Životem


*     Hlučín, Frýdek     *     1927 – 1948     *     čtrnáctidenně     *


Brožury Životem vydával v letech 1927 (roč. I) -1937 (roč. XII) Exerciční dům Hlučín ve Slezsku (později Excerciční dům kláštera redemptoristů) a 1938 (roč. XIII) - 1940 (roč. XV) Exerciční dům Frýdek.

Vyšel též samostatný rejstřík pro ročníky I-V (1927-1931) č. 1-120.

Obvyklý rozsah jednoho čísla 16-36 s.


seznam prvních 13 ročníků (1927 - 1939) - pdf-ocr

seznam ročníků I-IX (1927-1935) - pdf-ocr

rejstřík r. I-X (1927-1936) - pdf-ocr


1927 - I. serie

1 - 24 - pdf-ocr

 1. Dr. Ant. Cyril Stojan. (Črty z jeho života.)
 2. Velmoc tisk.
 3. ...lásky však kdybych neměl...
 4. Šťastná rodina.
 5. Exercicie.
 6. Anděle Boží, strážce můi!
 7. Pomáhej duším v očistci!
 8. Útěcha pro nemocné.
 9. Nač se ještě modliti?
 10. Žena a křesťanství.
 11. Neděle.
 12. Do života I. (pro chlapce vystupující ze školy).
 13. Do života II. (pro děvčata vystupující ze školy).
 14. V bouřích mládí. (O ctnosti sv. čistoty).
 15. Tak ne! (O výchově.)
 16. Hříchy papežů.
 17. O manželství.
 18. Manželé mezi sebou.
 19. Výchova dítěte.
 20. Sv. růženec.
 21. Nedej se! (O sebevýchově mládeže.)
 22. Měsíční duchovní obnova.
 23. Příprava na sv. missie.
 24. Více kněží!

1928 - II. serie

25 - 48 - pdf-ocr

 1. Maria, útočiště.
 2. Laický apoštolát I.
 3. Laický apoštolát II.
 4. Mladí apoštolé.
 5. Lék proti smrti.
 6. Nač se zpovídati?
 7. Věřiti či nevěřiti?
 8. Jak se zpovídati?
 9. Peklo.
 10. Půst.
 11. Blahoslavená Anežka česká.
 12. Zaopatřování.
 13. Svátost oltářní.
 14. Mše sv.
 15. Katolická akce.
 16. Duch svatý.
 17. Dary Ducha sv.
 18. Sv. Cyril a Metoděj.
 19. Sv. přijímání.
 20. Radost.
 21. Blahoslavení.
 22. Cesty k Bohu I.
 23. Apoštol lásky Bedřich Ozanam.
 24. Cesty k Bohu II.

1929 - III. serie

49 - 72 - pdf-ocr

 1. Z vězení.
 2. Něco o spiritismu.
 3. O křtu svatém.
 4. Móda a dnešní ženský svět.
 5. Ano, Otče!
 6. Šťastnou cestu!
 7. Smiřte se!
 8. Sv. Jan Nepomucký I.
 9. Sv. Jan Nepomucký II.
 10. Sv. Jan Nepomucký III.
 11. Kněžský celibát.
 12. Sv. Václav a naše doba.
 13. Na ochranu.
 14. Občanské sňatky. Rozluka.
 15. Na pomoc velkému dílu!
 16. Jde o svatováclavské dědictví.
 17. Sjednocení církví.
 18. Pius XI.
 19. Na stolci Petrově.
 20. Z továrního ovzduší.
 21. Katolická škola v rep. Československé.
 22. Láska za lásku.
 23. Spalování mrtvol.
 24. Blahoslavený Don Bosco.

1930 - IV. serie

73 - 96 - pdf-ocr

 1. Proč?
 2. Pronásledování náboženství v Rusku.
 3. Sv. Josef.
 4. Vrátiti se do církve?
 5. Blahoslavený Jan Sarkander.
 6. Pomozte bratřím,
 7. Více dobroty!
 8. Od ďábla k Bohu.
 9. Sv. Terezie Ježíškova.
 10. Povídá se.
 11. Hrdina v dělnické haleně.
 12. Katolík v chrámě.
 13. Klenot křesf. dívek.
 14. Znáš sebe sama?
 15. Všecka krásná jsi, ó Maria!
 16. Z nemocnice.
 17. Čemu nás učí Konnersreuth?
 18. Zpět k Římu!
 19. Od 17 do 24 (Výchova k mravní čistotě).
 20. Moderní učenec světcem. (Contardo Ferrini).
 21. Naše chybičky.
 22. Naše chybičky, II.
 23. Všecko všem.
 24. Pomáhejte nám! (O misiích.)

