Enato

*     [Olomouc]     *     1983 –     *     nepravidelně     *

 

Strojopisný sborník s názvem Enato začal vydávat v r. 1983 v Olomouci Rostislav Valušek. Sborník byl sestavován z textů dosud nezveřejněných. Vyhotoven v deseti exemplářích byl rozdáván všem autorům, kteří přispěli básněmi, prózou, eseji, překladem. Výběr příspěvků nebyl určován žádnou ideovou koncepcí. Celkem vyšlo 7 sborníků.

Jednotlivé autorské příspěvky tvořily separátní sešity (A 5), označené na přední straně bílé obálky názvem a grafickým symbolem (znak papírové lodky) „podniku“. Spolu se sešity byl do skládacího pouzdra - opatřeného stejným grafickým symbolem a číslem sborníku - vkládán samostatně list s obsahem, grafikou, kresbou či jinou pozorností.

Mezi původní autory patřili Petr Jochmann, Eduard Zacha, Petr Mikeš, Vladimír Erker, Josef Plotzer, Josef Pospíšil, Josef Jílek, Antonín Blažek, Miroslav Holman, Jiří Olič, Štěpán Kameník aj.

Překládáni byli mj. Ch. Péguy, G. Bachelard, R. Walser, S. Morawski, C. Milosz, B. Schulz, J. Slowacki, H. Miller, W. Gombrowicz a M. Buber.

V Knihovničce Enata vyšly dva samostatné tituly: Pavel Švanda, Zázraky v malém ráji, Zdeněk Gába-Kameník: Záznamy I. - III.

Autory výtvarných příloh byli mj. Milena Valušková, Rostislav Valušek, Inge Kosková, Miroslav Urban a Oskar Přindiš.

zdroj: Scriptum, časopis pro literaturu, umění, život č. 17-18, Olomouc, prosinec 1995

sborník I - jaro 1983

celý - pdf-ocr     obal a obsah - pdf-ocr

jednotlivé sešity

 • János Pilinszky: Osud "umělecké obrazotvornosti" v naší době - pdf-ocr
 • Charles Péguy: Tři úvahy - pdf-ocr
 • Piet Schoonenberg: Osobní Bůh - neosobní božské - pdf-ocr
 • Gaston Bachelard: Poetický a metafyzický okamžik - pdf-ocr
 • Robert Walser: Basta a Jiné povídání - pdf-ocr

 

sborník II - podzim 1983

celý - pdf-ocr     obal a obsah - pdf-ocr

jednotlivé sešity

 • Stefan Morawski: Konec moderní doby - pdf-ocr
 • Leonard Michaels: V padesátých letech - pdf-ocr
 • Peter Jochmann: /…/ Zápisky /…/ - pdf-ocr
 • Czeslaw Milosz: Město beze jména - pdf-ocr
 • Rostislav Valušek: Ztotožňování - pdf-ocr
 • Jean Gebser: Praúzkost a pradůvěra - pdf-ocr

 

sborník III - jaro 1984     [na s. 2 chybně uvedeno jaro ´83]

celý - pdf-ocr     obal a obsah - pdf-ocr

jednotlivé sešity

 • Jerzy Prokopiuk: Paradigma fantazie - pdf-ocr
 • grafika - pdf
 • Bruno Schulz: Republika snů - pdf-ocr
 • Eduard Zacha: Tři prózy - pdf-ocr
 • Gary Snyder: Verše - pdf-ocr
 • Betin A.: Kouzlo nechtěného - pdf-ocr
 • Julius Slowacki: Tři dopisy matce - pdf-ocr

sborník IV - podzim 1984

celý - pdf-ocr     obal a obsah - pdf-ocr

jednotlivé sešity

 • Petr Mikeš: Stříbrný pták ve žluté skříni - pdf-ocr
 • Vladimír Erker: Kostrbaté písmo - pdf-ocr
 • Josef Plotzer: Vkladní knížka plná slov - pdf-ocr
 • Josef Pospíšil: U dvora potřebují klauna - pdf-ocr
 • Rostislav Valušek: Logopády - pdf-ocr
 • Eduard Zacha: Podzim a Hlas - pdf-ocr
Inge Kosková: bez názvu (tuš) - pdf
Jiří Havlíček: Hlava (tuš, akryl) - 

 

sborník V - podzim 1985

celý - pdf-ocr     obsah - pdf-ocr

jednotlivé sešity

 • Henry Miller: Sobotní odpoledne - pdf-ocr
 • Witold Gombrowitz: Z deníku 1953-1959 - pdf-ocr
 • Abraham Maslow: Tvůrčí postoj - pdf-ocr
 • Tadeusz Rózewicz: Zůstane po mně prázdný pokoj - pdf-ocr
 • Georges Bernanos: Dopisy /leden - červen 1926/ - pdf-ocr
 • grafika 1 - pdf
 • grafika 2 - pdf

 

sborník VI - jaro 1987

celý - pdf-ocr     obal a obsah - pdf-ocr

jednotlivé sešity

 • Jiří Jílek: V díle je mzda - pdf-ocr
 • Martin Buber: Šiflut: O pokoře - pdf-ocr
 • Zbyněk Hába: Bezruč - pdf-ocr
 • Antonín Blažek: Několik poznámek k případu Sabinovu - pdf-ocr
 • Louis Simpson: Básníkem Ameriky - pdf-ocr
 • Jiří Vícha: Krajina milost - pdf-ocr

 

sborník VII - léto 1988

celý - pdf-ocr     obsah - pdf-ocr

jednotlivé sešity

 • Miroslav Holman: Jedeme načas - pdf-ocr
 • Jiří Olič: To bylo básní na růže… - pdf-ocr
 • Štěpán Kameník: Pouť ke svaté Dobrotivé - pdf-ocr
 • Pavel Švanda: Zázraky v malém ráji - pdf-ocr
 • Czesław Miłosz: Tři básně /překl. I. Mikešová a V. Burian/ - pdf-ocr
 • Stefan Zweig: Věčně mladá Paříž; První hodiny války /překlad M. Šimánková/ - pdf-ocr
 • R. M. Rilke: Básně /překl. J. Kuběna/ - pdf-ocr

M. Urban: Plastika smrti (foto) - pdf-ocr