Fosil magazín

*    Rotterdam, Praha    *    1986-1991    *    nepravidelně

Přílohu ke kazetám svého hudebního vydavatelství Fosil vydával a jediným autorem byl Jaroslav Hutka. Prvnímu řádnému číslu z roku 1987 předcházela dvě tzv. informační a jedno nulté číslo z roku 1986. Poslední (10.) číslo vyšlo v Praze v prosinci 1991.

Fosil Magazín / Jaroslav Hutka. - Rotterdam: Jaroslav Hutka. - 14,5 x 10 cm, 12-19 s.; inf. č. 21x15 cm, 8 s.; varianta č. 4/[88] 10 x 7 cm. - Od roku 1991 vychází v Praze. - Vydávání předcházela tři čísla: dvě informační, formát A5; další [nulté] číslo s informacemi o vydaných kazetách J. Hutky, formát (stejně jako následující vydání) A6. - Č. 4/[88] také ve formátu A7.
- Většina čísel v několika grafických úpravách. - KOMPLETNÍ.

knihovna Libri Prohibiti: inf. č. (máj), inf. č. (červenec), [0] / [1986]; č. 1, 2, 3 / 1987; č. 4 / [1988]; č. 5 / 1988; č. 6, 7, 8 / 1989; č. 9, 10 / 1991

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

 

zatím uvádíme přepisy z www.hutka.cz

KOMPLETNÍ

 

1986

  • inf. č. (máj) [1986] - pdf-txt (zatím není k dispozici, nabídněte)
  • inf. č. (červenec)  [1986] - pdf-txt (zatím není k dispozici)
  • [0] / [1986] - pdf-txt (zatím není k dispozici)

1987

1988

1989

1991