Klub (Melbourne)


*     Melbourne     *     1974 - ?     *     dvouměsíčně     *


 

Klubový bulletin přinášel politické zprávy, krajanská sdělení a texty převzaté z exilového tisku. V prosinci 1974 vyšlo zřejmě první číslo, pod jehož úvodníkem je podepsána Irena Čapková. Redaktor v tiráži není uveden, podle četnosti příspěvků lze usuzovat, že strojopisný časopis redigoval Josef Vaněk (zřejmě i šifry Vk či JV). V tiráži je uvedeno, že jde o dvouměsíčník, tato periodicita ovšem nebyla důsledně dodržena.

Klub. - Melbourne: Československý Společenský a Sociální Klub: Czechoslovak Cultural and Welfare Club. - 26 × 21 cm, 10-12 s. - Sídlem redakce a administrace St. Kilda. - Č. srpen/75 vyšlo jako zvláštní číslo. Vydavatel může mít pokračovatele v Československém kulturním a svépomocném klubu, který vydával časopis Beseda.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1975

květen - pdf-ocr