Zdroje informací - popisy periodik

Zkrácené citace zdrojů popisů:

 

 • Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999

  • Formanová, Lucie, Gruntorád, Jiří, Přibáň, Michal. Exilová periodika : Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. 1. vyd. Praha : Ježek ve spolupráci s Libri Prohibiti, 1999. 504 s. ISBN 80-85996-24-3.

   • Plný text dostupný na tomto webu z menu | pomůcky nebo tudy.

 

 • Posset 1993

  • Posset, Johanna. Česká samizdatová periodika 1968-1989. 1. vyd. [Brno] : Továrna na sítotisk : Společnost pro reklamu a tisk R & T, [1993]. 216 s. ISBN 80-901192-0-4.
   • Plný text dostupný na tomto webu z menu | pomůcky nebo tudy.
 
 • Přibáň 2018
  • ​Přibáň, Michal, Burget, Eduard, Holečková Marta Edith, et al. Český literární samizdat 1949-1989: edice, časopisy, sborníky. Praha: Academia, 2018, 616 s. ISBN 978-80-200-2903-4.
 
 • Petrová 2009

  • Petrová, Jana. Zapomenutá generace 80. let 20. století: (nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku). 1. vyd. Plzeň: Jana Petrová ve spolupráci se Sdružením občanů Exodus, 2009, 155 s., [46] s. obr. příl. ISBN 978-80-254-4112-1. 

   • Plný text dostupný na tomto webu z menu | pomůcky nebo tudy.

 

 • Mella 2011

  • Mella Stefania (Padova) - texty popisů periodik na portálu padovské univerzity (Tra memoria e utopia: il samizdat come simbolo della cultura europea. Università di Padova: Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave [online]. Padova, 2011 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: http://www.maldura.unipd.it/samizdat/index.htm).

 

 • Jaklová 2010

  • Jaklová, Alena. Čechoamerická periodika 19. století. 1. vyd. Praha : Academia, 2010. 640 s. ISBN:978-80-200-1810-6.

 

 • Stankovič 2008

  • STANKOVIČ, Andrej. Josef Florian a Stará Říše. Praha: Triáda, 2008, 1136 s. Delfín (Triáda). ISBN 978-80-86138-92-3.