Revolver revue / Jednou nohou


*     Praha     *     1985 – 1989     *     2-3 × ročně     *     v r. 2023 stále vychází     *


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. Jednou nohou (1-4); Revolver Revue/Jednou nohou (5,6); Revolver Revue (od č.7); zkr.JN; RR/JN; RR; "Ererka"; "Revolverová revue"; "Revolver"
2. Kulturní revue - tzv. "nezávislý" tiskový orgán (1, 2); Tzv. nezávislá kulturní revue (3-4); Nezávislé kulturní periodikum (6); Off ghetto magazine (7); Colorama - profesionální a nezávislý magazín (8); Femme fatale - nezávislý magazín (9); Nezávislý magazín (10-11)
3. Mato, Saran-wrap, Tajemný EM (1); M., Tajemný M., S.W. (2); M., S.W., Tajemný M, Jindra Hojer, Tonda Plíhal a kluci ze Dvorců a dost (3-4); Mladý Muž Který Se Vyzná s redakční radou: Tonda Plíhal (ze Dvorců), Městská Chudina, Lassie-Se-Vrací, Kropiči, Sympatický Dareba, Nakonec Príma + Adam a Plavčíci Kapitána Bontecoea (5); S.W. a M.A. s redakční radou (6); SWEET JANE a nevadský plyn (RR makers) (7-10); Kontaktní adresa Nachtasyl, Stumperg. 53-56, Wien 6 (9); SWEET JANE & nevadský plyn, Kontakt: Ivan Lamper, …, Praha 10, Jáchym Topol, …, Praha 5, Saša Vondra, …, Praha 2(11)
4. Praha (8-11)
5. Příspěvky přebírány výhradně z kolujících samizdatů a přetiskovány bez vědomí autorů (1, 2); Přebírání textů z RR JN je možné pod podmínkou, že bude uveden pramen (a to i u překladu, pokud byl pořízen speciálně pro nás, respektive je-li takto označen) (6); Přebírání textů psaných přímo pro RR je možné pouze s uvedením pramene (7, 8)
6. A4; A5 (dotisky)
7. [125]-[400]
8. cyklostyl (částečně xerox, průklep, jehličková tiskárna); sešito v (polo)kartónu (1-9); brožováno (10, 11)
9. ilustrace; praporky
12. 2-3x ročně
13. 11
14. 1/85; 2/85; 3-4/86; 5/86; 6/87; 7/87; 8/87 (09-87); 9/88 (02-88); 10/88 (06-88); 11/88 (11-88); 1989-

B.
1. Časopis pro literaturu.
2. Obsah; bloky ve volné kombinaci (od č.6): Zahraniční autoři; Překlady; Čeští autoři; rr-interview; Články - recenze - úvahy - rr reports - dopisy čtenářů; Resumé; přílohy: Příběh Garáže (6), kalendáře, samolepky, plakáty, pytlíky.
3. Většinou plná jména, také pseudonymy, šifry
a) J. Beneš, E. Bondy, V. Brabenec, V. Havel, Z. Hejda, I. M. Jirous, M. Knížák, J. Kolář, V. Kremlička, J. Orten, F. Pánek, P. Placák, Jáchym Topol, Josef Topol, I. Wernisch
b) A. Achmatova, H. Arendt, S. Beckett, Ch. Bukowski, L. F. Céline, W. Gombrowicz, G. Greene, Gy. Konrád, H. Krall, E. Limonov, A. Marčenko, H. Miller, J. Novák, G. Orwell, H. Pinter, D. Savickij, P. Schneider, S. Sheppard, I. B. Singer, T. Waits, A. Warhol, P. Wilson.
4.a) Próza, poezie, dramata, rozhlasové hry, eseje, články, recenze, kritiky, polemiky, reportáže, rozhovory, komentáře, glosy, písňové texty, čtenářské dopisy, anotace, resumé.
b) Česká beletrie a esejistika autorů, kteří nemohou/nemohli publikovat oficiálně: V.Havel, Asanace (drama), Příběh a totalita (esej); Josef Topol, Stěhování duší (drama); I.Wernisch, Cvičné město (poezie); J.Černá, Adresát Milena Jesenská; autoři spjatí s undergroundem: I.M.Jirous, Labutí písně (poezie); E. Bondy, Nový věk (próza); mladí, začínající autoři: poezie Jáchyma Topola, A. Wágnerové a V. Kremličky; texty písní českých rockových skupin (** Plastic People of the Universe, Garáž); rozhovory s osobnostmi kulturní scény (M. Hlavsa, J. Skalník, O. Stankovičová, madarští publicisté a překladatelé) a politiky (A. Michnik, S. Devátý); vzpomínky (B. Placák o Slovenském národním povstání); literárněkritické a literárněhistorické eseje (J. Chalupecký o J. Kolářovi a V. Boudníkovi); statě o výtvarném umění (S. Dalí, A. Warhol); kritiky a recenze novinek (samizdat: P. Placák, Medorek; exil: J.Novák, Miliónový jeep) a výstav moderního umění; polemiky: o J. Pelcovi, Děti ráje, o Revolver Revue (reakce, čtenářské dopisy, kritiky), s oficiálním zpravodajstvím (Rudé právo) a oficiálními publikacemi (J. Šebesta, V zemi zaslíbené?); reportáže: z cest (Litva, Polsko, Leningrad), věznic (J.Wolf o Valdicích); české i přeložené publicistické texty: drogy, glasnosť, rasismus (antisemitismus, protiromské cítění), židovská problematika, lidská práva (Rumunsko, SSSR, ČSSR), rocková hudba, underground; překlady: próza (povídky Ch. Bukowského; E. Limonov, Love, love, love; P. Schneider, Skokan); poezie (A. Achmatovová,Rekviem); drama (H. Pinter, Rodinné hlasy); literatura faktu (A. Marčenko, Mé výpovědi; H. Arendtová, Co je svoboda?; Gy. Konrád, Zabít znamená vždycky zavraždit); rozhovory (s T. Waitsem, L. Reedem, I. Ratušinskou, M. Laskym, Ch. Bukowskim).
c) Asi třetina původních příspěvků; dvě třetiny (prvních) překladů (většinou z angličtiny, polštiny, ruštiny); některé texty převzaty (samizdat)
e) V několika textech použit hovorový jazyk, obecná čeština a slang; přímé výzvy čtenářům, vsuvky typu Profesionálové to mají rádi ve stylu Revolveru.
6. Souvislost:** Edice Mozková mrtvice**: od r.1984;** RR editions (někdy také: Edice RR): od r.1987.
7. Předchůdce: Violit.

