Vlast

Informační zpravodaj.


*     Vídeň     *     1973 – 1981 – ?     *     měsíčně, později nepravidelně     *


Zpravodaj sdružení Vlast, orgánu Čechů, Moravanů, Slováků, Podkarpatorusínů a Slovanů v zahraničí, (od 1978 Nová vlast, rada národnostní skupiny v Rakousku usedlých Čechů a Slováků) redigovali Jaromír Pavlát (1973), později František A. Buchal a od roku 1980 Ludwig Kolín. List vyšel poprvé v říjnu 1973, naposledy doložen v roce 1981. Podle informace Karla Matala však dosud (konec 90. let) nepravidelně (jednou až dvakrát ročně) vychází.

Vlast: Informační zpravodaj / Jaromír Pavlát, František Buchal, Ludwig Kolín. - Wien: Nová Vlast, Rada národnostní skupiny v Rakousku usedlých Čechů a Slováků. - 21 × 15 cm, 8-12 s. - V č. 1/73 jako vydavatel uvedena Vlast, org. Čechů, Moravanů, Slováků, Podkarpatorusínů a Slovanů v zahraničí.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, doplněno


1973

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1978

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1979

1-2 - pdf-ocr    3-12 - pdf-ocr

1980

1-3 - pdf-ocr

1982

1 - pdf-ocr