Amico zpravodaj

Zásilková prodejna knih, gramodesek, magnet. kazet, obrazů.


*     Haarlem, od 1975 Vaals     *     1974 - 1982     *     nepravidelně     *


Informační bulletin o nových exilových i antíkvárnich knihách a dalším zboží v prodejně AMICO založil v roce 1974 Jožka Staněk, hned od druhého čísla však list převzal Jan Bartoš. List vycházel nepravidelné, byl průběžně číslován. První číslo vyšlo pod názvem Zpravodaj-Amico, dále pod uvedeným názvem. V roce 1975 vyšla čísla 2-4, č. 5 v roce 1976, dále 6, 7/1977, 8-10/1978, 11-14/1979 (číslo 13 vyšlo ve dvou verzích v srpnu a v září), 15-19/1980, 20-24/1981, 25-27/1982. List vycházel v nákladu kolem 350-500 výtisků. Zanikl číslem 27/1982 v souvislosti se změnou zaměstnání vydavatele.

Amico zpravodaj: Zásilková prodejna knih, gramodesek, magnet. kazet, obrazil / Jan Bartoš - Vaals; Jan Bartoš. - 21 x 15 cm, 4-8 s. - Č. vánoce/74 vyšlo v Haarlemu.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1979

13 - pdf-ocr