Sborník památce ...

Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

 
A.          
1. Sborník památce Alberta Kutala ([1]); Sborník památce Jiřího Padrty ([2]); Sborník památce Václava Nebeského ([3]); Sborník památce Václava Navrátila ([4|); Sborník památce Olega Suse ([5]);
3. anonym;
4. Praha;
5. Opisování vázáno na souhlas autorů;
6. A4;
7. 145-205;
8. průklep; xerox; sešito či brožováno v polokartónu;
9. ilustrace;
11. Neprodejný rukopis;
12. 1x ročně;
13. 5;
14. [1]/84; [2]/85 (též Edice Expedice č. 241); [3]/86; [4]/87; *5/88; 1989?
 
B.           
1. Časopis pro výtvarné umění.
2. Obsah.
3. Plná jména;
a) V. Boštík, L. Hlaváček, J. Chalupecký, Č. Kafka, M. Knížák, J. Kroutvor, V. Navrátil, V. Nebeský, R. Němec, M. Nešlehová, J. Padrta, I. Raimanová,    H. Rousová, T. Ruller, J. Sozanský, K. Srp jr., J. Šetlík, J. Ševčíková/J. Ševčík, F. Smejkal, J. Valoch, J. Zemina, I. Zhoř;
b) T. W. Adorno, B. Haskell, Ch. Simonds.
4. a) Studie, statě, kritiky, recenze, portréty, analýzy děl, bibliografie, nekrology, rozhovory, výtahy z výstavních katalogů.
b) Všechny obory moderního českého výtvarnictví: sochařství, malířství, architektura, performance atd.; nejfrekventovanější umělci: A. Kutal, J. Padrta, V. Nebeský, V. Navrátil, A. Šimotová, H. Demartini, V. Boštík, B. Kubišta, S. Kolíbal, M. Jetelová, J. Zrzavý, J. Štyrský, Č. Kafka; teoretické studie o uměleckých směrech, otázkách a problémech moderního umění v ČSSR; moderní umění v cizině (Ch. Simonds, J. Beuys); recenze výstav a knih o umění; podrobné bibliografie výstav českého moderního umění doma i v zahraničí.
c) Asi dvě třetiny původních příspěvků; třetina textů převzatých (z katalogů aj.), případně překladů z cizojazyčných odborných časopisů.
d) Několik slovenských textů.
 
C.           
1. Jiří Šetlík, "Poněkud skrytá literatura o výtvarném umění", KS 1/89. ([1]"[4])
2. "Sborníky o výtvarném uměni'", KS 4/88. ([1]-[4])
 
D.     Rozhovor se členem redakce (23. 4. 89):
1. Praha.
2. Nejméně 40-45; další rozmnožování (xerox) bez vědomí redakce.
3. Průklep; též xerox.
4. Maskovací titul z bezpečnostních důvodů; nebylo v úmyslu vzbuzovat dojem periodika, nýbrž almanachu.
5. Po r. 1968 bylo umlčeno mnoho umělců a historiků umění; po určité době vznikla potřeba uměleckohistorického periodika; Sborníku památce... předcházelo několik monotematických sborníků, v nichž byly připomínány osoby z oblasti umění, které ve své profesi podléhaly omezením; tematický okruh se rozšiřoval, a tak vzniklo periodikum; v redakci pracují výtvarníci i historici a kritici umění.
6. Zásady: nepolitický, uměleckoteoretický charakter, zachování vysoké úrovně textů.
7. Především výtvarné umění a architektura, někdy i literatura.
8. Umělecká obec, která nemohla po r. 1968 publikovat; sběratelé.
9. Na seznamu abonentů je 60 jmen, ne vždy se ale dostane na všechny; hlavně v Praze, méně v Brně či Bratislavě.
10. + 11. -
12. Časopis je citován i v oficiálních publikacích (výstavní katalogy).
14. Vzorem je v jistém smyslu Výtvarné umění; ale poslední dobou se zlepšuje i oficiální tisk.
15. Podle údaje v časopise zdarma; prodej: 100,- až 150,- Kčs (na krytí režijních nákladů).
 

Zdroj: POSSET, Johanna. Česká samizdatová periodika 1968-1989. 1. vyd. [Brno] : Továrna na sítotisk : Společnost pro reklamu a tisk R & T, [1993]. 216 s. ISBN 80-901192-0-4.

2016-01-14_02-09

  • 1 - 1984 - Sborník památce Alberta Kutala pdf-ocr, obsah pdf-txt
  • 2 - 1985 - Sborník památce Jiřího Padrty pdf-ocr, obsah pdf-txt
  • 3 - 1986 - Sborník památce Václava Nebeského pdf-ocr, obsah pdf-txt
  • 4 - 1987 - Sborník památce Václava Navrátila pdf-ocr, obsah pdf-txt
  • 5 - 1988 - Sborník památce Olega Suse pdf-ocr, obsah pdf-txt