Diskuse

*     [Brno]     *     1983 – 1989     *     měsíčně     *

 

 
 
A.
1. Diskuse;
2. Teoreticko-politický občasník;
3. anonym;
4. [Brno];
6. A4;
7. 10-123;
8. průklep;1× sešito;
12. většinou 1× měsíčně (i častěji);
13. 75;
14. 1/09-83; 2/10-83; 3/10-83; 4/11-83; 5/12-83; 6/01-84: 7/02-84; 8/03-84; 9/03-84; 10/04-84; Zvláštní číslo 1/01 - 04-84 (vycházelo na pokračování v 6/84-10/84); 11/05-84; 12/05-84; 13/06-84; 14/07-84; 15/09-84; Zvláštní číslo 2/09-84; 16/10-84; 17/11-84; 18/12-84; 19/01-85; 20/02-85; 21/02-85; Zvláštní číslo 3/02-85; 22/03-85; Zvláštní číslo 4/04-85; 23/05-85; 24/05-85; 25/06-85; 26/07-85; 27/08-85; 28/10-85; 29/12-85; 30/01-86; 31/01-86; 32/02-86; 33/02-86; 34/02-86; 35/03-86; 36/03-86; 37/04-86; 38/05-86; 39/05-86; 40/06-86; 41/09-86; 42/09-86; 43/10-86; 44/11-86; 45/11-86; 46/11-86; 47/12-86; 48/01-87; 49/01-87; 50/02-87; 51/03-87; 52/04-87; 53/05-87; Zvláštní číslo 5/05-87; 54/06-87; 55/09-87; 56/10-87; 57/11-87; 58/12-87; 59/01-88; 60/02-88; 61/02-88; 62/03-88; 63/04-88; 64/05-88; 65/06-88; 66/08-88; Zvláštní číslo 6/09-88; 67/10-88; 68/11-88; 69/12-88; 1989-
 
B.
1. Časopis pro politiku.
2. Obsah.
3.Téměř vždy plná jména, málo šifer;
a) Č. Císař, K. Čejka, M. Dymáček, J. Hájek, M. Hájek, Z. Jičínský, V. Kadlec, L. Kohout, R. Slánský, J. Šabata, M. Šimečka, J. Šimsa, V. Tesařová;
b) J. Afanasjev, G. Batygin, E. Berlinguer, M. Gorbačov, J. Jevtušenko, O. Lafontaine, A. Lukjanov.
4.a) Studie, analýzy, komentáře, polemiky, diskusní příspěvky, proslovy, otevřené dopisy, dokumenty.
b) Politika: otázky teoretického rázu (demokracie, politika a religiozita, stát, samospráva, perestrojka, rok 1968 v ČSSR, reformní komunismus), reakce na aktuální události doma i v zahraničí (především v Polsku a v SSSR), polemiky s oficiálním tiskem a úřady: manifesty nezávislých iniciativ (Hnutí za občanskou svobodu (HOS), České děti); hospodářství (nutné reformy); mírové hnutí; lidská práva (několik textů Charty 77); historie (diskuse o dokumentu Charty 77 11/84 Právo na dějiny).
c) Většinou původní příspěvky; několik převzatých textů a překladů.
 
C.
1. -db-, "Diskuse",KS 1/89.
2. "Diskuse", Infoch 6/86. (37)
"Diskuse", Infoch 6/86. (38)
"Diskuse", Infoch 8/86. (39)
"Diskuse", Infoch 10/86. (40)
"Diskuse", Infoch 12/86. (43)
"Diskuse", Infoch 12/86. (44)
"Diskuse", Infoch 13/86. (46)
"Diskuse", Infoch 14/86. (47)
"Diskuse", Infoch 14/87. (55)
"Diskuse", Infoch 14/87. (56)
"Diskuse", Infoch 14/87. (57)
"Diskuse", Infoch 17/87. (58)
"Diskuse", Infoch 3/88. (60)
"Diskuse", Infoch 4/88. (61)
"Diskuse", Infoch 4/88. (62)
"Diskuse", Infoch 9/88. (64)
"Diskuse", Infoch 13/88. (65)
"Diskuse", Infoch 15/88. (66)
"Diskuse", Infoch 18/88. (67)
"Diskuse", Infoch 20/88. (68)
"Diskuse", Infoch 1/89. (69)
[Vlastimila Tesařová], Obsah teoreticko-politického občasníku DISKUSE č.1-54 (září 1983 - červen 1987), rukopis [Brno 1987].
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 57.
3. Vlastimila Tesařová, "Obsah teoreticko-politického občasníku DISKUSE, číslo 1-75 (září 1983 - květen 1989)", Diskuse [Zvláštní číslo 7]/[06-89].
 