C.
1. P.T., "Vokno. ... Jednou nohou. Kulturní revue. Vychází extrémně nepravidelně, č.1, 2 (1985), 3-4 (1986)", Svědectví 79/86,672-674.\ J.P., "Host, ... Revolverová revue, samizdat, 3 - 4 čísla ročně.
...", Svědectví 82/87, 430-431.
Josef Hradec, "Z ghetta do sexshopu? (Rozpaky nad 7.číslem Revolver Revue)",** Komunikace 1/87.
"Jednou nohou",** KS 2/87. (1,2)
"Jednou nohou - Revolver Revue",** KS 4/87. (3-4 - 8)
"Revolver Revue",** KS** 4/88. (9,10)
Stárnoucí grafoman, "Mrdat nebo milovat (Minierotikon)", Vokno 14/[88].
"X-Press Featuring",** Express** [Vídeň] 27/89,38-39. (11)
2. "Jednou nohou",** Infoch** 3/86. (3-4)
"Jednou nohou - Revolver Revue",** Infoch** 11/86. (5)
"Revolver Revue - Jednou nohou",** Infoch** 6/87. (6)
"Revolver Revue - off ghetto magazine",** Infoch** 9/87. (7)
"Revolver Revue",** Infoch** 14/87. (8)
"Revolver Revue",** Infoch** 5/88. (9)
"Revolver Revue",** Infoch** 14/88. (10)
"Revolver Revue",** Infoch** 1/89. (11)
"Revolver Revue/Jednou nohou",** Vokno** ll/[86]. (5)
"Revolver revue",** Vokno** 12/[87]. (6)
"Revolver revue",** Vokno** 12/[87]. (7)
"Revolver revue",** Vokno** 13/[86-87]. (8)
"Revolver revue",** Vokno** 14/[88]. (10)
"Revolver Revue Jednou nohou, Z obsahu č. 6/87", Paternoster 18/87,45.
"Revolver Revue Jednou nohou, Z obsahu č.7/87", Paternoster 19/87, 95.
"Revolver Revue Jednou nohou, Z obsahu č.8/87", Paternoster 19/87, 96
"Revolver Revue - Obsah č.9/88", Paternoster 22/88,107-108.
"Revolver Revue, Obsah čísla 10/88", Paternoster 22/88,108-109.
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,63.
"Revolver Revue 10", Kontinuita 6/89.
3. Mladý muž, který se vyzná, "Soudruh Mauser (úvodník)",** Revolver Revue/Jednou nohou** 5/86.
"Revolver Revue - obsah čísel 1-11",** Revolver Revue** 12/89.
4. Revolver Revue, Vážení přátelé, rukopis, Praha 1988. (Otevřený dopis redakcím v cizině s informacemi o RR a prosbou o podporu.) "With One Foot in Jail. An interview with Jáchym Topol", Uncaptive Minds, 3/89,24-28. (Česká verze v: Západ** 4/89,17-20.)

