Reunion

českých rytířů řádu sv. Lazara Jeruzalémského 


*     Schwalbach am Taunus (Německo), Černošice     *     1977 –      *     dvouměsíčně     *


Zpravodaj českých rytířů řádu sv. Lazara Jeruzalémského od prosince roku 1977 vycházel ve Schwalbachu  am Taunus, redigoval ho Josef Kočí.

Předchůdcem byla informační tiskovina *Zpravodaj, *který ze švédského Lundu ve formě dopisů odesílala Alena Šmídová.

zdroj: HUBENÝ, David. Řád svatého Lazara Jeruzalémského a jeho působení u nás od roku 1937 po současnost online. Brno, 2017 [cit. 2019-09-16]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.


1980

5 - pdf-ocr

1983

6 - pdf-ocr

1984

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1985

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr