Korespondence (Vídeň)


*     Vídeň     *     1985 - 1989     *     nepravidelně     *


 

Časopis překladů zahraničních materiálů a dokumentů o zahraničním i domácím sociálně-demokratickém hnutí vydával Kruh československých sociálních demokratů v zahraničí. V redakční radě působili Jiří Horák, Přemysl Janýr, Radomír Luža a Eduard Táborský. List zanikl číslem 11 průběžného číslování z prosince 1989.

Literatura: Z. Hertlová v Právu lidu 2/1986, s. 9.

Korespondence / Přemysl Janýr, Radomír Luža, Eduard Táborský, Jiří Horák. - Wien: Kruh československých sociálních demokratů v zahraničí. - 19,5-21 × 13,5-14,5 cm, 8-15 s. - Průběžné číslování.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1985

1 - pdf-ocr

1986

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1987

5 - pdf-ocr

1988

7 - pdf-ocr

1989

8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr  11 - pdf-ocr