1931 - V. serie

97 - 120 - pdf-ocr

 1. Běda Vám bohatým!
 2. Pohřeb katolického křesťana.
 3. Hřích.
 4. Sv. Alfons.
 5. Co nám zachová mládí?
 6. Při mši svaté.
 7. Sv. Antonín Paduánský.
 8. Krise světová.
 9. Do kláštera?
 10. Čeští mučedníci doby husitské.
 11. Budete jako Bůh.
 12. Kristus Bůh.
 13. Sv. Dominik.
 14. Tajemství svatých.
 15. Sv. biřmování.
 16. Odvedeným.
 17. Charita.
 18. Kristus Král.
 19. Sv. Alžběta.
 20. „Kam uteku?"
 21. Bl. Albert Veliký.
 22. Moudří manželé?
 23. Kněz a lid.
 24. Klíč k srdci Božímu

1932 - VI. serie

121 - 144 - pdf-ocr

 1. Mešní knížečka pro děti.
 2. Lékař apoštol.
 3. Co chtějí badatelé bible?
 4. Umučení Páně.
 5. Děti pro Vás.
 6. Čeští Dominikáni.
 7. Mexický mučedník Aug. Michael Pro.
 8. Matka ustavičné pomoci.
 9. Matka opuštěných dětí.
 10. Adventisté.
 11. Triumf mexických mučedníků.
 12. Znáš toto Srdce?
 13. Devítník k Božskému Srdci.
 14. Prázdniny.
 15. Paragraf 144.
 16. Kdy bude konec světa?
 17. Blažená samota.
 18. Na prahu nového života.
 19. Dívky pozor!
 20. Naši přátelé v nebi.
 21. Kde jsou mrtví?
 22. Vít de Fontgalland.
 23. Pokušení.
 24. Chyby svatých.

VII. serie/ročník „Naše světla"

145 -    146 -    147 - pdf-ocr    148 -    149 -    150 -    151 -    152 -    153 -    154 - pdf-ocr    155 -    156 -    157 -    158 -    159 -    160 - pdf-ocr    161 -    162 -    163 -    164 -    165 -    166 -    167 -    168 -

1933 - VIII. serie

169 - 192 - pdf-ocr

 1. Náš velký biskup.
 2. Velký pátek.
 3. Bílá sobota.
 4. Mravnost bez Boha?
 5. Vzpomínky na mou matku.
 6. Nový apoštolát smíru Božského Srdce Páně.
 7. Brány pekelné ji nepřemohou.
 8. Tělo a mravnost.
 9. Mimo církev není spásy?
 10. Víra jako víra? Církev jako církev?
 11. Největší muž českých dějin?
 12. Vybrané kapitoly ze života broučkůnosatců.
 13. Po bludných cestách.
 14. Odpustky.
 15. Je papež neomylný?
 16. Katolická nemoc.
 17. Čemu věří církev československá?
 18. Garcia Mořeno - president - katolík.
 19. Jak zbohatnu?
 20. Sv. Klement Maria Hofbauer.
 21. Pravda o sv. Hostýně.
 22. Jádro katolického náboženství.-
 23. Sv.Gerard Majella veliký divotvůrce.
 24. Vánoční pobožnost pro děti.

IX. serie/ročník „Šťastné děti"

193 - 216  

1935 - X. serie

1935 obsah - pdf-ocr

 1. Lipany - pdf-ocr
 2. Svatý Norbert - pdf-ocr
 3. Milostivé léto - pdf-ocr
 4. Sv. Ignác z Loyoly a jeho řád - pdf-ocr
 5. V době krise 330 miliónů cirkvím - pdf-ocr
 6. Dítě před svatostánkem - doba vánoční a postní - pdf-ocr
 7. Svatý Konrád z Parzhamu - pdf-ocr
 8. Svatý kříži tebe ctíme - pdf-ocr
 9. Dítě před svatostánkem - doba velikonoční a svatodušní - pdf-ocr
 10. Kristus vůdce z bídy - pdf-ocr
 11. Veselý mučedník Tomáš Morus - pdf-ocr
 12. Obřady svěcení podjáhnů, jáhnů a kněží - pdf-ocr
 13. Čím se odvděčíme - pdf-ocr
 14. Proč trpím - pdf-ocr
 15. Antonín Martinez - pdf-ocr
 16. P. Klement Petr - pdf-ocr
 17. Děti umírají hladem - pdf-ocr
 18. Jakou školu chceme - pdf-ocr
 19. Dělník nepotřebuje náboženství - pdf-ocr
 20. Rodina a Božské srdce - pdf-ocr
 21. Krásný pohled - pdf-ocr
 22. Tajemství života - pdf-ocr
 23. Generální zpověď - pdf-ocr
 24. Doufej - pdf-ocr