Diskuse


*     [Brno]     *     1983 - 1989     *     měsíčně     *


Legenda (nové okno):    J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Diskuse
2. Teoreticko-politický občasník
3. anonym
4. [Brno]
6. A4
7. 10-123
8. průklep; 1× sešito
12. většinou 1× měsíčně (i častěji)
13. 75
14. 1/09-83; 2/10-83; 3/10-83; 4/11-83; 5/12-83; 6/01-84: 7/02-84; 8/03-84; 9/03-84; 10/04-84; Zvláštní číslo 1/01 - 04-84 (vycházelo na pokračování v 6/84-10/84); 11/05-84; 12/05-84; 13/06-84; 14/07-84; 15/09-84; Zvláštní číslo 2/09-84; 16/10-84; 17/11-84; 18/12-84; 19/01-85; 20/02-85; 21/02-85; Zvláštní číslo 3/02-85; 22/03-85; Zvláštní číslo 4/04-85; 23/05-85; 24/05-85; 25/06-85; 26/07-85; 27/08-85; 28/10-85; 29/12-85; 30/01-86; 31/01-86; 32/02-86; 33/02-86; 34/02-86; 35/03-86; 36/03-86; 37/04-86; 38/05-86; 39/05-86; 40/06-86; 41/09-86; 42/09-86; 43/10-86; 44/11-86; 45/11-86; 46/11-86; 47/12-86; 48/01-87; 49/01-87; 50/02-87; 51/03-87; 52/04-87; 53/05-87; Zvláštní číslo 5/05-87; 54/06-87; 55/09-87; 56/10-87; 57/11-87; 58/12-87; 59/01-88; 60/02-88; 61/02-88; 62/03-88; 63/04-88; 64/05-88; 65/06-88; 66/08-88; Zvláštní číslo 6/09-88; 67/10-88; 68/11-88; 69/12-88; 1989-.

B.
1. Časopis pro politiku.
2. Obsah.
3.Téměř vždy plná jména, málo šifer
a) Č. Císař, K. Čejka, M. Dymáček, J. Hájek, M. Hájek, Z. Jičínský, V. Kadlec, L. Kohout, R. Slánský, J. Šabata, M. Šimečka, J. Šimsa, V. Tesařová b) J. Afanasjev, G. Batygin, E. Berlinguer, M. Gorbačov, J. Jevtušenko, O. Lafontaine, A. Lukjanov.
4.a) Studie, analýzy, komentáře, polemiky, diskusní příspěvky, proslovy, otevřené dopisy, dokumenty.
b) Politika: otázky teoretického rázu (demokracie, politika a religiozita, stát, samospráva, perestrojka, rok 1968 v ČSSR, reformní komunismus), reakce na aktuální události doma i v zahraničí (především v Polsku a v SSSR), polemiky s oficiálním tiskem a úřady: manifesty nezávislých iniciativ (Hnutí za občanskou svobodu (HOS), České děti); hospodářství (nutné reformy); mírové hnutí; lidská práva (několik textů Charty 77); historie (diskuse o dokumentu Charty 77 11/84 Právo na dějiny).
c) Většinou původní příspěvky; několik převzatých textů a překladů.

C.
1. -db-, "Diskuse",KS 1/89.
2. "Diskuse", Infoch 6/86. (37)
"Diskuse", Infoch 6/86. (38)
"Diskuse", Infoch 8/86. (39)
"Diskuse", Infoch 10/86. (40)
"Diskuse", Infoch 12/86. (43)
"Diskuse", Infoch 12/86. (44)
"Diskuse", Infoch 13/86. (46)
"Diskuse", Infoch 14/86. (47)
"Diskuse", Infoch 14/87. (55)
"Diskuse", Infoch 14/87. (56)
"Diskuse", Infoch 14/87. (57)
"Diskuse", Infoch 17/87. (58)
"Diskuse", Infoch 3/88. (60)
"Diskuse", Infoch 4/88. (61)
"Diskuse", Infoch 4/88. (62)
"Diskuse", Infoch 9/88. (64)
"Diskuse", Infoch 13/88. (65)
"Diskuse", Infoch 15/88. (66)
"Diskuse", Infoch 18/88. (67)
"Diskuse", Infoch 20/88. (68)
"Diskuse", Infoch 1/89. (69)
Vlastimila Tesařová, Obsah teoreticko-politického občasníku DISKUSE č.1-54 (září 1983 - červen 1987), rukopis [Brno 1987].
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 57.\ 3.
Vlastimila Tesařová, "Obsah teoreticko-politického občasníku DISKUSE", číslo 1-75 (září 1983 - květen 1989)
Diskuse [Zvláštní číslo 7]/[06-89].

