Kus řeči

Nepravidelné periodikum. Sbírá, sepisuje, opisuje a někdy i na pásky natáčí Honza Pelc.


*     Champigny     *     1982 - ?     *     nepravidelně     *


Soukromý časopis prozaika Jana Pelce vyšel poprvé o vánocích 1982 a podle údajů v listu byl rozesílán na namátkou vybrané adresy jako soukromý dopis. Obsah časopisu je spojen s domácím undergroundem (článek Ivana M. Jirouse Pravdivý přibéh Plastic People, rozhovor s Charlie Soukupem), zařazeny byly též převzaté texty Václava Havla, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Vaculíka aj.

Kus řeči: Nepravidelné periodikum / Jan Pelc. - Champigny: Jan Pelc. 15×11 cm, 24 s.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1982

1 - pdf-ocr

2(4)? - fragment - pdf-ocr

3 - pdf-ocr

5 - pdf-ocr