revolverrevue.cz


čísla  - textové podoby s OPRAVENÝM textem

1 - 1985 - Jednou nohou - pdf-txt

2 - 1985  - Jednou nohou - pdf-txt

3-4 - 1986  - Revolver revue - Jednou nohoupdf-txt

5 - 1986  - Revolver revue - Jednou nohoupdf-txt

6 - 1987  - Revolver revue - Jednou nohoupdf-txt

7 - 1987  - Revolver revue - pdf-txt

8 - 1987 - Revolver revuepdf-txt

9 - 1988  - Revolver revuepdf-txt

10 - 1988  - Revolver revue - pdf-txt

11 - 1988  - Revolver revuepdf-txt

12 - 1989  - Revolver revuepdf-txt

13 - 1989 - Revolver revuepdf-txt


čísla - skeny s podloženým, jen ČÁSTEČNĚ OPRAVENÝM textem

1 - 1985 - Jednou nohou - pdf-ocr

2 - 1985 - Jednou nohoupdf-ocr

3-4 - 1986 - Revolver revue / Jednou nohoupdf-ocr

5 - 1986 - Revolver revue / Jednou nohoupdf-ocr

6 - 1987 - Revolver revue - Jednou nohoupdf-ocr

7 - 1987 - Revolver revue - pdf-ocr

8 - 1987 - Revolver revuepdf-ocr

9 - 1988 - Revolver revuepdf-ocr

10 - 1988 - Revolver revue - pdf-ocr

11 - 1988 - Revolver revuepdf-ocr

12 - 1989 - Revolver revuepdf-ocr

13 - 1989 - Revolver revuepdf-ocr


OBSAHY

Jednou nohou 1985 01 - 124 potištěné strany (bez obálky), nestránkováno
tiráž
JEDNOU NOHOU (kulturní revue) - tzv. "nezávislý" tiskový orgán
Příspěvky přebírány výhradně z kolujících samizdatů a přetiskovány bez vědomí autorů.
Redakční rada: Mato, Saran-wrap, Tajemný EM
Vychází extrémně nepravidelně.

obsah
citáty (Samuel Beckett, Murphy; L. F. Céline, Cesta do hlubin noci; Petr Lampl; Egon Bondy, Afganistan)
Václav Havel - Šest poznámek o kultuře (1984)
citát (Alexandr Zinověv - Zející výšiny)
Magorova labutí píseň
Vít Kremlička - Autentický kulovátor, Zvonění
Egon Bondy - O počasí (výbor z básní 1979-82)
Jáchym Topol - Eskymáckej pes (1982), Stěhovavá tvář (1983) - výbor z básní
J. H. Krchovský - Básně z let 1978-82 - ze sbírek Procházky urnovým hájem (podzim 1978 až konec 1979), Neklid (1980), Bestiální něha (jaro 1981 až jaro 1982), Jarní elegie '82 (březen až květen 1982), Valčík s mým stínem (1982)
Vladimír Boudník o povídce B. Hrabala Automat svět (1963)
Jindra Tma - Noty pro podzimní bytost (1984) - výbor ze sbírky
Románová příloha Čtení do vany: Egon Bondy - Nový věk


Jednou nohou 1985 02 - 142 potištěné strany (bez obálky), nestránkováno
tiráž
JEDNOU NOHOU (kulturní revue) - tzv. "nezávislý"  "tiskový"  "orgán"
Příspěvky přebírány výhradně z kolujících samizdatů a přetiskovány bez vědomí autorů
Redakční rada: M., Tajemný M., S.W.
Vychází extrémně nepravidelně.

obsah (většina statí doplněna medailonky autorů)
citáty: Alain Jouffroy; Václav Havel - Thriller; Ladislav Klíma - Má praxe; Pavel Zajíček - Dopisy z vězení; Petr Lampl; Fanda Pánek; Jana Černá; Anna Wágnerová; Isaac Bashevis Singer; SOCHA; romští anonymové
Václav Havel - Thriller
Ladislav Klíma - Má praxe (od dvou let nezměněná) (2. 2. 1922)
Pavel Zajíček - Tok okamžiků - Dopisy z vězení (duben 1976 až únor 1977)
Petr Lampl - Několik básní, Loutkářova zamyšlení (1975)
Fanda Pánek - Básně z let 1982-85
Jana Černá - Adresát Milena Jesenská (1. pokračování)
Vladimír Boudník - Texty a dopisy (1949-63)
Isaac Bashevis Singer - Kafkův přítel
Jiří Daníček - Anděl a rukavice
SOCHA - básně (ze sbírky Blbcovi)
Anna Vágnerová - výbor básní ze sbírky Geniální vystoupení (1984)
Hannah Arendtová - Co je svoboda?
Příloha: čtení na aero-bic - romští anonymové (Syn proti otci; Strejček koňská noha; Janči; Karela; Víte, kdo byla ta stará gádži ?; básně)


Revolver revue / Jednou nohou 1985 03-04 - číslo má 204 potištěné strany (bez obálky), nestránkováno
tiráž
JEDNOU NOHOU - tzv. nezávislá kulturní revue, vychází nepravidelně,
Redakce: M. , S.W., Tajemný M, Jindra Hojer, Tonda Plíhal a kluci ze Dvorců a dost.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Toto číslo je věnováno památce Roberta Komoura.

