Forum


*     [Praha]     *     1980 - 1981?     *     4? x ročně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Forum
3. anonym
4. [Praha]
6. A4
7. 14-31
8. cyklostyl; lx sešito v papíru; volné listy
12. ?4x ročně
13. nejméně 4
14. ?[1]/05-1980; ?[2]/08/1980; ?|3]/09[-1980]; červenec 1981; 1989x\

B.
1. Časopis pro kulturu a politiku.
3. Anonymy, šifry, většinou plná jména
a) L. Dobrovský, M. Hybler, J. Němec, B. Komárková, P. Pithart, J. Suk, Z. Tominová
b) J. Ryszard
4. a) Eseje, polemiky, statě, komentáře, dokumenty.
b) Aktuální otázky kultury (polemika Magor - Černý o undergroundu) a politiky (P. Pithart , Pokus o vlast; J. Suk o Chartě 77); události v Polsku.
c) Asi třetina původních příspěvků; třetina převzatých (z kolujícího samizdatu) a třetina překladů (z polštiny).
6. Samostatná příloha k Informacím o Chartě 77.\

C.
2. Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 58.
4. Redakce, "[Oznamujeme, že...]", Infoch 2/80. (oznámení projektu)\

zdroj: Posset 1993 viz, doplněno


ročník 1980
květen - pdf-ocr
srpen - pdf-ocr
září - pdf-ocr
prosinec - pdf-ocr

ročník 1981
červenec - pdf-ocr