DALŠÍ ZDROJE

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR v. v. i., v rámci České literární bibliografie (na které pracuje v roce 2018 téměř 70 let) přidává, při hledání časopiseckého článku, do bibliografického záznamu online odkaz na text, umístěný na scriptum.cz.

Vstup do bibliografie https://vufind.ucl.cas.cz/  .