obsah
citáty (Stendhal, Červený a černý; Franz Kafka, Přání státi se Indiánem)
krátké zprávy (redakční sdělení)
Isaac Bashevis Singer - Klíč
Tom Sheppard - Měsíc jestřábí luny; V sedmdesátých letech; Krvavé mléko; Montana; Holywood; Nuda; Kůže z černého medvěda; Levoruká kačina; Dopis od chladnokrevného vraha; Město naděje; Hlasy ze záhrobí
J. R. R. Tolkien - O prstenech moci a třetím věku
2x Indiáni - Žárlivý démon, Děvka
Samuel Beckett - Všechny padající
Dílo Samuela Becketta v datech
K. H. Mácha - Deník z roku 1835
Jiřina Zemanová - básně ze sbírek „P.F. 82" a „Slova"
Jan Brabec - Z jedné strany na druhou
Luboš Vydra - 2 povídky Těm, kteří se po dlouhé době ohlédnou; Na venkovském hřbitůvku
Rudolf Němec - Malířská cesta (1978)
Jáchym Topol - Popiš si ksicht!
MUDr. Jan Lukeš (1912-77) - Muž, který vytvořil 16 jazyků
MUDr. Jan Lukeš - Dopis prof. Stuchlíkovi (1966)
Jana Černá - Adresát Milena Jesenská /2. pokračování - dokončení/
Paul Wilson - Jaký je to dělat rock v policejním státě (1983)
Plastic People - Půlnoční myš /některé texty z poslední nahrávky/
Martin Palouš - Opuštění země
Příloha /Čtení do pěší zóny/ - Václav Havel - Largo desolato\


Revolver revue / Jednou nohou 1986 05 - číslo má 177 potištěných stran (bez obálky), nestránkováno
tiráž
Řídí Mladý Muž Který Se Vyzná s redakční radou: Tonda Plíhal /ze Dvorců/, Městská Chudina, Lassie-Se-Vrací, Kropiči, Sympatický Dareba, Nakonec Príma + Adam a Plavčíci Kapitána Bontecoea
Vychází nepravidelně.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Objednávky inzerce v administraci.

obsah
úvodník - soudruh Mauser
krátké zprávy
Isaac Bashevis Singer - Holubi
H. P. Lovecraft - Účastník slavnosti
Charles Bukowski - povídky, básně, rozhovor
Tichá modlitba od Petra Placáka
E. Vacek - povídky (Převodovka, Lunapark, Ráno, Červnová noc)
Ž. - Jsem sirotek
Jan Beneš - Na místě, Resumé
p.p. - Vihorlat
Ivan M. Jirous - Ochranný dohled
Medorek - ukázka z románu
Hendrix - The Primitives Group /paměti pražského rockera/ (1985)
Louis Ferdinand Céline - dva rozhovory - s Claude Bonnefoyem a André Parinaudem
Magor - Režim za všechny prachy
Horna Pigment - Vídeňská vědma, detektiv Skalák, P.T. Paříž,
D.H. Rotterdam aneb „...a bude hůř!" (1986)
Milan Janča - Valdice u Jičína /revolver report/ (1983)
tým M.A. - Dál od toho dunění zvonů... /revolver report/ (1986)
průběžně - inzeráty na časopisy a knihy samizdatové, exilové a z Jazzové sekce\


Revolver revue / Jednou nohou 1987 06 - číslo má 235 potištěných stran a 1 označený podkladový list (bez obálky), nestránkováno
tiráž
REVOLVER REVUE JEDNOU NOHOU - nezávislé kulturní periodikum.
Vychází 2-3× ročně.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Přebírání textů z RR JN je možné pod podmínkou, že bude uveden pramen /a to i u překladu, pokud byl pořízen speciálně pro nás, respektive je-li takto označen/.
Řídí S.W. a M.A. s redakční radou.

