Sborník památce ...


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. Sborník památce Alberta Kutala ([1]); Sborník památce Jiřího Padrty ([2]); Sborník památce Václava Nebeského ([3]); Sborník památce Václava Navrátila ([4|); Sborník památce Olega Suse ([5])
3. anonym
4. Praha
5. Opisování vázáno na souhlas autorů
6. A4
7. 145-205
8. průklep; xerox; sešito či brožováno v polokartónu
9. ilustrace
11. Neprodejný rukopis
12. 1x ročně
13. 5; 14. [1]/84; [2]/85 (též *Edice Expedice * č. 241); [3]/86; [4]/87; *5/88; 1989?

B.
1. Časopis pro výtvarné umění.
2. Obsah.
3. Plná jména
a) V. Boštík, L. Hlaváček, J. Chalupecký, Č. Kafka, M. Knížák, J. Kroutvor, V. Navrátil, V. Nebeský, R. Němec, M. Nešlehová, J. Padrta, I. Raimanová,    H. Rousová, T. Ruller, J. Sozanský, K. Srp jr., J. Šetlík, J. Ševčíková/J. Ševčík, F. Smejkal, J. Valoch, J. Zemina, I. Zhoř
b) T. W. Adorno, B. Haskell, Ch. Simonds. 4. a) Studie, statě, kritiky, recenze, portréty, analýzy děl, bibliografie, nekrology, rozhovory, výtahy z výstavních katalogů.
b) Všechny obory moderního českého výtvarnictví: sochařství, malířství, architektura, performance atd.; nejfrekventovanější umělci: A. Kutal, J. Padrta, V. Nebeský, V. Navrátil, A. Šimotová, H. Demartini, V. Boštík, B. Kubišta, S. Kolíbal, M. Jetelová, J. Zrzavý, J. Štyrský, Č. Kafka; teoretické studie o uměleckých směrech, otázkách a problémech moderního umění v ČSSR; moderní umění v cizině (Ch. Simonds, J. Beuys); recenze výstav a knih o umění; podrobné bibliografie výstav českého moderního umění doma i v zahraničí.
c) Asi dvě třetiny původních příspěvků; třetina textů převzatých (z katalogů aj.), případně překladů z cizojazyčných odborných časopisů.
d) Několik slovenských textů.

C.
1. Jiří Šetlík, "Poněkud skrytá literatura o výtvarném umění", KS 1/89. ([1]"[4])
2. "Sborníky o výtvarném uměni'", KS 4/88. ([1]-[4])   D.      Rozhovor se členem redakce (23. 4. 89):
1. Praha.
2. Nejméně 40-45; další rozmnožování (xerox) bez vědomí redakce.
3. Průklep; též xerox.
4. Maskovací titul z bezpečnostních důvodů; nebylo v úmyslu vzbuzovat dojem periodika, nýbrž almanachu.
5. Po r. 1968 bylo umlčeno mnoho umělců a historiků umění; po určité době vznikla potřeba uměleckohistorického periodika; Sborníku památce... předcházelo několik monotematických sborníků, v nichž byly připomínány osoby z oblasti umění, které ve své profesi podléhaly omezením; tematický okruh se rozšiřoval, a tak vzniklo periodikum; v redakci pracují výtvarníci i historici a kritici umění.
6. Zásady: nepolitický, uměleckoteoretický charakter, zachování vysoké úrovně textů.
7. Především výtvarné umění a architektura, někdy i literatura.
8. Umělecká obec, která nemohla po r. 1968 publikovat; sběratelé.
9. Na seznamu abonentů je 60 jmen, ne vždy se ale dostane na všechny; hlavně v Praze, méně v Brně či Bratislavě.
10. + 11. -
12. Časopis je citován i v oficiálních publikacích (výstavní katalogy).
14. Vzorem je v jistém smyslu Výtvarné umění; ale poslední dobou se zlepšuje i oficiální tisk.
15. Podle údaje v časopise zdarma; prodej: 100,- až 150,- Kčs (na krytí režijních nákladů).

zdroj: Posset 1993 viz


1 - 1984 - Sborník památce Alberta Kutala pdf-ocr   obsah pdf-txt
2 - 1985 - Sborník památce Jiřího Padrty pdf-ocr   obsah pdf-txt
3 - 1986 - Sborník památce Václava Nebeského pdf-ocr   obsah pdf-txt
4 - 1987 - Sborník památce Václava Navrátila   pdf-ocr   obsah pdf-txt
5 - 1988 - Sborník památce Olega Suse   pdf-ocr   obsah pdf-txt