Inforum Plzeň


*     Plzeň     *     1989 - 90 ?      *     každé 3 dny, týdně ?     *


Inforum vydávalo Koordinační centrum Občanského fóra Plzeň.

Čísla 1 - 3 mají název Zpravodaj krajského informačního centra Občanského fóra v Plzni, od č. 4 se název změnil na Informační bulletin Občanského fóra Plzeň město.

Kdo ještě ví, kdy které číslo vyšlo, v jakém nákladu, jak se distribuovalo ?


1989

1 - 8. 12. 1989 - pdf-ocr    2 - 11. 12. 1989 (Zpravodaj KIC OF) - pdf-ocr    3 - 13. 12. 1989 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr