Horizont

Slovenský nezávislý časopis

Slovenský nezávislý mesačník


*     Zürich, München     *     1972 -     *     měsíčně, dvojměsíčně     *


Přispěvateli jsou Ladislav Beňačka, Ivan Fiala, Imrich Kružliak. V č. 1983/9-10 a 1989/9-10 jako odpovědný redaktor uveden Dr. Ivan Fiala.

List má pravidelnou rubriku Horizont mladých s* *redaktory Ján Bernadič ml. a Juraj Matejovský.

Vychází jako měsíčník od r. 1972. Asi do konce r. 1983 vydavatelem Polana, Zürich. 

München: Verein der Freunde Horizont´s. 42 × 29.5 cm. 2-16 s.; č. 2,6/72 43 × 30,5 cm.

Příspěvky též v němčině. Podnázev Slovenský nezávislý časopis.

Od r. 1984 vychází po dvojčíslech. V r. 1978 vyšlo zvláštní německé číslo u příležitosti 10. výročí okupace Československa (Separatnummer - Zürich, August 1978 - Verkleinerte deutsche Ausgabe anlässlich des 10. Jahrestages der Okkupation der Tschecho-Slowakei für unsere deutschsprachige Freunde). V č. 1983/9-10 otištěna nabídka publikací nakl. Pollana AG v Zürichu (slovenské i německé tituly).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, doplněno


1983

9-10 - pdf-ocr

1988

9-10 (V) - pdf-ocr

1989

9-10 - pdf-ocr