křesťanské texty


Ve svatvečer Božího narození, strojopis, 5 s. A4 - pdf-ocr

Poslední mše sv. otce Michala, strojopis, 5 s. A4 - pdf-ocr

Matka Boží - strojopis, 5 s. A4 - pdf-ocr

Matka Boží předsedá na klášterní radě - strojopis, 4 s. A4 - pdf-ocr

Velikonoční noc - strojopis, 4 s. A4 - pdf-ocr

Jak ožívají zahynulé duše - strojopis, 3 s. A4 - pdf-ocr

Biskup klade otázky - strojopis, 3 s. A4 - pdf-ocr

Veřejná zpověď -  strojopis, 4 s. A4 - pdf-ocr

Přijď Ježíšku - strojopis, 6 s. A4 - pdf-ocr

Ikona - strojopis, 4 s. A4 - pdf-ocr

Podzemní klášter - strojopis, 6 s. A4 - pdf-ocr

Rudolf Schmid, Cestou s Bohem - tzv. Malý stuttgartský komentář ke Starému zákonu, díl 3., knihy Exodus, Leviticus, Numeri - strojopis 66 s. A4 - pdf-ocr

Oslavy svatováclavské, Čsl. Orel Pozořice 1945 - cyklostyl 23 s. A4 - pdf-ocr

Klemens Tilmann: Vedli spolu duchovní rozhovor - strojopis 68 s. A4 - pdf-ocr

Sdružení katolických laiků "Pokoj na zemi" - průvodní dopis, program, způsob provádění, organizace, výzva věřícím, podpora kardinála Tomáška - září, říjen 1988 - pdf-ocr

Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR (21 bodů) - pdf-ocr