Babice


"Materiál o procesu se záškodníky v Babicích redakčně zpracoval Jaroslav Opavský.
V knize bylo použito úředních dokumentů a článků uveřejněných v Rudém právu a v Tvorbě."

Svoboda, Praha 1951, 174 s.

pdf-ocr