Informační servis


*     Praha     *     1989 - 1990     *     do konce r. 1989 denně, později řidčeji     *


Sloučením redakcí Revolver Revue, Lidových novin a Sportu vzniklo 18. 11. 1989 Nezávislé tiskové středisko. To od 20. 11. 1989 do poloviny března 1990 vydávalo Informační servis, první a zpočátku jediné legálně tištěné, masověji šířené a zároveň nezávislé zpravodajství.

První redakční radu tvořili: Jan Brabec, Ivan Lamper, Jan Ruml, Petruška Šustrová, Jáchym Topol a Jan Urban, později rozšířená o tyto: Michal Blažek, Marie Divišová, Zbyněk Petráček, Miroslav Šimáček, Ondřej Ryčl, Jaroslav Spurný, Martin Weiss, Josef Zajíček, Jan Slovák a další.

Formát a počet stran byl závislý na dostupném papíru a reprografických možnostech. Střídal se formát (A5, A4) i rozsah (4 - 8 stran), v druhé polovině prosince se ustálilo 16 stran A4. Nepravidelný je i font a velikost písma, liší se tak i stejná čísla, při zachování obsahu. Výjimečně vychází ještě opravená či doplněná verze vydání. Od poloviny prosince 1989 bohatší grafika, fotografie a pozvánky.

Vyšlo 50 čísel, na IS navázal titul Respekt.


data a časy uzávěrek jednotlivých čísel

1 - 20.11. - 23:00
2 - 21.11. - 23:00
3 - 22.11. - 15:00, druhá uz. 20:00
4 - 23.11. - 01:00
5 - 23.11. - 20:00
6 - 24.11. - 21:00
7 - 25.11. - 19:00
8 - 26.11. - 19:45
9 - 27.11. - neuvedeno - zvláštní vydání
10 - 28.11. - 16:00
11 - 29.11. - 19:15
12 - 30.11. - 0:30
13 - 30.11. - 20:15
14 - 1.12. - neuvedeno
15 - 2.12. - 14:00
16 - 2.12. - 23:30
17 - 3.12. - 20:00
18 - 3.12. - 21:00
19 - 4.12. - 21:00
20 - 5.12. - 20:30
21 - 6.12. - 20:30
22 - 7.12. - 20:00
23 - 8.12. - 21:30
24 - 9.12. - 20:15
25 - 11.12. - 20:30
26 - 12.12. - 22:30
27 - 13.12. - 20:00
28 - 14.12. - 19:55
29 - 15.12. - 20:00
30 - 18.12. - 20:30
31 - 17.12. - 18:00 - zřejmě chyba v datu vydání
32 - 19.12. - 22:30
33 - 20.12. - 23:46
34 - 21.12. - 22:30
35 - 26.12. - 23:00
36 - 28.12. - 22:37
37 - 1.1.1990 - 22:30

s použitím: Komrska, Jiří. Objektivita zpravodajství titulů Informační servis a Rudé právo v období listopad 1989 - prosinec 1989. Praha, 2017. Bakalářská práce. Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd.


1989

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    22 - pdf-ocr    23 - pdf-ocr    24 - pdf-ocr    25 - pdf-ocr    26 - pdf-ocr    27 - pdf-ocr    28 - pdf-ocr    29 - pdf-ocr    30 - pdf-ocr    31 - pdf-ocr    32 - pdf-ocr    33 - pdf-ocr    34 - pdf-ocr    35 - pdf-ocr    36 - pdf-ocr

1990

37 - pdf-ocr    38 - pdf-ocr    39 - pdf-ocr    40 - pdf-ocr    41 - pdf-ocr    42 - pdf-ocr    43 - pdf-ocr    44 - pdf-ocr    45 - pdf-ocr    46 - pdf-ocr    47 - pdf-ocr    48 - pdf-ocr    49 - pdf-ocr    50 - pdf-ocr