obsah
úvodník - Jiří Orten - Projev noci /z pozůstalosti/
překlady
Graham Green- Způsoby úniku
L. F. Céline - Pocta Zolovi
H. P. Lovecraft - Divák
Henry Miller - medailon, bibliografie
Henry Miller - Tiché dny v Clichy /1.část/
Susan Sontagová - Projekt návštěvy Číny
Dmitrij Savickij - Slova
čeští autoři
K. K. Kuchyňka - Džez, První pomoc, Námluvy
Františka Tichá - Touha po nemoci /výbor z veršů/
Marie Benetková - Pí Pate, Zlatý kopec
Vít Sval - Útěšné putování /úryvek/
 Ivan Wernisch - Cvičné město /výbor ze sbírky Jako kdyby byl/
rr interview - Milan Hlavsa - Tentokrát bez maskovacích manévrů /rozhovor s Derekem Windbreakerem/
články  úvahy  polemiky  recenze  informace  rr reports  dopisy
Alicia Ostrikerová - Americká poezie, jak ji dnes formují ženy
R. Rainer - Joe Orton - legendy a svědkové
R. Hingley - Stalingrad a Stalinův teror
D. Godolphin - Nenápadné chlubení slavnými známými
Václav Řezina - Není všechno zlato...
Sax von Drak - Všechno je dovoleno, ale ne vše prospívá
Horna Pigment - Zpívá hlasitě, ale falešně
Egon Bondy - Odpověď panu H.P.
Ištván Lozedi - Několik poznámek k anonymní stati
František Kočka - Medorek. Značně opožděný ohlas jednoho díla
Jiří Wolf - Mám se stále dobře /rr report/
Jennifer Hull - Narkomani v zemích srpu a kladiva
Sax von Drak - Rock s vyprázdněným obsahem /rr rock report/
dopisy čtenářů
příloha - Petr Sedloň Příběh GARÁŽE /+ texty kapely/
průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové časopisy a knihy


Revolver revue 1987 07 - číslo má 266 potištěných stran a 1 označený podkladový list (bez obálky), nestránkováno
tiráž
REVOLVER REVUE - off ghetto magazine
řídí SWEET JANE a nevadský plyn /RR makers/
vychází 3-4× ročně
objednávky inzerce v administraci
nevyžádané rukopisy se nevracejí

obsah
zahraniční autoři
Edward Limmonow - Love, love, love
Kazimierz Brandys - Měsíce /říjen - prosinec 1983/
Charles Bukowski - Kid Stardust na jatkách; Kopulující mořská panna z Venice, Kalifornie
čeští autoři
Karel Kreibich - Soukromá podoba veřejnosti
Jan Novák - Detektiv Šídlo
Karel Doležal - Demiurg Jan Novák (1925-80) aneb zaklínání samoty
Martin Palouš - Tři zprávy o četbě /zpráva 1. - Bukowski/
Egon Bondy - Kádrový dotazník
Václav Havel - Příběh a totalita
j. tma - Možná bych docela rád
Josef Topol - Stěhování duší
rr interview - Jak chutná moc bezmocných /rozhovor s Martinem Paloušem/
články  recenze  úvahy  rr reports  dopisy čtenářů
A. Siňavskij - Setkání v Neapoli
D. Savickij - Směrem k sovětům; Literatura předpeklí
T. Konwicki - Kterou cestou
M. Gilbert - Hrůzostrašný podvod
J. Kuroň - Vzpomínka na Edwarda Lipińského /1888-1986/
Krása jako symbol pravdy - interview s A. Tarkovským
E. Surkov - Andrej Tarkovskij: Nostalgie
Poskvrněný génius /Thomas Wolfe/
Jack Kroll - Andy Warholl - Jizvy osudu
Paul Taylor - Poslední interview s Andy Warholem
Isabella Graw - Čekání na Basquiata; Interwiev s J. M. Basquiatem
Václav (Vojtěch?) Řezina - Jeden příběh
Panelák - Polsko 86 /rr report/
Giorgio - Jaká je alternativa? /rr rock report/
Petr Sedloň - Orgie dechových nástrojů
Zasláno:
- anonymní ohlas
- Zdena Těsná - A tak se stalo...
- Corrector
průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové časopisy a knihy, výzvy


Revolver revue 1987 08 - číslo má 339 potištěných stran (bez obálky), nestránkováno
tiráž
REVOLVER REVUE - profesionální a nezávislý magazín
vychází v Praze 3-4× ročně
řídí SWEET JANE a nevadský plyn
grafická úprava: Studio RR
/uzávěrka č. 8 - září 87/

obsah
překlady
Kazimierz Brandys - Měsíce /úryvek/
R. Z. Sheppard  - Varšavský deník K. Brandyse
G. Herling-Grudziński - Deník psaný v noci /úryvek/
Witold Charlamp - Vnitřní deník /úryvek/
Anatolij Marčenko - Mé výpovědi /úryvek/
Delmore Schwartz - Ve snech začíná odpovědnost
Tom Waits - ...hrdina je jenom sendvič
Edward Limonow - Student
Anna Achmatovová - Requiem
Aleksander Smolar - Tabu a nevinnost
Jerzy Kosiński - Malovaný pták /úryvek/
H. P. Lovecraft - Dagon
Rafal Wojaczek - výbor z veršů
Ann Beatie - Trpaslíkárna
Dobrodružství Legse Sawyera a Huckleberryho Hella
Harold Pinter - Rodinné hlasy
čeští autoři
Bedřich Placák - úryvek z pamětí
Martin Palouš - Tři zprávy o četbě /2. část - Lewis/
Dan Jelínek - Izrael 1968 /úryvek/
Jaroslav Spurný - Setkání
Sýkora - Červený vrch (klášter?)
rr interview - Jesus, I'm Tony /rozhovor s Tony Ducháčkem/
články  úvahy  recenze  polemiky  rr reports  dokumenty
Dmitrij Savickij - Mrtvý jazyk ideologie
Cvetan Todorov - Z korespondence
George Orwell - Spisovcatelé a leviathan
Marian Sabat - Ráj na Sibiři
Tandem - Leningrad za osm dní /rr report/
Rozhovor s Andrzejem Drawiczem
Rozhovor s Irinou Ratušinskou
Philip Hoare - Děvka z Hershey baru
Gerald Clarke - Po deseti letech básník zase sní
Paul Gray - Video-artista říká: "Tady to jede. "
M. Secrestová - Bouřlivý život a velká láska Salvatora Daliho
J. Chalupecký - Příběh Vladimíra Boudníka
Milan Knížák - K výstavě ve vysočanském lidovém domě
V. Pivovarov - odpověď M. Knížákovi
Hugo Kočár - recenze knihy Mikoláše Chadimy
dokument - dopis Tomáše Schilly redakci Rudého Práva
Resumé /Czech, English, German, Russian/
průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové (i polské a ruské) časopisy a knihy, výzvy