D. Rozhovor s vydavatelkou (23.6.89):
1. Brno.
2. 10-20; další opisy.
3. Průklep.
4. Diskuse je v jednotném čísle; nezbytnost diskusního fóra.
5. Zpočátku (1983) byla nutná publikační platforma; roku 1989 již ne, protože existovalo mnoho různých seskupení a také publikací. Diskuse chce stát nad všemi skupinami a nikoliv představovat orgán jedné z nich. Kolem příspěvků často vznikaly skutečné diskuse a polemiky; průměrný rozsah: asi 25 stran.
11. Ze zásuvky i z bloku.
15. Zdarma.
zdroj: Posset 1993 viz
 
Politický časopis vydávaný od září 1983 v Brně. Strojopis A4, ca 25 stran; ca jednou měsíčně (někdy častěji), náklad 10–20 výtisků, celkem vyšlo zřejmě 77 čísel. Redakce byla anonymní.
Obsahoval studie, analýzy, komentáře, polemiky, diskuse, otevřené dopisy a dokumenty zaměřené na politické otázky: podstata demokracie (např. V. Tesařová "K problematice socialistické demokracie" - 4/1983), socialismus (K. Čejka "Politika a moc v socialistické společnosti" - 43/1986; V. Tesařová "O socialismu, ale hlavně nikoliv proti němu" - 77/1989), náboženství ve vztahu k politice (K. Bor "Idea státu křesťanského" - 48/1987; reakce B. Komárková, K. Čejka, J. Vydrář, J. Šimsa, odpověď K. Bora, polemika uzavřena v č. 54/1987 L. Kohoutem). Další témata - reformovaný komunismus, samospráva (V. Tesařová "Demokratická samospráva nebo samosprávná demokracie" - 57/1987), perestrojka (R. Slánský "Změny v Moskvě - změny v Praze?" - 29/1985 nebo J. Afanasjev "Perestrojka a znalost historie“ - 74/1989 ), rok 1968 v Československu (L. Kohout "O možnosti pozitivní alternativy Srpna 1968" - 5/1983, P. Uhl "Srpnové trauma" - 55/1987 a J. Šabata "O osmašedesátém v šestaosmdesátém" - 44/1986). Dále reakce na aktuální dění (dopis L. Kohouta věnovaný polskému problému - 3/1983 nebo Z. Mlynář "Reforma v SSSR začala" - 46/1986), kontroverze s oficiálním tiskem a institucemi, prezentace nezávislých iniciativ (Hnutí za občanskou svobodu - 68/1988, České děti - 73/1989), ekonomika ("Poznámky k reformě našeho dnešního hospodářského mechanismu" - na pokračování 6-10/1984), mírová hnutí (M. Šimečka "Válka je vůl" - 18/1984, E. Kohák "Válka je skutečně vůl" - 22/1985), lidská práva (M. Dymáček "Lidská práva a občanské svobody" - 62/1988); texty Charty 77 k historii (diskuse k dokumentu Charty 77 11/84 Právo na dějiny - 20-21/1985).
zdroj: Mella 2011 viz
 
 
není-li uvedeno jinak, jedná se zatím pouze o titulní stranu čísla
 

1983

2 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
 

1984

6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
 

1985

19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25 - pdf-ocr
26 - pdf-ocr
27 - pdf-ocr
28 - pdf-ocr
29 - pdf-ocr

 

1986

30 - pdf-ocr
31 - pdf-ocr
32 - pdf-ocr
33 - pdf-ocr
34 - pdf-ocr
35 - pdf-ocr
36 - pdf-ocr
37 - pdf-ocr
38 - pdf-ocr
39 - pdf-ocr
40 - pdf-ocr
41 - pdf-ocr
42 - pdf-ocr
43 - pdf-ocr
44 - pdf-ocr
45 - pdf-ocr
46 - pdf-ocr
 

1987

48 - pdf-ocr
49 - pdf-ocr
50 - pdf-ocr
51 - pdf-ocr
52 - pdf-ocr
53 - pdf-ocr
54 - pdf-ocr
55 - pdf-ocr
56 - pdf-ocr
57 - pdf-ocr
58 - pdf-ocr
 

1988

59 - pdf-ocr
60 - pdf-ocr
61 - pdf-ocr
62 - pdf-ocr
63 - pdf-ocr
64 - pdf-ocr
65 - pdf-ocr
66 - pdf-ocr
67 - pdf-ocr
68 - pdf-ocr
69 - pdf-ocr

 

1989

70 - pdf-ocr
71 - pdf-ocr
72 - pdf-ocr
73 - pdf-ocr
74 - pdf-ocr
75 - pdf-ocr
76 - pdf-ocr
77 - pdf-ocr