Kořeny


*     Melbourne     *     1960--1960     *     čtvrtletně     *


Časopis připravený redakcí Hlasu domova pro čtenáře v Československu. V tiráži uvedeno jako místo vydání Hamburg (SRN) a jako vydavatel Československé vydavatelství (Czech Publishing Fund). Skutečným vydavatelem listu byl František Váňa, nájemcem hamburské schránky Josef Kinda. Časopis, který měl české čtenáře objektivně informovat zejména o dění ve světě, byl z různých míst světa rozesílán na náhodně získané adresy československých občanů. Vyšla jen dvě čísla v září a prosinci 1960, další vydávání nebylo možné z finančních důvodů.

Kořeny / František Váňa. Hamburg: Czech Publishing Fund. 25,5 x 19 cm, 10 s. Skutečným nakladatelem byl František Váňa.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1960

podzim - pdf-ocr