Kosmas SVU

Journal of Czechoslovak and Central European Studies

 

*     New York     *     1982 –      *     dvakrát ročně     *

 

Anglicky psaný sborník vydává v New Yorku Československá společnost pro vědy a umění (SVU) - Czechoslovak Society of Arts and Sciences.

Tématy jsou česká a slovenská literatura, historie, filosofie, křesťanství, věda, jazyk ap. 

Redaktorem (editor) byl Zdenek L. Suda. Redakční radu tvořili Karel B. Absolon, Jiří Nehněvajsa, Leopold Pospíšil, Miloslav Rechcígl, Zdenek L. Suda. Vedoucím redaktorem byl Milan Fryščák.

K. se věnuje umění a vědám střední Evropy a jejímu srdci - Československu. Členové SVU přispívají dle svých vědeckých oborů. Byly tištěny i příspěvky nečlenů, pokud se týkaly umění a věd Střední Evropy, což byl cíl SVU. V anglicky mluvících zemích Kosmas představuje "vědy a umění" pro budoucí generace středoevropských rodáků, pro které se angličtina stala univerzálním jazykem.

Časopis vychází v létě a v zimě, jeden svazek má obvykle 200-300 stran.

Čísla 1-7 (1982-88) vyšla pod názvem Kosmas: Journal of Czechoslovak and Central European Studies.

Čísla 8-11 (1989-93) vyšla pod názvem Czechoslovak and Central European Journal viz 

Od čísla 12 (1996) vychází opět pod názvem Kosmas s podtitulem Czechoslovak and Central European Journal.

Od č. 14 (2000) odpovědný redaktor Clinton Machann. Redaktoři vč. minulých John N. Bradley, Zdeněk L. Suda, Karel B. Absolon, Jiří Nehněvajsa, Leopold Pospíšil, Miloslav Rechcígl, Milan Fryščák.

zdroj: tiráž časopisu

21,5–23 × 13,5-15 cm, 122–259 s.

 

https://kosmas.svu2000.org/

 

1984-85

2-1 - pdf-ocr

 

1987

6-2 - pdf-ocr

 

2008

21-2 - pdf-txt

 

2010

24-1 - pdf-txt

 

2011

25-1 - pdf-txt
25-2 - pdf-txt

 

2012

26-0 - pdf-txt

 

2013

26-2 - pdf-txt

 

2014

27-1 - pdf-txt

 

2015

28-1 - pdf-txt

 

2017

29-1 - pdf-txt

 

2018

nová série 01-1 - pdf-txt
nová série 01-2 - pdf-txt

 

2019

nová série 02-1 - pdf-txt
 

2021

nová série 02-2 - pdf-txt