Slovo o této době

Oto Mádr


Slovo o této době - pdf-txt

Psáno v květnu 1951 v úkrytu u sester boromejek v Praze pod Petřínem - ve velmi vzrušené době postupné násilné likvidace církevních struktur a náboženského života: internace biskupů a řeholníků, zatýkání kněží, zrušení teologických učilišť a náboženského tisku, církevní monstr-procesy atd. Bezprostředně po dokončení tohoto textu byl autor zatčen. Přesto se „Slovo o této době" rozšířilo opisováním mezi katolíky po celém státě.

Poznámka editora knihy MÁDR, Oto a Jolana POLÁKOVÁ. Slovo o této době: [výbor z díla]. Praha: Zvon, 1992. Sofia (Zvon). ISBN 80-7113-063-x

Když jsem očekával, že budu zatčen (1951), pociťoval jsem povinnost říci aktivním katolíkům „Slovo o této době". V této výzvě jsem chtěl ukázat slabost horizontálních, tehdy téměř zhroucených nadějí a vyzdvihnout sílu perspektiv, které nám nabízí Boží vertikála. Z pozemského hlediska je tato doba špatná, ale z hlediska Božího vlastně žádná špatná doba neexistuje. Každá doba je nám nakonec dána Bohem jako zvláštní příležitost sloužit mu a růst k němu. Doba pronásledování se stane velkou dobou, učiníme-li ji velkou svou věrností a ochotou k oběti. Mohl jsem zde citovat papeže Pia XII., jeho slova, která mi řekl při odchodu z Říma (1949): „Siano forti, siano fedeli, lo sarà una bella pagina della storia" (Ať jsou stateční a věrní, bude to krásná stránka dějin). Papež měl pravdu.

Oto Mádr - Z projevu při udělení čestného doktorátu teologie v Bonnu 4. 5. 1991

Oba texty dle výše uvedené knihy.