Informace o církvi

Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1.    Informace o církvi; zkr. IOC; Infoc; Info o c; "Íčko"
3.    anonym;
4.    ? [Praha];
6.    A4;
7.    9-38;
8.    průklep; cyklostyl; xerox; sešito v papíru;
12. 1 x měsíčně;
13. 103;
14. [1980]: l/[jaro 80]; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
       1981: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1982: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1983: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1984: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1985: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1986: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1987: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
       1988: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 1989-
 
B.
1. Časopis informující o katolické církvi.
2. Obsah (od 6/87); příloha (6/86).
3. Anonymy; šifry, zřídka plná jména:
a) K. Čapek, P. Čarnogurský, J. Čep, V. Holan, R. Holinka, O. Mádr, V. Malý, A. Navrátil. F. Tomášek, J. Zahradníček, J. Zvěřina;
b) H. Belli, J. Glemp, G. Jakunin, Jan Pavel II., J. Ratzinger.
4. a) Dokumenty, informace, zprávy, otevřené dopisy, korespondence, eseje, rozhovory, komentáře, polemiky, básně, modlitby, citáty, aforismy, portréty.
b) Katolická církev v Československu: podrobné zpravodajství a dokumentace o represích proti věřícím (soudní rozsudky, petice, portréty lidí pronásledovaných z náboženských důvodů); vztah stát-církev; náboženská výchova; oficiální kněžské sdružení Pacem in terris; aktuální události (poutě, proslovy, jubilea); projevy a výnosy kardinála F.Tomáška; diskuse o aktuálních otázkách morálky (novela zákona o potratech); teoretické teologické problémy nebyly probírány; polemiky s oficiálním tiskem (pomlouvačné kampaně, ateistické zpravodajství); portréty katolicky orientovaných básníků (J.Čep, J.Zahradníček); jejich básně (použity často jako motto pro celé číslo); náboženský život ve světě: situace (a útlak) církve v ostatních zemích; třetí svět; činnost a cesty papeže Jana Pavla II.; krátké zprávy o novinkách v cizině.
c) Asi třetina původních příspěvků; dvě třetiny převzaty (dokumenty, zprávy) a několik překladů.
d) Několik slovenských textů.
 
C.
1. "Informace o církvi (IOC)", KS 2/84. (1-3/84. retrospektiva)
"Informace o církvi (IOC)". KS 3/84. (4-7/84)
"Informace o církvi (IOC)", KS 4/84. (8-11/84)
"Informace o církvi (IOC)". KS 1/85. (12/84-2/85)
"Informace o církvi (IOC)", KS 2/85. (3-4/85)
"Informace o církvi (IOC)", KS 3/85. (5-7/85)
"Informace o církvi (IOC)", KS 4/85. (8-10/85)
"Informace o církvi (IOC)", KS 1/86. (11/85-3/86)
"Informace o církvi (IOC)", KS 2/86. (4-5/86)
"Informace o církvi (IOC)", KS 3/86. (6-0/86)
"Informace o církvi (IOC)", KS 4/86. (10-11/86)
"Informace o církvi (IOC)", KS 1/87. (12/86-3/87)
"Informace o církvi (IOC)", KS 2/87. (4-6/87)
"Informace o církvi (IOC)", KS 3/87. (7-9/87)
"Informace o církvi (IOC)", KS 4/87. (10-11/87)
"Informace o církvi", KS 1/88. (12/87)
"Český katolický samizdat 1978-1985", Studie 104-106/86, 246.

2. "Informace o církvi", Infoch 5/86. (2/86)
"Informace o církvi", Infoch 5/86. (3/86)
"Informace o církvi", Infoch 7/86. (4/86)
"Informace o církvi", Infoch 9/86. (5/86)
"Informace o církvi", Infoch 9/86. (6/86)
"Informace o církvi", Infoch 3/87. (1/87)
"Informace o církvi", Infoch 16/87. (11/87)
"Informace o církvi", Infoch 17/87. (12/87)
"Informace o církvi", Infoch 2/88. (1/88)
"Informace o církvi", Infoch 4/88. (2/88)
"Informace o církvi", Infoch 6/88. (3/88)
"Informace o církvi", Infoch 7/88. (4/88)
"Informace o církvi, Infoch 18/88. (8/88)
"Informace o církvi", Infoch 18/88. (9/88)
"Informace o církvi", Infoch 4/89. (11/88)
"Informace o církvi", Infoch 4/89. (12/88)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 60.

3. "Předkládáme Vám Informace o církvi", Informace o církvi 1/[80].

D.   Rozhovor se členem redakce (5.7.89):
2. Asi 1000.
3. Průklep (10 výtisků); z těchto předloh pak cyklostylem asi 1000 výtisků.
5. Redakce nebyla v Praze; velký odstup mezi redakcí a distribucí; bylo nutné značné utajení; IOC (a také jiné katolické samizdatové časopisy) byly konzultovány s biskupem, ovšem neprocházely církevní cenzurou. Je možné, že několik čísel v nepatrném nákladu vyšlo již roku 1979.
zdroj: Posset 1993 viz
 
Všechna čísla tohoto titulu jsou podložena textem (strojově rozpoznaným).
ročník 1980
ročník 1981
ročník 1982
ročník 1983
ročník 1984
ročník 1985
ročník 1986
ročník 1987
ročník 1988
ročník 1989
ročník 1990