Informační oběžník

*     Ludwigsburg (Německo)     *     1948(?) – ?     *     ?     *

 

Zpravodaj Ústředního svazu čsl. studentstva v exilu vycházel v táboře Arsenalkaserne v Ludwigsburgu. Ve vystavených č. redaktoři neuvedeni, předsedou svazu byl v té době Emil Ransdorf, generálním sekretářem Jaroslav Zich. Cyklostyl, částečně bez diakritických znamének. Bez dalšíchinformací.

Informační oběžník / Emil Ransdorf, Jaroslav Zich. Ludwigsburg: Ústřední svaz čsl. studentstva v exilu. - 28 × 21 cm, 3-8 s. - Průběžné číslování.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, doplněno

 

1949

17 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr

 

1952

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr

 

1953

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr

 

1954

květen - pdf-ocr

 

1955

1 příloha - pdf-ocr