Tam tam

Měsíčník (později Časopis) českých a slovenských exilových skautů.


*     Zollikerberg, Curych     *     1973 – 1997     *     měsíčně     *


Skautský naučný i zábavný časopis vycházel ve vydavatelství Tschechoslowakische Pfadfinder in der Schweiz. V redakci působili Oldřich Bělovský (Obé), Jiří Čejka (Old Kiwi), Martin Hauser (Balú), Ctirad Kučera (Radek), Karel Kukal (Cookie), Dana Seidlová (Pirátka) a mnozí další, uváděni obvykle pouze pod svými skautskými přezdívkami (viz níže). Časopis obsahoval naučné články z nejrůznějších oborů, praktické skautské rady, literární práce včetně původních, soutěže apod. V letech 1975-79 vycházela samostatně průběžně číslovaná táborová příloha Sem-tam (celkem 13 čísel), jako příloha vyšla v roce 1977 i Lucernička (Nizozemí). - Časopis se objevil nejprve jako dívčí příloha časopisu Skaut-exulant, záhy však začal vycházet samostatně se sezónním ročnikováním, a to nejprve měsíčně (10 čísel do roka), ročník VII. (1979/80) vycházel dvouměsíčně (5 čísel), dále čtvrtletně (4 čísla, v roč. 1981/82 výjimečně 5 čísel). V letech 1984-86 existovala vedle redakce evropské i redakce zámořská (jako redaktor uveden Štír). List často měnil podnázvy (viz níže). Čislo 2 z ročníku 1985/86 vyšlo v nákladu 220 výtisků, měsíčník však dosáhl nákladu až 400 výtisků. Od čísla 4(105) z roku 1990 časopis sleduje i průběžné číslováni. List zanikl 24. ročníkem (1996/97).

Tam-tam: Měsíčník českých a slovenských skautů v exilu Pirátka, Hanka, Cookie, Pak. Krok st., Radek, Monika, Žurďa, Jiří Čejka, Old Kiwi, Balů. Zürich: Verband der Tschechoslowakischen Pfadfinder in der Schweiz. - 21 × 15 cm, 4-24 s.; č. 2/80 a 2/83 30 × 21 cm. - Další podnázvy: Měsíčník pro skauty, skautky, vlčata, světlušky, rovery, činovniky, old-skauty, rodiče a příznivce, Měsíčník čs. skautů v exilu, Časopis československých skautů ve Švýcarsku, Oblastní časopis českých a slovenských skautů ve Švýcarsku, Oblastní čtvrtletník českých a slovenských skautů ve Švýcarsku, Čtvrtletník československých skautů ve Švýcarsku, Časopis českých a slovenských exilových skautů, Časopis českých a slovenských skautů v zahraničí. - Do č. 1/75 název vydavatele Tschechoslowakische Pfadfinder in der Schweiz. - Ročníkování neodpovídá kalendářním rokům. - Titul má samostatně stránkované přílohy Sem tam a Lucernička pro Světlušky a Vlčata (v tiráži označena jako příloha Stezky a Tam-Tamu, adresa Winschoten, Nederland, jako redaktoři uvedení Radek a Šťopka). Jako vánoční příloha č. 2/79 vyšla stolní hra s názvem Skautský výlet. Per. příl.: Sem-tam k č. 1/75, k č. 5, 10/76, č. 9/77-78 (k č. 6/78), č. 10 (k č. 9/78), č. 11/78 (k č. 3/78), č. 13 (k č. 10/79); Lucernička pro Světlušky a Vlčata č. 8, 9/77 (obě k č. 9/77). - Cookie vl. jm. Karel Kukal. - Radek vl. jm. Ctirad Kučera. - Balů vl. jm. Martin Hauser. - Old Kiwi vl. jm. Jiří Čejka. - Pirátka vl. jm. Dana Seidlová. - Žurďa vl. jm. Eva Miltnerová. - Pak vl. jm. Rudolf Probst. - Šťopka vl. jm. Andrea Kučerová.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, upraveno


1979

6 - ocr-pdf

1980

1 - ocr-pdf    2 - ocr-pdf

1981

2 - ocr-pdf    3 - ocr-pdf    4 - ocr-pdf

1982

3 - ocr-pdf    4 - ocr-pdf    5 - ocr-pdf

1985

2 - ocr-pdf

1986-87

3 - ocr-pdf    4 - ocr-pdf

1987-88

1 - ocr-pdf

1988-89

1 - ocr-pdf    2 - ocr-pdf    3 - ocr-pdf    4 - ocr-pdf

1989-90

1 - ocr-pdf

1990-91

1 - ocr-pdf    2 - ocr-pdf

1991-92

1 - ocr-pdf    2 - ocr-pdf    3 - ocr-pdf

1992-93

1 - ocr-pdf

1994-95

1 - ocr-pdf

1996-97

3 - ocr-pdf    4 - ocr-pdf