Paraf

PARalelní Akta Filosofie


 

*     Praha     *     1985 – 1989     *     2 - 3 × ročně     *


Redaktor a vydavatel: PhDr. Václav Benda, Praha

Časopis pro filosofii, převážně původní příspěvky; několik překladů; některé texty převzaty (ze samizdatu); několik slovenských textů.

Celkem vyšlo 10 čísel - 1/85; 2/85; 3/86; 4/86; 5/86; 6/87; 7/87; 8/88; 9/88; 10/89.

106-144 stran; formát A4, strojopis, xerox strojopisu, sešito v kartónu.

Rubriky: Články/Studie; Překlady/Komentáře; Recenze/Anotace; Polemika.

Autoři: většinou plná jména, šifry (většinou u glos)
čeští: V. Bělohradský, V. Benda, P. Bratinka, I. Dubský, M. Machovec, Z. Neubauer, M. Palouš, R. Palouš, J. Patočka, R. Starý;
překlady: H. Arendt, Jan Pavel II., E. Lévinas, J. Pieper.

Žánr: Statě, studie, komentáře, recenze, kritiky, polemiky.

Témata: Moderní česká filosofie: vztah filosofie - teologie, Masarykova koncepce Jana Husa, tolerance, demokracie, Evropa, filosofie J. Patočky, sociální rovnost, filosofie dějin; recenze, kritiky a anotace filosofických publikací (samizdat, překlady, cizojazyčné v zahraničí); polemiky (J. Fuchs - Z. Neubauer).

Sekundární literatura (chronologicky):
recenze:
"PARAF", Kritický sborník 3/85. (1)
"PARAF", Kritický sborník 4/85. (2)
"PARAF", *Kritický sborník *2/86. (3)
"PARAF", *Kritický sborník *3/86. (4)
"PARAF", *Kritický sborník *1/87. (5)
"PARAF", *Kritický sborník *2/87. (6)
"PARAF (Paralelní akty filosofie)", *Kritický sborník *3/87. (7)
"PARAF č. 8", *Kritický sborník *1/88.
"PARAF č. 9", *Kritický sborník *4/88.
Karel Hrubý: "Pokus o obraz současné československé filozofie", *Proměny *2/86, 3-11. (mj. 1)
Karel Hrubý: "Paralelní akta filosofie", *Proměny *2/87, 161. (3, 4)

anotace:
"[S potěšením sdělujeme, že...]", *Infoch *10/85. (1)
"PARAF PARalelní Akta Filozofie", *Infoch *5/86. (3)
"Paraf", *Infoch *11/86. (4)
"PARAF PARalelní Akta Filozofie", *Infoch *14/86. (5)
"PARAF (PARalelní Akta Filozofie", *Infoch *6/87. (6)
"PARAF (PARalelní Akta Filozofie", *Infoch *12/87. (7)
"Paraf č. 7 - Paralelní akta filosofie", *Infoch *17/87.
"Paraf č. 8 (Paralelní Akta Filozofie)", *Infoch *8/88.
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", *Acta *5-8/88, 62.
Václav Benda, "Slovo úvodem", *PARAF *1/85.
Andrej Stankovič, "Bibliografie prvních deseti čísel PARAFU", *PARAF *10/89.

Rozhovor s Václavem Bendou (23. 4. 1989):

Náklad: zpočátku 60 (+dotisky), později 150 až 200, každé číslo nejméně 100.

Rozmnožovací technika: strojopis 1 x 12 průklepů, z nich xerokopie.

Název (volba, vznik): 1) akronym pro PARalelní Akta Filosofie; 2) ručitel pravosti, značka proti falšování.

Vznik a historie: Na přelomu let 1984/85 úvahy o založení časopisu pro filozofii, protože tu byla jeho potřeba; podnět dal i Kritický sborník, v němž tehdy bylo příliš filosofických příspevků. O podobném projektu (Reflexe) současně uvažoval i Ladislav Hejdánek; porady, zda tento projekt realizovat společně. Nakonec rozhodnutí o dvou časopisech, protože se lišila koncepce; PARAF má spíše akademický charakter, zatímco Reflexe je lidovější a více zdůrazňuje teologii; původní koncepce: 2 × ročně + ročenka (společně s Reflexí); ve skutečnosti vychází PARAF 3x ročně bez ročenky; kvůli policejním represím jsou od r. 1987 ve vydávání prodlevy.

Programové zaměření: Moderní filozofie s těžištěm v české filozofii; ale vždy po jednom překladu; žádné texty na pokračování; nadkonfesní; nechce reprezentovat žádnou filozofickou školu (představovala by zúžení); chce být skutečným fórem.

Čtenářský okruh: jen nepatrná část "disidentů"; většina z jiných kruhů (oblasti: filozofie, kultura).
Rozšíření: po celé republice, i na Slovensku; asi desetina na Moravu, tedy nejen v Praze.

Kontakty zahraničí: příspěvky a recenze převzaty v: Proměny (USA) a Il nuovo Areopago (Řím).

Kontakty doma: málo spolupráce; Kritický sborník; katolický samizdat.

Ohlasy, reakce: Proměny, Střední Evropa, Kritický sborník.

Finance: dotace; všechny příspěvky honorovány; prodej: asi 50 Kč za jedno číslo.

Knižní edice ap.: časopis neměl.

dle: Posset 1993 viz


ročník 1985

01: pdf-ocr    02: pdf-ocr

ročník 1986

03: pdf-ocr    04: pdf-ocr    05: pdf-ocr

ročník 1987

06: pdf-ocr    07: pdf-ocr

ročník 1988

08: pdf-ocr    09: pdf-ocr

ročník 1989

10: pdf-ocr

bibliografie všech 10 čísel pdf-ocr