Informace o církvi


*     ? Praha     *     1979 - 1990     *     měsíčně     *


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. Informace o církvi; zkr. IOC; Infoc; Info o c; "Íčko"
3. anonym
4. ? [Praha]
6. A4
7. 9-38
8. průklep; cyklostyl; xerox; sešito v papíru
12. 1 x měsíčně
13. 103
14. [1980]: l/[jaro 80]; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
       1981: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1982: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1983: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1984: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1985: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1986: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1987: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1988: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 1989-

B.
1. Časopis informující o katolické církvi.
2. Obsah (od 6/87); příloha (6/86).
3. Anonymy; šifry, zřídka plná jména:
a) K. Čapek, P. Čarnogurský, J. Čep, V. Holan, R. Holinka, O. Mádr, V. Malý, A. Navrátil. F. Tomášek, J. Zahradníček, J. Zvěřina
b) H. Belli, J. Glemp, G. Jakunin, Jan Pavel II., J. Ratzinger.
4. a) Dokumenty, informace, zprávy, otevřené dopisy, korespondence, eseje, rozhovory, komentáře, polemiky, básně, modlitby, citáty, aforismy, portréty.
b) Katolická církev v Československu: podrobné zpravodajství a dokumentace o represích proti věřícím (soudní rozsudky, petice, portréty lidí pronásledovaných z náboženských důvodů); vztah stát-církev; náboženská výchova; oficiální kněžské sdružení Pacem in terris; aktuální události (poutě, proslovy, jubilea); projevy a výnosy kardinála F.Tomáška; diskuse o aktuálních otázkách morálky (novela zákona o potratech); teoretické teologické problémy nebyly probírány; polemiky s oficiálním tiskem (pomlouvačné kampaně, ateistické zpravodajství); portréty katolicky orientovaných básníků (J.Čep, J.Zahradníček); jejich básně (použity často jako motto pro celé číslo); náboženský život ve světě: situace (a útlak) církve v ostatních zemích; třetí svět; činnost a cesty papeže Jana Pavla II.; krátké zprávy o novinkách v cizině.\ c) Asi třetina původních příspěvků; dvě třetiny převzaty (dokumenty, zprávy) a několik překladů.
d) Několik slovenských textů.

C.
1. "Informace o církvi (IOC)", KS 2/84. (1-3/84, retrospektiva)
"Informace o církvi (IOC)". KS 3/84. (4-7/84)
"Informace o církvi (IOC)", KS 4/84. (8-11/84)
"Informace o církvi (IOC)". KS 1/85. (12/84-2/85)
"Informace o církvi (IOC)", KS 2/85. (3-4/85)
"Informace o církvi (IOC)", KS 3/85. (5-7/85)
"Informace o církvi (IOC)", KS 4/85. (8-10/85)
"Informace o církvi (IOC)", KS 1/86. (11/85-3/86)
"Informace o církvi (IOC)", KS 2/86. (4-5/86)
"Informace o církvi (IOC)", KS 3/86. (6-0/86)
"Informace o církvi (IOC)", KS 4/86. (10-11/86)
"Informace o církvi (IOC)", KS 1/87. (12/86-3/87)
"Informace o církvi (IOC)", KS 2/87. (4-6/87)
"Informace o církvi (IOC)", KS 3/87. (7-9/87)
"Informace o církvi (IOC)", KS 4/87. (10-11/87)
"Informace o církvi", KS 1/88. (12/87)
"Český katolický samizdat 1978-1985", Studie 104-106/86, 246.
2. "Informace o církvi", Infoch 5/86. (2/86)
"Informace o církvi", Infoch 5/86. (3/86)
"Informace o církvi", Infoch 7/86. (4/86)
"Informace o církvi", Infoch 9/86. (5/86)
"Informace o církvi", Infoch 9/86. (6/86)
"Informace o církvi", Infoch 3/87. (1/87)
"Informace o církvi", Infoch 16/87. (11/87)
"Informace o církvi", Infoch 17/87. (12/87)
"Informace o církvi", Infoch 2/88. (1/88)
"Informace o církvi", Infoch 4/88. (2/88)
"Informace o církvi", Infoch 6/88. (3/88)
"Informace o církvi", Infoch 7/88. (4/88)
"Informace o církvi, Infoch 18/88. (8/88)
"Informace o církvi", Infoch 18/88. (9/88)
"Informace o církvi", Infoch 4/89. (11/88)
"Informace o církvi", Infoch 4/89. (12/88)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 60.
3. "Předkládáme Vám Informace o církvi", Informace o církvi 1/[80].