D. Rozhovor s vydavatelkou (23.6.89):
1. Brno.
2. 10-20; další opisy.
3. Průklep.
4. Diskuse je v jednotném čísle; nezbytnost diskusního fóra.
5. Zpočátku (1983) byla nutná publikační platforma; roku 1989 již ne, protože existovalo mnoho různých seskupení a také publikací. Diskuse chce stát nad všemi skupinami a nikoliv představovat orgán jedné z nich. Kolem příspěvků často vznikaly skutečné diskuse a polemiky; průměrný rozsah: asi 25 stran.
11. Ze zásuvky i z bloku.
15. Zdarma.

zdroj: Posset 1993 viz


Politický časopis vydávaný od září 1983 v Brně. Strojopis A4, ca 25 stran; ca jednou měsíčně (někdy častěji), náklad 10-20 výtisků, celkem vyšlo zřejmě 77 čísel. Redakce byla anonymní.

Obsahoval studie, analýzy, komentáře, polemiky, diskuse, otevřené dopisy a dokumenty zaměřené na politické otázky: podstata demokracie (např. V. Tesařová "K problematice socialistické demokracie" - 4/1983), socialismus (K. Čejka "Politika a moc v socialistické společnosti" - 43/1986; V. Tesařová "O socialismu, ale hlavně nikoliv proti němu" - 77/1989), náboženství ve vztahu k politice (K. Bor "Idea státu křesťanského" - 48/1987; reakce B. Komárková, K. Čejka, J. Vydrář, J. Šimsa, odpověď K. Bora, polemika uzavřena v č. 54/1987 L. Kohoutem). Další témata - reformovaný komunismus, samospráva (V. Tesařová "Demokratická samospráva nebo samosprávná demokracie" - 57/1987), perestrojka (R. Slánský "Změny v Moskvě - změny v Praze?" - 29/1985 nebo J. Afanasjev "Perestrojka a znalost historie" - 74/1989), rok 1968 v Československu (L. Kohout "O možnosti pozitivní alternativy Srpna 1968" - 5/1983, P. Uhl "Srpnové trauma" - 55/1987 a J. Šabata "O osmašedesátém v šestaosmdesátém" - 44/1986). Dále reakce na aktuální dění (dopis L. Kohouta věnovaný polskému problému - 3/ 1983 nebo Z. Mlynář "Reforma v SSSR začala" - 46/1986), kontroverze s oficiálním tiskem a institucemi, prezentace nezávislých iniciativ (Hnutí za občanskou svobodu - 68/1988, České děti - 73/1989), ekonomika ("Poznámky k reformě našeho dnešního hospodářského mechanismu" - na pokračování 6-10/1984), mírová hnutí (M. Šimečka "Válka je vůl" - 18/1984, E. Kohák "Válka je skutečně vůl" - 22/1985), lidská práva (M. Dymáček "Lidská práva a občanské svobody" - 62/1988); texty Charty 77 k historii (diskuse k dokumentu Charty 77 11/84 Právo na dějiny - 20-21/1985).

zdroj: Mella 2011 viz


není-li uvedeno jinak, jedná se zatím pouze o titulní stranu čísla

1983

2 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr

1984

4 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr

1985

19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    22 - pdf-ocr    23 - pdf-ocr    24 - pdf-ocr    25 - pdf-ocr    26 - pdf-ocr    27 - pdf-ocr    28 - pdf-ocr    29 - pdf-ocr

1986

30 - pdf-ocr    31 - pdf-ocr    32 - pdf-ocr    33 - pdf-ocr    34 - pdf-ocr    35 - pdf-ocr    36 - pdf-ocr    37 - pdf-ocr    38 - pdf-ocr 
39 - pdf-ocr    40 - pdf-ocr    41 - pdf-ocr    42 - pdf-ocr    43 - pdf-ocr    44 - pdf-ocr    45 - pdf-ocr    46 - pdf-ocr

1987

48 - pdf-ocr    49 - pdf-ocr    50 - pdf-ocr    51 - pdf-ocr    52 - pdf-ocr    53 - pdf-ocr    54 - pdf-ocr    55 - pdf-ocr    56 - pdf-ocr    57 - pdf-ocr    58 - pdf-ocr

1988

59 - pdf-ocr    60 - pdf-ocr    61 - pdf-ocr    62 - pdf-ocr    63 - pdf-ocr    64 - pdf-ocr    65 - pdf-ocr    66 - pdf-ocr    67 - pdf-ocr    68 - pdf-ocr    69 - pdf-ocr

1989

70 - pdf-ocr    71 - pdf-ocr    72 - pdf-ocr    73 - pdf-ocr    74 - pdf-ocr    75 - pdf-ocr    76 - pdf-ocr    77 - pdf-ocr