Československý přehled


*     New York     *     1954 - 1958     *     měsíčně     *


Tištěné sešity informací a komentářů vydávalo čs. oddělení Free Europe Press (FEP) v New Yorku. Redaktor v tiráži neuveden; byl jím pravděpodobně Pavel Korbel, později (od 1957) zřejmě i František Pavel Uhlíř (obě křestní jména zřejmě užíval současně i střídavě), o grafickou úpravu se staral František Švehla. Svým zaměřením časopis navázal na měsíčník Zpráva o Československu. Poprvé vyšel v březnu 1954. Poslední číslo vyšlo v červnu 1958. - Časopis přinášel zpravodajství a komentáře k politické situaci v ČSR (rubriky K situaci a Poznámky a komentáře), do rubriky Slovo má režim zařazovala redakce texty z. oficiálních domácích zdrojů, informace o vývoji domácí kultury byly publikovány v rubrice Kulturní kvítka z čertovy zahrádky, redakce si často všímala situace v domácím školství. Do časopisu přispívali Pavel Berka, Lev Braun, Zdeněk Černý, Fabián David, Luděk David, Ivo Ducháček, Ľudovít J . Dvorský, Ladislav Feierabend, F. X. Havlíček (vl. jm. František X. Hešík), Alexander Heidler, Egon Hostovský, Petr Hrubý, Richard Hunt, P. Javorský, Ota Karásek, Václav Karlík, Jiří Klan, Pavel Korbel, Matúš Lom, Robert Loukota, Jan Lukáš, Josef Macek, Felix Mikula, Michal Múdry, Jožka Pejskar, Ferdinand Peroutka, Alois Rozehnal, Milan B. Skácel, Zdeněk Slouka, Jaroslav Stránský, Zdeněk Šelepa, Jarmila Uhlířová, Miloš Vaněk, Karel Vávra, Oldřich Zábrodský, Ivan Zvěřina aj. Od roku 1957 časopis zařazoval i původní rozhovory, verše a fejetony exilových, ale i domácích autorů (František Branislav, Jaroslav Seifert, Jan Skácel, Jan Zábrana) - jejich verše byly převzaty z doma vydaných knih a časopisů. - V prvním ročníku 10 čísel, dále po 12 číslech, v posledním ročníku 6 čísel.

Československý přehled / Ferdinand Peroutka, Pavel Korbel, Egon Hostovský, Jiří Vlasák, Zděněk Eliáš, Pavel Uhlíř. - New York: Free Europe Press, Free Europe Committee. - 21,5 × 14 cm, 28-80 s. - Název v tiráži též anglicky (Czechoslovak Review). Název vydavatele u č. 1/54: Czechoslovak section of the Free Europe Press, National Commitee for a Free Europe, od č. 2/54 do č. 7-8/57 Czechoslovak section of the Free Europe Press, Free Europe Committee.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1954

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1955

2 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1956

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1957

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1958

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr