Enato


*     [Olomouc]     *     1983 -     *     nepravidelně     *


Strojopisný sborník s názvem Enato začal vydávat v r. 1983 v Olomouci Rostislav Valušek. Sborník byl sestavován z textů dosud nezveřejněných. Vyhotoven v deseti exemplářích byl rozdáván všem autorům, kteří přispěli básněmi, prózou, eseji, překladem. Výběr příspěvků nebyl určován žádnou ideovou koncepcí. Celkem vyšlo 7 sborníků.

Jednotlivé autorské příspěvky tvořily separátní sešity (A 5), označené na přední straně bílé obálky názvem a grafickým symbolem (znak papírové lodky) „podniku". Spolu se sešity byl do skládacího pouzdra - opatřeného stejným grafickým symbolem a číslem sborníku - vkládán samostatně list s obsahem, grafikou, kresbou či jinou pozorností.

Mezi původní autory patřili Petr Jochmann, Eduard Zacha, Petr Mikeš, Vladimír Erker, Josef Plotzer, Josef Pospíšil, Josef Jílek, Antonín Blažek, Miroslav Holman, Jiří Olič, Štěpán Kameník aj.

Překládáni byli mj. Ch. Péguy, G. Bachelard, R. Walser, S. Morawski, C. Milosz, B. Schulz, J. Slowacki, H. Miller, W. Gombrowicz a M. Buber.

V Knihovničce Enata vyšly dva samostatné tituly: Pavel Švanda, Zázraky v malém ráji, Zdeněk Gába-Kameník : Záznamy I. - III..

Autory výtvarných příloh byli mj. Milena Valušková, Rostislav Valušek, Inge Kosková, Miroslav Urban a Oskar Přindiš.

zdroj: Scriptum, časopis pro literaturu, umění, život č. 17-18, Olomouc, prosinec 1995


sborník I - jaro 1983
celý - pdf-ocr     obal a obsah - pdf-ocr

jednotlivé sešity
János Pilinszky: Osud "umělecké obrazotvornosti" v naší době - pdf-ocr
Charles Péguy: Tři úvahy - pdf-ocr
Piet Schoonenberg: Osobní Bůh - neosobní božské - pdf-ocr
Gaston Bachelard: Poetický a metafyzický okamžik - pdf-ocr
Robert Walser: Basta a Jiné povídání - pdf-ocr


sborník II - podzim 1983
celý - pdf-ocr     obal a obsah - pdf-ocr

jednotlivé sešity
Stefan Morawski: Konec moderní doby - pdf-ocr
Leonard Michaels: V padesátých letech - pdf-ocr
Peter Jochmann: /.../ Zápisky /.../ - pdf-ocr
Czeslaw Milosz: Město beze jména - pdf-ocr
Rostislav Valušek: Ztotožňování - pdf-ocr
Jean Gebser: Praúzkost a pradůvěra - pdf-ocr


sborník III - jaro 1984  [na s. 2 chybně uvedeno jaro ´83]
celý - [pdf-ocr]     obal a obsah - [pdf-ocr]

jednotlivé sešity
Jerzy Prokopiuk: Paradigma fantazie - pdf-ocr
grafika - pdf
Bruno Schulz: Republika snů - pdf-ocr
Eduard Zacha: Tři prózy - pdf-ocr
Gary Snyder: Verše - pdf-ocr
Betin A.: Kouzlo nechtěného - pdf-ocr
Julius Slowacki: Tři dopisy matce - pdf-ocr


sborník IV - podzim 1984 celý - pdf-ocr     obal a obsah - [pdf-ocr]

jednotlivé sešity
Petr Mikeš: Stříbrný pták ve žluté skříni - [pdf-ocr]
Vladimír Erker: Kostrbaté písmo - [pdf-ocr]
Josef Plotzer: Vkladní knížka plná slov - pdf-ocr
Josef Pospíšil: U dvora potřebují klauna - pdf-ocr
Rostislav Valušek: Logopády - pdf-ocr
Eduard Zacha: Podzim a Hlas - [pdf-ocr]
Inge Kosková: bez názvu (tuš) - pdf
Jiří Havlíček: Hlava (tuš, akryl) - 


sborník V - podzim 1985 celý - pdf-ocr     obsah - pdf-ocr

jednotlivé sešity
Henry Miller: Sobotní odpoledne - [pdf-ocr]
Witold Gombrowitz: Z deníku 1953-1959 - pdf-ocr
Abraham Maslow: Tvůrčí postoj - pdf-ocr
Tadeusz Rózewicz: Zůstane po mně prázdný pokoj - pdf-ocr
Georges Bernanos: Dopisy /leden - červen 1926/ - pdf-ocr
grafika 1 - [pdf]
grafika 2 - [pdf]


sborník VI - jaro 1987 celý - pdf-ocr     obal a obsah - pdf-ocr

jednotlivé sešity
Jiří Jílek: V díle je mzda - [pdf-ocr]
Martin Buber: Šiflut: O pokoře - [pdf-ocr]
Zbyněk Hába: Bezruč - [pdf-ocr]
Antonín Blažek: Několik poznámek k případu Sabinovu - [pdf-ocr]
Louis Simpson: Básníkem Ameriky - [pdf-ocr
Jiří Vícha: Krajina milost - pdf-ocr


sborník VII - léto 1988 celý - pdf-ocr     obsah - pdf-ocr

jednotlivé sešity
Miroslav Holman: Jedeme načas - pdf-ocr
Jiří Olič: To bylo básní na růže... - pdf-ocr
Štěpán Kameník: Pouť ke svaté Dobrotivé - pdf-ocr
Pavel Švanda: Zázraky v malém ráji - pdf-ocr
Czesław Miłosz: Tři básně /překl. I. Mikešová a V. Burian/ - pdf-ocr
Stefan Zweig: Věčně mladá Paříž; První hodiny války /překlad M. Šimánková/ - pdf-ocr
R. M. Rilke: Básně /překl. J. Kuběna/ - pdf-ocr
M. Urban: Plastika smrti (foto) - pdf-ocr