D. Rozhovor se členem redakce (5.7.89):
2. Asi 1000.
3. Průklep (10 výtisků); z těchto předloh pak cyklostylem asi 1000 výtisků.
5. Redakce nebyla v Praze; velký odstup mezi redakcí a distribucí; bylo nutné značné utajení; IOC (a také jiné katolické samizdatové časopisy) byly konzultovány s biskupem, ovšem neprocházely církevní cenzurou. Je možné, že několik čísel v nepatrném nákladu vyšlo již roku 1979.

zdroj: Posset 1993 viz


1980

01: pdf-ocr    02: pdf-ocr    03: pdf-ocr    04: pdf-ocr    05: pdf-ocr    06: pdf-ocr    07: pdf-ocr    08: pdf-ocr

1981

01: pdf-ocr    02: pdf-ocr    03: pdf-ocr    04: pdf-ocr    05: pdf-ocr    06: pdf-ocr    07: pdf-ocr    08: pdf-ocr    09: pdf-ocr    10: pdf-ocr    11: pdf-ocr    12: pdf-ocr

1982

01: pdf-ocr    02: pdf-ocr    03: pdf-ocr    04: pdf-ocr    05: pdf-ocr    06: pdf-ocr    07: pdf-ocr    08: pdf-ocr    09: pdf-ocr    10: pdf-ocr    11: pdf-ocr    12: pdf-ocr

1983

01: pdf-ocr    02: pdf-ocr    03: pdf-ocr    04: pdf-ocr    05: pdf-ocr    06: pdf-ocr    07: pdf-ocr    08: pdf-ocr    09: pdf-ocr    10: pdf-ocr    11: pdf-ocr    12: pdf-ocr

1984

01: pdf-ocr    02: pdf-ocr    03: pdf-ocr    04: pdf-ocr    05: pdf-ocr    06: pdf-ocr    07: pdf-ocr    08: pdf-ocr    09: pdf-ocr    10: pdf-ocr    11: pdf-ocr    12: pdf-ocr

1985

01: pdf-ocr    02: pdf-ocr    03: pdf-ocr    04: pdf-ocr    05: pdf-ocr    06: pdf-ocr    07: pdf-ocr    08: pdf-ocr    09: pdf-ocr    10: pdf-ocr    11: pdf-ocr    12: pdf-ocr

1986

01: pdf-ocr    02: pdf-ocr    03: pdf-ocr    04: pdf-ocr    05: pdf-ocr    06: pdf-ocr    příloha - Proces se šesti katolíky - Fučík, Rázek, Kuželová, Hložánka, Dvořák, Holeček pdf-ocr    07: pdf-ocr    08: pdf-ocr    09: pdf-ocr    10: pdf-ocr    11: pdf-ocr    12: pdf-ocr

1987

01: pdf-ocr    02: pdf-ocr    03: pdf-ocr    04: pdf-ocr    05: pdf-ocr    06: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    07: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    08: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    09: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    10: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    11: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    12: pdf-ocr, obsah - pdf-txt

1988

01: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    02: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    03: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    04: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    05: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    06: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    07: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    08: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    09: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    10: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    11: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    12: pdf-ocr, obsah - pdf-txt

1989

01: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    02: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    03: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    04: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    05: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    06: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    příloha - Halík - Evangelium musí být hlásáno nově - pdf-ocr    07: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    08: vč. přílohy (dopisy - Začíná dialog ? (Dopis Tomáška Husákovi 9.6.89; Dopis Husáka Tomáškovi 21.6.89; Dopis Tomáška ČTK 14.7.89; Dopis Tomáška katolickým věřícím v Čs. 25.7.89) pdf-ocr, obsah - pdf-txt    09: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    10: pdf-ocr, obsah - pdf-txt příloha - Nová Ústava - výzva a diskusepdf-ocr    11: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    12: pdf-ocr, obsah - pdf-txt

1990

01: pdf-ocr, obsah - pdf-txt    02: pdf-ocr, obsah - pdf-txt