Revolver revue 1988 09 - číslo má 411 potištěných stran (bez obálky), nestránkováno
tiráž
REVOLVER REVUE - český nezávislý magazín
řídí: Sweet Jane a nevadský plyn
grafická úprava: Studio RR
vychází v Praze 3-4× ročně
uzávěrka č. 9: únor 88

obsah
překlady
Hanna Krall - Stihnout to před pánem bohem /1. část/
Hannah Arendt - Eichmann v Jeruzalémě /1. část/
Gyorgy Konrád - Zabít znamená vždycky zavraždit
Witold Gombrowicz - úryvek z Deníků 1953-56
John Updike - Bech v Česku
Edward Limonow - Hotel Winslow a jeho hosté
Stephen Brook - New York ve dne i v noci
Andy Warhol - Od A k B a zase zpátky
čeští autoři
K. K. Kuchyňka - Banán /1. část/
K. K. Kuchyňka - 100+1 zahraniční zajímavost, Saab
Josef Teufel - V den MDŽ
Petr Zmrzlík - Obrovský zasněžený hřbitov
Saša Vondra - Doslov nejen k jedné básnické sbírce
Vít Kremlička - Lodní deník ale též metafyzická obruč
Honza Krejcarová - V zahrádce otce mého
Pavel Vateň - Vedro
Václav Havel - Asanace
Václav Havel - 8 básní z dávného mládí
Martin Palouš - Tři zprávy o četbě /3. část - Ende/
rr interview
Náš člověk ve Zlíně /rozhovor se Stanislavem Devátým/
Od boku o předvoji a průserech /s Josefem Císařovským hovoří
Václav Havel/
články  úvahy  recenze  polemiky  rr reports  dopisy  dokumenty
Anonym - Žít a umírat /zpráva ze současného Rumunska/
Anička Posedlá a Věra Lukášová - Setkání /rr report/
Neal Ascherson - Lékaři smrti
ARKA - rozhovor s Melvinem Laskym
Stefan Kaufer - V malých věcech je krása
M.Z. - Célinův come-back
Rita Mielke - Venuše s kožichem a bičem
R. Z. Sheppard - Yuppic fiction
L'Humanité - Siegfried a bílá opička /ukázka levicového novinářského stylu - portrét delegáta/ 
rozhovor Davida Fricka s LOU REEDEM
Jiří Tichý - Krátce ke knize Josefa Šebesty
K. K. Kuchyňka - Ještě jednou k Chadimovým pamětem
BaCha - O jedněch převlečených kalhotách...
Jiří Olič - Výtvarný kritik z Božího dopuštění
Rudi Koutek - K Janu Pilařovi
Magor - Poznámky ke dvěma recenzím
Horna Pigment - Místo šikézního kvádra císařovy šaty
Erika Glasser - Dopis redakci RR
dokumenty
Petr Placák - Dopis redakci Večerní Prahy
Olina Stankovičová - Dopis redakci Rudého práva
příloha - Poučení vyšetřovaným
resumé /Czech, English, French, Hungarian, German, Russian/\

průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové (i polské) časopisy a knihy, výzvy


Revolver revue 1988 10 - číslo má 382 potištěné strany (bez obálky), 1 volně vložený list (protest proti uvěznění I. Polanského), stránkováno
tiráž
REVOLVER REVUE - nezávislý magazín, vychází v Praze 3 x ročně
řídí Sweet Jane a nevadský plyn, grafická úprava: Studio RR
uzávěrka: červen 1988\

obsah
překlady
Hanna Krall - Stihnout to před pánem bohem /dokončení/
Hannah Arendt - Eichmann v Jeruzalémě /2. část/
Anatolij Marčenko - Žij jako všichni
Jerzy Fajerant - Co řeknou naše děti
Peter Schneider - Skokan
Jan Novák - Miliónový jeep /ukázka z románu/
Václav Havel - Dvě poznámky k "Milionovému jeepu"
Dmitrij Savickij - Laura
Jurij Mamlejev - Cesta
Viktoriánská pornografická literatura
čeští autoři
K. K. Kuchyňka - Banán /pokračování/
Vratislav Brabenec - V Torontu
Anonym - Vzpomínky na děcák
Zbyněk Hejda - Tři básně
Vít Kremlička - Chytráků je nadbytek
Egon Bondy - Básně další
rr interview
"Chtěla bys být čarodějnicí?" - "Moc!" /J. Bělíková a O. Havlová hovoří s O. Stankovičovou/
4x Maďarsko /Miklós Haraszti, Ferenc Köszeg, Judit Vásárhelyi, György Varga/
články  úvahy  rr reports  recenze  dopisy  dokumenty
Helsinki Watch - Slzy, krev a pláč
Jefim Etkind - Ztracené iluze
Valerij Sojfer - Zachraňte Rusko! Bijte Židy!
A. Finkielkraut - Jménem všech našich mrtvých
B. Karaglickij - Glasnosť, sovětský tisk a rudí zelení
Sally Laird - "Cítím, že se musím vrátit" /interview s N. Achmetovem/
Leszek Kolakowski - Cesta naděje
Marian Turski - Izraelské rozhovory
Boris Groys - Literatura soc-artu
Jiří Kolář - Několik poznámek k defektnímu umění
Josef Teufel - Slavín, 24.05 /rr report/
Zasláno ze SEVERNÍ KOREJE /dokument/
Josef Snobl - Projekt Hovnung /dokument/
Josef Hradec - Z ghetta do sexshopu?
Matěj Krčma - Případ Horna Pigment
P. Turnovský - K jedné kulinářské nechutnosti
M. Chadima - Dopis redakci a čtenářům RR
K. K. Kuchyňka - Tři omluvy
Charlie - Pražská burza
Holky z Jižáku - Dopis redakci
PERRY STROIKER /comics/
resumé /Czech, English, German, Russian/
průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové (i polské a maďarské)
časopisy a knihy, výzvy


Revolver revue 1988 11 - číslo má 469 potištěných stran (bez obálky), stránkováno
tiráž
REVOLVER REVUE-nezávislý magazín, řídi SWEET JANE & nevadský plyn
grafická úprava STUDIO RR, vychází v Praze
Kontakt: Ivan Lamper (…, P 10), Jáchym Topol (…, P5), Saša Vondra (…, P 2)
uzávěrka čísla: listopad 1988

obsah
překlady
I. B. Singer - Jídelna
V. Jerofejev - Život s idiotem
Peter Schneider - Skokan (dokončení z minulého čísla)
Jürgen Fuchs - Básně 56
Viktoriánská pornografie (část II.)
Tom Wolfe - Nový žurnalismus
Jerzy Fajerant - Co řeknou naše děti?
Anatolij Marčenko - Žij jako všichni /II. pokračování/
Hannah Arendtová - Eichmann v Jeruzalémě /3. část/
česká literatura
Jiří Kolář - Něco se stalo (ukázka)
J. Chalupecký - Příběh Jiřího Koláře
Eda Kriseová - Dvě povídky /Trpká a sladká jeřabina, Beránek/
Karel Šebek - Píšu abych nezemřel
Pavel Vateň - Vysloužilý fantom před hotelem Esplanade (1985)
Václav Bauman - Paci, paci , pacičky
rr interview
Adam Michnik - Lidská tvář bez komunismu
Joska Skalník - Sny, situace, hry
úvahy
Václav Havel - Dopis do Toronta
články
M. Maszkiewicz - Bazén piva zadarmo
Edgardo Bartoli - Toho dne se svět pustil do snění
K. K. Kuchyňka - Banán /3. pokračování/
rr report
Jan Středa - Po stopách partyzánských bojů
Saša Vondra - Litevské cesty
Honza Hájek - [o Norsku]
Kramer - Stíny v ráji 405
východní blok
H. Frauendofer - Ponurý ostrov v jihovýchodní Evropě
Otevřený dopis presidentu Ceauceskovi
recenze a polemiky
-rzk- - Exilový trpaslík
-js- - Rozpaky nad "Rozpaky"
Valentin - Nezávislý tisk v NDR
dokumenty
Za budoucnost má odpovědnost každý (interview se členy Nezávislého mírového sdružení)
Anketa k 21. 8. 1988
-pp- - Demonstrace policie  24. září
-cz- - Ještě jednou sobota 24. září
Student - Události z 28. 10. 1988
Prohlášení Výboru na obranu Ivana Jirouse
rezumé - (czech, english, german, russian)   průběžně - inzeráty na nezávislé hudební skupiny, samizdatové a exilové (i polské) časopisy a knihy, videoprodukci, výzvy


