Reunion

českých rytířů řádu sv. Lazara Jeruzalémského 


*     Schwalbach am Taunus (Německo), Černošice     *     1977 –      *     dvouměsíčně     *


Zpravodaj českých rytířů řádu sv. Lazara Jeruzalémského od prosince roku 1977 vycházel ve Schwalbachu  am Taunus, redigoval ho Josef Kočí.

Předchůdcem byla informační tiskovina Zpravodaj, který ze švédského Lundu ve formě dopisů odesílala Alena Šmídová.

zdroj: HUBENÝ, David. Řád svatého Lazara Jeruzalémského a jeho působení u nás od roku 1937 po současnost online. Brno, 2017 [cit. 2019-09-16]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.


1980

5 - pdf-ocr

1983

6 - pdf-ocr

1984

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1985

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr