Kosmas SVU

Journal of Czechoslovak and Central European Studies


*     New York     *     1982 -      *     dvakrát ročně     *


Anglicky psaný sborník vydává v New Yorku Československá společnost pro vědy a umění (SVU) - Czechoslovak Society of Arts and Sciences.

Tématy jsou česká a slovenská literatura, historie, filosofie, křesťanství, věda, jazyk ap. 

Redaktorem (editor) byl Zdenek L. Suda. Redakční radu tvořili Karel B.Absolon, Jiří Nehněvajsa, Leopold Pospíšil, Miloslav Rechcígl, Zdenek L. Suda. Vedoucím redaktorem byl Milan Fryščák.

K. se věnuje umění a vědám střední Evropy a jejímu srdci - Československu. Členové SVU přispívají dle svých vědeckých oborů. Byly tištěny i příspěvky nečlenů, pokud se týkaly umění a věd Střední Evropy, což byl cíl SVU. V anglicky mluvících zemích Kosmas představuje "vědy a umění" pro budoucí generace středoevropských rodáků, pro které se angličtina stala univerzálním jazykem.

Časopis vychází v létě a v zimě, jeden svazek má obvykle 200-300 stran.

Čísla 1-7 (1982-88) vyšla pod názvem Kosmas: Journal of Czechoslovak and Central European Studies.

Čísla 8-11 (1989-93) vyšla pod názvem Czechoslovak and Central European Journal viz. * *

Od čísla 12 (1996) vychází opět pod názvem Kosmas s podtitulem Czechoslovak and Central European Journal.

Od č. 14 (2000) odpovědný redaktor Clinton Machann. Redaktoři vč. minulých John N. Bradley, Zdeněk L. Suda, Karel B. Absolon, Jiří Nehněvajsa, Leopold Pospíšil, Miloslav Rechcígl, Milan Fryščák.

zdroj: tiráž časopisu

21,5-23 × 13,5-15 cm, 122-259 s.

https://kosmas.svu2000.org/


 

1982 (roč. 1)

1 - pdf-ocr

1984 (roč. 3) - 1985 (roč. 4)

84/2 - 85/1 - pdf-ocr

1987 (roč. 6)

2 - pdf-ocr

2008 (roč. 21)

2 - pdf-txt

2010 (roč. 24)

1 - pdf-txt

2011 (roč. 25)

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt

2012 - 2013 (roč. 26)

0 - pdf-txt    2 - pdf-txt

2014 (roč. 27)

1 - pdf-txt  

2015 (roč. 28)

1 - pdf-txt   

2017 (roč. 29)

1 - pdf-txt

2018 nová série (roč. 1)

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt

2019 nová série (roč. 2)

1 - pdf-txt

2021 nová série (roč. 2)

2 - pdf-txt