Modrá Revue 1954 - 63

NAŠI V HOLANDSKU, od 1955 MODRÁ REVUE

1954-1955:   Kulturně-sociální měsíčník pro Čechy a Slováky žijící v Holandsku

1956:   Kulturně-politický a sociální měsíčník pro Čechy a Slováky žijící v Holandsku

1957-1960:   Kulturně-politický měsíčník pro Čechy a Slováky v exilu

od 1961:   Kulturně politický měsíčník


*     Rotterdam     *     1954 - 1963     *     měsíčně     *


Pravicově orientovaný politický měsíčník navazoval na Modrou revui - viz Ostatní/periodika nebo tudy, která vycházela ve 30. letech v Československu. A to jak ideově, tak obhajobou zásadních pozic, ovšem i ve vztahu k exilu.

V Holandsku ho vydával a redigoval od září 1954 Jan Beran s redakční radou, jejímiž členy byli v prvním ročníku a do č. 3 druhého ročníku J. Beran, A. Flašík, J. Havrda a J. Košelka (v dalších ročnících redakční rada anonymní). Od prosincového čísla 4/1955 list vycházel pod názvem Modrá revue, zvoleným podle charakteristické obálky. Časopis přinášel především politické komentáře, zabývající se československou i mezinárodní politickou situací, často ale také problematikou exilové politiky: revue stála v zásadní opozici vůči předúnorové levici i vůči exilové Radě svobodného Československa, a také vůči Svobodné Evropě a časopisu Svědectví; podle č. 12 šestého ročníku z října 1960 časopis dokonce „bojuje o očistu našeho politického exilu". V listu se objevují původní i z jiných exilových periodik převzaté příspěvky Jana A. Bati, Miloslava J. Broučka, Rudolfa Kopeckého (zřejmě se podílel i na redakční přípravě listu), Heleny Koželuhové, Pavla Struny či autora publikujícího pod šifrou Historicus, přetiskovány byly články Jana M. Kolára (Cato), Adolfa Mokrého, Ferdinanda Peroutky, Ladislava Radimského, objevovaly se verše klasiků české literatury (Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Viktor Dyk), z původní exilové poezie básně Roberta Vlacha, satirické texty apod. List nabízel i zpravodajskou rubriku Ze světa i z domova, často se objevovaly recenze historiografícké a politologické literatury (nejčastěji podepisovány šifrou Criticus). V roce 1955/56 na pokračování uveřejňována stať Po českých stopách v Holandsku. V roce 1956 publikována dokumentace německého postoje vůči Slovensku v období předcházejícím okupaci. V roce 1958 se redakce zabývala sporem mezi Antonínem Vlachem a Robertem Vlachem o značku exilové Kulturní rady.

Sezónní ročníkování (od září do srpna, příp. od listopadu do října) do roku 1960, v roce 1961 ročník vycházel v rámci kalendářního roku, poslední osmý ročník (osm čísel) vycházel během let 1962-63. Zpočátku cyklostyl, od 1961 tisk. V únoru 1960 vyšlo zvláštní vydání pro Austrálii. Od 1960 vycházela tzv. Zvláštní čísla pod názvem Modrá revue-Oběžnik pro Holandsko (1-5), a to jak v češtině, tak v domácí jazykové mutaci; toto periodikum se zabývalo spory mezi československými exulanty v Holandsku.

Naši v Holandsku : Kulturně-sociální měsíčník pro Čechy a Slováky žijící v Holandsku / Jan Beran, J. Havrda, J. Košelka, A. Flašík. - Rotterdam: Jan Beran. - 28 × 22 cm, 8-12 s. - Příspěvky též v holandštině. - Ročníkování neodpovídá kalendářním rokům. - Č. 7/55 má samostatnou přílohu Národní písně. - Č. 3/55 je poslední s názvem Naši v Holandsku, od č. 4/55 titul pokračuje pod názvem Modrá revue.

Modrá revue : Kulturně-politický a sociální měsíčník pro Čechy a Slováky žijící v Holandsku / Jan Beran. - Rotterdam: Jan Beran. - 28,5 × 23 cm, 10-43 s.; od č. 1/57 27,5 × 21,5 cm; od č. 1/61 24,5 × 17,5 cm. - Od č. 1/57 změna podnázvu na Kulturně-politický měsíčník pro Čechy a Slováky v exilu, od č. 1/61 Kulturně politický měsíčník. - Titul je pokračováním časopisu Naši v Holandsku (viz). - Od č. 1/56 též průběžné číslování, navazující na počátek vydávání časopisu Naši v Holandsku. - Do r. 1960 ročníkování neodpovídá kalendářním rokům.

Od r. 1961 v rámci ročníků průběžné stránkování. - U části nákladu č. 11-12/61 mírně odlišná obálka. - V únoru 1960 vyšlo zvl. vyd. pro Austrálii, v březnu a říjnu 1960 zvl. vyd. pro Holandsko (všechna v češtině). - K titulu přiloženy další materiály, které vydala nebo distribuovala redakce Modré revue: Nový politický podvod Zenklistů v Holandsku (Nieuw politiek bedrog der Zenklisten on Holland); Bijlage bij de "Modrá revue" voor Nederland; Rada svobodného Československa: Československé demokratické veřejnosti; Oběžník pro Holandsko č. 2-5/60; Circulaire voor Holland (holandská verze Oběžníku) č. 3, 4/60; korespondence.

Per. příl.: Výstraha č. 1/56; Bez názvu (o knize R. Kopeckého Československý odboj v Polsku v r. 1939) č. 12/57; Prohlášení Kulturní rady č. 1/58; Remeš „Vereniging van onderdanige Tsjechoslowaken" in Holland (holandská verze článku Remešův „Spolek oddaných Čechoslováků" v Holandsku) č. 4/60; Lotgevallen van de Grondvet van 1920 (holandská verze článku Osudy ústavy z 1920) č. 7/60; Zpravodaj X. sletu Americké obce sokolské č. 3-4/62; Pekař, Josef: Čechové jako apoštolově barbarství, k č. 7-8/63.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


1954-55 - I. roč. - Naši v Holandsku

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1955-56 - II. roč. - Naši v Holandsku

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1956-57 - III. roč.

1 - pdf-ocr    2-3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1957-58 - IV. roč.

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1958-59 - V. roč.

1 - pdf-ocr - (obs. článek o Vlasovových motivech)    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1959-60 - VI. roč.

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    únor - zvláštní vydání pro Austrálii - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    březen - zvláštní vydání pro Holandsko - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    říjen - zvláštní vydání pro Holandsko - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1961 - VII. roč.

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1962-63 - VIII. roč.

1-2 - pdf-ocr    1-2 - příloha - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr