Sondy


*     Chotěboř     *     1978 – 1984     *     4 - 5 × ročně     *


Vydavatelem byl chotěbořský rodák, básník, prozaik a organizátor kulturního života Petr Musílek. Vymezuje se: „Je lepší rozsvítit byť jen malou svíčku než proklínat temnotu." (Konfucius, obálka Sondy 1/1978), ale zároveň: „Mlčící budou strašlivě obviněni." (F. Halas, Sondy 4/1978)

S. stály mimo oficiální kulturu a mimo kulturní centra, převažuje v nich poezie doplňovaná úvahami, prózou a ‚výpisky z četby'.

Spolupracovníky byli Stanislav Zedníček a Erwin Kukuczka. Zedníček uvedl Halase, demlovský okruh, Jiřího Brixi, Holana, Seiferta. Kukuczka kromě vlastní poezie a prózy přináší Jiřinu Sedláčkovou a překlady R. Brandstaettera, překlady z polštiny přispívá pardubický básník Miloš Vodička. Své texty tiskli také Ludmila Klukanová a Ludvík Kundera, Eva Tučková (Pověst o kapličkách). Musílek uváděl Konfucia, Teilharda de Chardin, O. Březinu, F. X. Šaldu (Na cestu), Matthiase Claudia (starokřesťanská literatura v překladu Bablerově), hovory umírajícího fyzika Dr. Jiřího Mrázka s farářem od P. Marie Sněžné, Pavlův Běh Prahou, vlastní básně (Modlitba: „Není takové noci / kam by nepronikalo světlo"). Grafiky F. Dörfla nebo O. Tomka, fotografie Klukanovy.  

Na přelomu let 1981/1982 chtěla StB po Musílkovi, aby ve vydávání pokračoval se spolupracovníky, které mu vyberou oni. Musílek ve vydávání pokračuje, ale tiskne pouze svá díla. Ani to posléze bez perzekuce nešlo, Musílek ukončuje vydávání S. a věnuje se Listům klubu přátel Městského muzea v Chotěboři.

Prvních 6 čísel (A5, 20-50 stran) vychází v modré „sešitové" obálce (první sešito nití, další kancelářskými sponkami), od čísla 7 na obálce spolupracuje trvale grafik Jan Tůma. V tiráži uveden náklad 12 výtisků, nejvyšší ale čítal až 200 výtisků.

s použitím informací z: Ivo HARÁK: Chotěbořská samizdatová edice Petra Musílka SONDY; IN: MARTINEK, L., TICHÝ, M. (red.): Česká a polská samizdatová literatura. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2004. 328 s. ISBN 80-7248-228-9.


ZŘEJMĚ KOMPLETNÍ

1978

1 - duben - pdf-ocr    2 - červen - pdf-ocr    3 - srpen - pdf-ocr    4 - říjen - pdf-ocr    5 - vánoce - pdf-ocr

1979

1 (6) - leden - pdf-ocr    2 (7) - duben - pdf-ocr    3 (8) - červen - pdf-ocr    4 (9) - pdf-ocr    5 (10) - pdf-ocr

1980

1 (11) - březen - pdf-ocr    2 (12) - červen - pdf-ocr    3 (13) - září - pdf-ocr    4 (14) - prosinec - pdf-ocr

1981

1 (15) - březen - pdf-ocr    2 (16) - červen - pdf-ocr    3 (17) - listopad - pdf-ocr    4 (18) - prosinec - pdf-ocr

1982

1 (19) - březen - pdf-ocr    2 (20) - červen - pdf-ocr    3 (21) - září - pdf-ocr    4 (22) - prosinec - pdf-ocr

1983

1 (23) - březen - pdf-ocr    2 (24) - červen - pdf-ocr    3 (25) - srpen - pdf-ocr    4 (26) - listopad / prosinec - pdf-ocr

1984

1 (27) - březen - pdf-ocr