Frankfurtský kurýr

List Čechů a Slováků ve Frankfurtu nad Mohanem.


*     Frankfurt n. M.     *     1969 - 1974     *     měsíčné     *


Zpravodajský a publicistický měsíčník vydával a redigoval Václav Hora s redakčním kruhem (V. Svatobor, Vladimír Šetina, P. Vinohrad) za spolupráce Klubu Cesty 68, o grafickou úpravu se starali Marie Foitová a Hugo Kratoška. Od roku 1973 uveden v tiráži pouze V. Hora jako šéfredaktor a V. Šetina (publikoval zde též pod preud. Jan Ryba) jako jeho zástupce. - Časopis nabízel zejména podrobný Přehled události v Československu a zprávy z krajanského a exilového prostředí, informoval o nových knihách a časopisech doma (kopie rubrik týdeníku Nové knihy) i v exilu, přinášel literární recenze a zajímal se o prezentací oficiální české kultury v západním světě. Přetiskoval úryvky článků z exilového tisku a informoval o článcích v západním tisku, které se zabývají Československem. Uveřejňoval též sportovní zpravodajství, dopisy čtenářů, inzerci a četbu na pokračování (C. Sterlingová: Případ Masaryk; Zpráva Pillerovy komise, obě 1970-1972; L. A. Sanchez Salazar: Vražda v Mexiku o vraždě L. Trockého/ 1972-1974/). Kromě redaktorů dále přispívali mj. F. Čížek (Krabičkový atentát, 1973), Stan Raw, Petr Sádceký, J . Špal (rozsáhlá stať o navrátilcích z exilu a jejich vystupování v českém tisku v č. 7-8/1972), Milan Zubatý a další autoři pod šiframi. Německé resumé, příležitostně i články převzaté z německého tisku. - Poprvé vyšlo 15. prosince 1969.
I. ročník zahrnuje čísla 1/69 a 2-8/70, II. ročník č. 1-10/71, III. ročník č. 1-10/72 a IV. ročník č. 1-7/73 a 8-10/74. Do roku 1972 (a potom znovu krátce v roce 1973) vycházel jako graficky upravený strojopis, od 1973 tiskem. Změny podtitulu viz níže. V roce 1972 vyšly dva Oběžníky, informující o finanční situaci FK.

Frankfurtský kurýr: List Čechů a Slováků ve Frankfurtu nad Mohanem: Informationsblatt für díe Tschechen und Slowaken in Frankfurt am Main / Václav Hora, Vladimír Šetina, V. Svatobor, P. Vinohrad. Frankfurt/M.: Václav Hora. 30 × 21 cm, 2-48 s. - V tiráži též německý název Frankfurter Kurier. - Č. 1/69 a 2/70 mají podnázev Informační list pro Čechy a Slováky ve Frankfurtu, č. 3-5/70 mají podnázev Nezávislý informační list pro Čechy a Slováky ve Frankfurtu (Unabhängiges Informationsblatt für Tschechen und Slowaken in Frankfurt/Main). Od r. 1972 podnázev List Čechů a Slováků, v tiráži List pro Čechy a Slováky v exilu (Informationsblatt der Tschechen und Slowaken im Exil). Od r. 1973 bez českého podnázvu, německý podnázev v tiráži Zeitschrift der Tschechen und Slowaken im Ausland. Od r. 1973 též průběžné číslování, navazující na počátek vydávání titulu. Společně s č. 7-8/72 a 9-10/72 byly rozesílány Oběžníky č. 1 a 2 obsahující informace o finanční situaci související s vydáváním Frankfurtského kurýra. - Jako příloha č. 10/74 vyšel Index k významnějším článkům a zprávám ročníků I až IV / 1969-1974. Vladimír Šetina vystupoval také pod pseud. Jan Ryba.
Per. příl.: Případ Jan Masaryk od č. 4/70 do č. 6/72 (na pokračování); Potlačený svědek od č. 6/70 do č. 6/72 (na pokračování); Nejlepší spojenec Hitlera č. 6/70; Válka bez konce (Sovětská špionáž v západním světě) č. 4-5/71; Nedatované přílohy: Třináct dnů šokujícících Kreml; Když zahynout chcete… (Ruské národně-osvobozovací hnutí v 2. sv. válce a generál A. A. Vlasov); Tenkrát utíkali na Východ.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1969

1 - pdf-ocr

1970

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
úryvek (zřejmě) přílohy - Stříleli jsme lépe než kovbojové - pdf-ocr
dopis čtenářům 15. 12. 1970 - pdf-ocr

1971

1 - pdf-ocr
1 - zvláštní příloha II-1 - Třináct dnů šokujících Kremlpdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
4 - dopis - pdf-ocr
4-5 - zvláštní příloha - Válka bez konce - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr zvláštní příloha - Ruské národně-osvobozovací hnutí v 2.sv. válce a generál A. A. Vlasov - pdf-ocr

1972

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
 

1973

1-2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr

1974

8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
příloha Kam smíme a kam nesmíme - pdf-ocr
příloha I./3. - Tenkrát utíkali na východ - pdf-ocr
příloha (?) - Maďarsko 1956 - pdf-ocr
příloha 2 - Nejlepší spojenec Hitlera - pdf-ocr