Československý sokol v zahraničí

Časopis Ústředí československého Sokolstva v zahraničí.


*     New York, od 1968 Islington (Kanada), od 1974 Mississauga (Kanada), od 1992 Curych (Švýcarsko)     *     1951 - 1995     *     měsíčně, čtvrtletně     *


Ústřední časopis zahraničních sokolských organizací vznikl v roce 1951 jako Sokol v exilu, od následujícího roku vycházel pod názvem Československý Sokol v zahraničí. Vydavatelem bylo vždy Ústředí československého sokolstva v zahraničí. Jeho prvním redaktorem byl Vojtěch Nevlud-Duben (1951-1952), v letech 1953-1954 list řídil redakční kruh (Antonín Hřebík, V. Nevlud-Duben, Marie Provazníková a Juraj Slávik), v letech 1955-1967 jej redigovala M. Provazníková, v letech 1968-1990 Jan Waldauf a v letech 1991-1995 Rudolf Fiala. Administraci řídili postupně František Kroutil (1955-1958, 1961-1962), Vladislav Slavík (1959-1960), Jaroslav Hanuš (1963-1968), Karel Pavel (1969-1971), Břetislav Kroulík (1972), Bohumil Kamarýt (1973-1974) a Otto Stehlík (1975-1995). - Časopis byl především zpravodajským listem ústředí původně exilových, později všech českých zahraničních sokolských jednot zpočátku s výjimkou převážně krajanské Americké obce sokolské a také s výjimkou jednot vídeňských, které byly loajální ke komunistickému režimu v Československu. Volně navazoval na dosavadní ústřední časopis exilového Sokola Sokolské listy, který vydávala Sokolská župa dr. Edvarda Beneše v exilu. Kromě redaktorů do listu přispívali nejdéle a nejčastěji Zdeněk Altmann, Jan Fellmann, Jaroslav Hanuš, Antonín Hřebík, Václav Chochol, Jarka Jelínek, Ota Karásek, Evžen KoppI, Jarmila Uhlířová, Bernhard Zoder a Václav Ženíšek. Podrobné zpravodajství o veškeré činnosti českých sokolských jednot ve světě bylo zařazováno do rubriky Ze sokolského světa, důležitým biografickým pramenem jsou rubriky Životni jubilea a Žalov přinášející životopisné informace o funkcionářích i řadových členech sokolských jednot. V 80. a zejména v 90. letech se stále častěji objevují články mapující dějiny sokolských aktivit v exilu (souhrnná studie J. Waldaufa Československé sokolstvo v zahraničí v č. 4/1995), průběžně jsou připomínána jubilea jednotlivých jednot a žup.
List vycházel od ledna 1951 jako měsíčník (10 čísel ročně), v devadesátých letech volnější periodicita, na konci své existence vycházel jako čtvrtletník. Sídlem vydavatele byl původně New York, místo vydání časopisu se však měnilo v závislosti na bydlišti redaktora, tiskárně apod. Tak se list z USA přestěhoval do Kanady (v době redigování J. Waldaufa) a nakonec do Curychu (v 90. letech). Paginace průběžná, od 1978 list sleduje také průběžné číslování. Duben 1962 uvádí aktuální náklad 500 výtisků. Časopis zanikl číslem 4(429)/1995 z listopadu-prosince 1995.

Československý Sokol v zahraničí: Časopis Ústředí československého Sokolstva v zahraničí / Vojtěch Nevlud Duben, Marie Provazníkové, Jan Waldauf, Rudolf Fiala. - Mississauga: Ústředí československého Sokolstva v zahraničí: Central Committee of the Czechoslovak Sokol Abroad. - 19,5-23,5 × 14,5-16 cm (nepravidelné kolísání v tomto rozmezí), 12-200 s.; od r. 1992 21 × 14,5 cm. - Do r. 1967 vychází v New Yorku, do č. 1-2/74 místem vydání Islington, od č. 1-2/92 Zürich. - Na začátku r. 1976 vychází program IV. sletu čs. sokolstva v zahraničí, konaného 2.-5.7.1976 vc Švýcarském Zürichu. - Asi do č. 1/70 a od č. 1/76 název v tiráží též v angličtině (Czechoslovak Sokol Abroad). - V rámci ročníku průběžné stránkování. - Sletová čísla: č. 7-8/76; 7-9/82; 7-9/86; 7-8/90 a 4/94. - Č. 9/76 chybně označeno jako č. 9/56. - Č. 2-4/[93] bez označení roku vydání. - Č. 4/95 je poslední, jím vydávání Čs. Sokola v zahraničí končí.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1957

3 - pdf-ocr

1959

7 - pdf-ocr

1960

7 - pdf-ocr    9 - chybí s. 135-138 - pdf-ocr

1963

1 - chybí s. 7-10 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr

1966

7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr

1968

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1971

10 - pdf-ocr

1972

1 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr

1973

4 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - vč. obsahu roč. - pdf-ocr

1974

1-2 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr

1975

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr

1976

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - vč. obsahu roč. - pdf-ocr

1977

1 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - vč. obsahu roč. - pdf-ocr

1978

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - vč. obsahu roč. - pdf-ocr

1979

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - vč. obsahu ročníku - pdf-ocr

1980

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - vč. obsahu ročníku - pdf-ocr

1981

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr

1982

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1983

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1984

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1985

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1986

1 - pdf-ocr    2-3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    10 - vč. obsahu ročníku - pdf-ocr

1987

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1988

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1989

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - vč. obsahu ročníku - pdf-ocr

1990

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    9-10 - vč. obsahu ročníku - pdf-ocr

1991

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - vč. obsahu ročníku - pdf-ocr

1992

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - vč. obsahu ročníku - pdf-ocr

1993

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - vč. obsahu ročníku - pdf-ocr

1994

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    5 - vč. obsahu ročníku - pdf-ocr

1995

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - vč. obsahu ročníku - pdf-ocr