 10 × 7 cm. - Od roku 1991 vychází v Praze. - Vydávání předcházela tři čísla: dvě informační, formát A5; další [nulté] číslo s informacemi o vydaných kazetách J. Hutky, formát (stejně jako následující vydání) A6. - Č. 4/[88] také ve formátu A7.

Většina čísel v několika grafických úpravách.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


KOMPLETNÍ

zatím uvádíme přepisy z www.hutka.cz

1986

inf. č. (máj) [1986] - (zatím není k dispozici, nabídněte)
inf. č. (červenec)  [1986] - (zatím není k dispozici)
[0] / [1986] - (zatím není k dispozici)

1987

01 - pdf-txt
02 - pdf-txt
03 - pdf-txt

1988

04 - pdf-txt
05 - pdf-txt

1989

06 - pdf-txt
07 - pdf-txt
08 - pdf-txt

1991

09 - pdf-txt
10 - pdf-txt