IV. sjezd Svazu čs. spisovatelů 1967


IV. sjezd

Svazu československých spisovatelů

/Protokol/

Praha 27. - 29. 6. 1967

Text svazku vychází z protokolárního stenografického zápisu, jenž byl autory přehlédnut a autorizován.

Československý spisovatel, Praha 1968


pdf-ocr