Doktor Jan z Pomuku - patron země české


pdf-ocr


Obsah

Úvod -Konstantin- 1
Odkud, Jene, smutně kráčíš 4
Josef Pekař : Z bojů o Jana Nepomuckého 5
Historie Jana z Pomuku /-lukáš-/ 15
Jan z Jenštejna : O mučení a smrti Jana z Pomuku 23
Jan z Ponuku ve světle antropologického výzkumu 24
J.V.Polc : Mučedník zpovědního tajemství ? 33
Jan z Jenštejna /-aln-/ 39
Kázání o narození Kristově 45
O útěku před světem 46
O pravém šlechtictví 48
Kniha obranná 49
Píseň o zvěstování Panny Marie 52
Doktor Johánek na venkov neodjel 55
Jan Nepomucký jako znamení odporu /-basil-/ 54
Vladimír Neuwirth : Útěk pred tváří svatého Jana 50