Nový brak


*     [Praha]     *     1981 - 1989?     *     nepravidelně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Nový brak (kromě [3A]); BRR ([3A]); zkr.NB; "Brak"; 2. Zpravodaj seznamující P.T. veřejnost s novými přírůstky Svépomocné lidové knihovny "HROBKA" a s její osvětovou činností, jakož i přinášející nejnovější zprávy ze společnosti, dopisy čtenářů aj. aj. (s nepatrnými změnami 1-10, kromě [3A])
3. anonym; 4. [Praha]; 6. A4; 7. 11-79; paginováno od č.3; 8. průklep; sešito v papíru či polopevných deskách; 9. ilustrace; 12. 1-4x ročně (r.1988 nevyšel);  13. 12; 14. 1/[jaro 81]; 2/[léto 81]; 3/[01-82]; [3A]/[03-82]; 4/[06-82]; Mimořádné číslo Halali/[07-82]; 5/[jaro 83]; 6/[84]; 7/[jaro 85]; 8/[jaro 86]; 9/[12-86]; 10/[12-87]; 1989-\ Pozn.: Každé číslo (kromě [3A]) datováno Ročník I/18.3.1981 4( = antedatováno).

B.
1. Časopis pro zábavu a klepy.
2. Obsah (od č.5); rubriky ve volné kombinaci: Zprávy ze společnosti; Společenská rubrika; Koutky (literární; politický; dětský; pseudoteologicko-zdravotní); přílohy (10): SAMI luštíme ZDATně křížovky (srv. pozn.).
3. Většinou šifry, anonymy.
4.a) Citáty, příběhy, reportáže, krátká dramata, básně, recenze, dopisy, bibliografie, inzeráty.
b) Klepy, žertovné výroky, citáty, komické situace a zprávy o společenských událostech (svatby, rozvody, plesy, narození atd.) z disidentských kruhů; informace o stavu knihovny Svépomocná lidová knihovna Hrobka; pro ilustraci několik nadpisů: Z redakční brakové kuchyně; Duelantův rádce neboli koutek soubojový; Brakové toulky krásným románem neboli Hrádeček; King Kongův exkurs do výtvarna; Sinaj na Slintáku; Potíže s abstinenty; Golda děsí z étheru.
c) Výhradně původní příspěvky.
d) Několik slovenských citátů.
e) Místy použit hovorový jazyk a obecná čeština (reprodukce autenticity situací a výroků).
Pozn.: Příloha k Novému braku 10: SAMI luštíme ZDATně křížovky
Ročník I/č.l; Ročník I/č.2; A4; s.[4]; xerox; skládáno; Pravidelný čtrnáctideník, vydává edice Puls časopisu Pulsar, tajemník pro styk s veřejností: Olinka Brr.Stankovičová , redaktor: Miroslaf M. Jirec , Přemyslovská 8, Praha 3
Obsah: Křížovka s literární tematikou aj.

C.
4."Chtěla bys být čarodějnicí?" (Olga Havlová a Jarmila Bělíková hovoří s Olinkou Stankovičovou)", Revolver Revue 10/88.

D. Písemná odpověď vydavatelky na dotazník (30.3.89):
1. Praha.
2. 14.
3. Průklep.
4. V návaznosti na spolek Brr (Brakový román); nový brak (budovatelská literatura) v protikladu ke starému braku (kovbojské příběhy, ženské romány atd.).
5. Roku 1980 vznikl spolek Brr (Brakový román). Shromažďoval kovbojské příběhy, ženské a dívčí romány, kriminální a budovatelské romány a zřídil knihovnu (Svépomocná lidová knihovna Hrobka); pořádání různých slavností; na l.Verneologickém sympóziu ve Staré říši (únor 1981) jsem začala zaznamenávat veselé příhody a komické situace. Z toho vzniklo první číslo. 19.3.81 bylo asi 20 osob ze spolku dočasně zatčeno a varováno, že spolek Brr, knihovna a také představení jsou podvratné a pobuřující. Proto se datovaly všechna čísla 18.3.81, tedy jeden den před touto výstrahou. Po třetím čísle došlo k neshodám; jeden ze členů redakce vydal č.[3A], aby v něm doplnil to, co chybělo v č.3.\ 6. Zásada: klepy nesmí nikoho hanobit nebo přivést do nebezpečí indiskrecí (stále hrozily domovní prohlídky). Proto bylo mnoho příběhů bohužel navždy ztraceno.
8. Členové spolku Brr a okruhu známých.
15. Zdarma.

zdroj: Posset 1993 viz


1981

1 [jaro] - pdf-ocr - (ocr mělo smysl jen z malé části)    2 [léto] - pdf-ocr

1982

3 [leden] - pdf-ocr    3 A [březen] - pdf-ocr    4 [červen] - pdf-ocr    [červenec] zvláštní vydání - Halali - pdf-ocr

1983

5 - pdf-ocr (chybí s. 51)

1984

6pdf-ocr

1985

7pdf-ocr

1986

8pdf-ocr    9pdf-ocr

[1987]

10pdf-ocr

[1988?]

11 - pdf-ocr

1998

12 - únor - pdf-ocr