Čechoslovák v Norsku

List Sdružení čs. demokratických uprchlíků v Norsku


*     Oslo     *     1949 - 51     *     měsíčně     *


Informační a kulturní revui vydávalo Sdružení čs. demokratických uprchlíků v Norsku. Podle Dubna 1976 ji redigoval František Třešňák, podle Pejskara 1989 spoluredigovala Božena Houdková. Podle Pekelského a Janíka-Horáka 1957 list vydávali národní socialisté a na jeho přípravě spolupracovali mj. Vladimír Krajina a Jozef Lettrich (v tiráži redakce neuvedena). Z publikace Josefa Kalvody Z bojů o zítřek, 1. díl (Toronto, Moravia Publishing 1995) vyplývá, že přinejmenším v roce 195 1 list redigoval právě J. Kalvoda, představitel pravicové, křesťansko-demokratické orientace.
Časopis přinášel vedle zpravodajství zejména politické a kulturně-historické články, praktické informace pro imigranty, spolkové a krajanské zpravodajství, lekce norštiny, českou klasickou poezii apod. Poprvé vyšel 26.4.1949, v I. ročníku vyšlo celkem 9 čísel, ve druhém pravděpodobné osm čísel, v roce 1951 (III. ročník) doloženo pouze číslo ze září-října. Josef Kalvoda ve své publikaci Z bojů o zítřek, I. díl, přetiskuje také články z čísel z května a srpna 1951 a připomíná též číslo z července 1951. Bez dalších informací.

Čechoslovák v Norsku: List Sdružení čs. demokratických uprchlíků v Norsku - Oslo: Sdružení čs. demokratických uprchlíků v Norsku. - 30 × 21 cm, 10-15 s.


1949

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr

1950

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr