České slovo ∙StB


Podvrh komunistického Ministerstva vnitra, resp. StB, namířený proti stejnojmennému listu, vycházejícímu v Melbourne 1950-79 - viz.

Distribuovaný a rozesílaný v červnu 1958 dle stejného adresáře, na který byl v letech 1955-57 rozesílán další podvrh Hlas domova - viz.


č. 1958/7 - pdf-ocr

ohlasy, sestavené redakcí skutečného Českého slova v září 1958 - pdf-ocr