Revolver revue 1989 12 - číslo má 413 potištěných stran (bez obálky), stránkováno
tiráž
REVOLVER REVUE - nezávislý magazín
Ivan Lamper, […], Praha 10; Jáchym Topol, […], Praha 5; Saša Vondra, […], Praha 2
grafická úprava STUDIO RR (není-li uvedeno jinak - foto v tomto čísle © PUSSY)
uzávěrka tohoto čísla: březen 1989

obsah
literatura 
Libuše Moníková - Fasáda
Hanna Krallová - Literární reportáže
Marek Hlasko - Tkaničky, pásek, kravata
Naďa Plíšková - Plíšková podle abecedy
Tereza Boučková - Indiánský běh
Pavel Řezníček - Kráter Resnik
Karel Doležal - Deklasovaný Sade
vzpomínky, portréty, autobiografie 
Jan Novák - Kolíne, Kolíne...
Anatolij Marčenko - Žij jako všichni (3. pokračování)
Eduard Goldstücker - Paměti
rr interview ...mezi Karkulkou a vlkem (rozhovor s Nikolajem Stankovičem)
kultura, společnost, politika 
POMERANČOVÁ ALTERNATIVA 
Waldemar Fydrych /Major/ - 6.listopad (popis událostí)
Humphrey Carpenter - Hovoří Ole Ezra
Susan Sontagová - Fascinující fašismus
George Steiner - Falešný zázrak
Szilágyi/Vásárhelyi - Pohřbeni na neznámém místě
Anne Colas - Historie jednoho hlavního města
Leonid Pljušč - Potlačovaná ukrajinská kultura
Andrej Siňavskij - Dva rozhovory
Zinovy Zinik - Ruská nestvůra
kolektiv - Sionologie na řetěze
Nicholas Shakespeare - Hledání Guzmána
Vargas Llosa - Nikdy jsem nepocítil pokušení moci
rr report 
Erika Wieden - Albánie
Gabriel A. Levický - Mnichov, Berlín a...?
Gabriel A. Levický - To som asi ja
polemika 
Vladimír Šebek - RR a Joskovi Skalníkovi
hudba 
K. K. Kuchyňka - Banán (4.pokračování)
dokumenty 
Palachův týden v Praze (fotoreport) 
Ludvík Vaculík - Komunismus je bití
Bohumil Hrabal - Kouzelná flétna 
Prohlášení výboru na obranu Ivana Jirouse
Propusťte politické vězně
Naši spoluobčané nám píší (příloha) 
Takhle to začínalo... (rozsudek z počátku 70. let) 
Josef Anger - Pokus o anketu
comics - 21.1.1989
OBSAH ČÍSEL 1 - 11 resumé Czech, English, German

průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové časopisy a knihy, výzvy


Revolver revue 1989 13 - číslo má 372 potištěné strany (bez obálky), stránkováno

tiráž
foto v čísle ("Praha 80. let") © LOBO, grafická úprava: STUDIO RR
uzávěrka čísla: říjen 1989

obsah
literatura
Richard Ford - Impérium 
Harry Hass - Komplic 
Vít Kremlička - Povídky 
Petr Král - Výbor z veršů
Ján Potok - Na Červenú skalu! 
Václav Rambousek - Se stromu slezl soudruh generál 
Lukáš Marvan - Levhart nebo leopard? 
Dina Rubin - Ljubka 
Ještěrka 
Elie Wiesel - Svítání 
Svědectví, fakta, autobiografie
Anatolij Marčenko (4. pokračování) - Žij jako všichni 
Josef Škvorecký - Pozlacený věk 
Timothy Garton Ash - V řešovské komuně 
Jerzy Fajerant (dokončení) - Co řeknou naše děti?
rr interview 
Harold Pinter - ...ten šílený, totálně zkorumpovaný personál... 
Robert Stone - Příběhy potřebujeme jako chleba
kultura, společnost, politika 
Tchien-an-men 
Richard Wagner - Čerta přišli a nikoho neosvobodili 
Mihai Botez - Rumunsko: stalinismus v jedné zemi 
Sandor Szilagyi - Musíme najít nový jazyk 
Mircea Dinescu - V zemi, kde je víc policajtů než holubů 
Jerzy Lewski - Zpráva z Ceauschwitzu 
Geza Szócs - Situace Maďarů v Rumunsku\  Nicolae Ceaušescu - Neznáme slovo "ničení" 
Jacques Rupnik - Ta druhá Evropa: přechod k čemu? 
Wolf Biermann - Člověk z Východu 
Mark Almond - Postupimská hřiště 
Anthony Hartley - Záchrana pana Rushdieho? 
Fadia Faquirová - Hořící knihy 
Eduard Razdinský - Masakr v Jekatěrinburgu 
comics  
resumé
průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové časopisy, knihy a videa, knihkupectví, výzvy

*                        *                        *