Zvon (New York)

od č. 1997/1 - Časopis krajanské komunity v New Yorku


*     New Rochelle (New York City)     *     1972 –      *     měsíčně (v létě dvojčíslo)     *


Katolický bulletin vydává Česká katolická mise v New Yorku - Czech Catholic Mission in NYC.  Založil ho a do č. 1996/1 vydával a redigoval salezián P.  Alois Vyoral, od č. 1996/5 do č. 1996/12 Msgr. Peter Esterka z Orange, CA. Od č. 1997/1 do 1999/7 P. Jindřich Kotvrda, od č. 1999/8 dosud (leden 2017) P.  Antonín Kocurek. List přináší úvodníky redaktorů, informace o bohoslužbách a náboženském životě v New Rochelle a New Yorku, zpravodajství z farnosti, pozvánky, úmysly mší svatých, modlitby, texty z českých, příp. slovenských katolických webů, medailony osobností, "skládání účtů", seznamy dárců, krátké události, blahopřání, reklamy na krajanské služby, ukázky z klasické české  a duchovní literatury a poezie, literární přílohy (viz níže). Články v češtině i slovenštině, občas článek či odstavec anglicky. - Č. 2016/2 uvádí náklad 420 výtisků. - Dosud vychází.

Zvon / Alois Vyoral, Peter Esterka, Jindřich Kotvrda, Antonín Kocurek. - New Rochelle: Alois Vyoral, Peter Esterka, Jindřich Kotvrda, Antonín Kocurek. - Rozměry (přeložené napůl): 1972-2004 "legal" (21,59 × 35,56 cm), 2005-2011 "letter" (21,59 × 27,94 cm), od 2011/12 "legal" a nová sazba, 4-12 s.
Samostatné přílohy: Julius Zeyer: Tři legendy o krucifixu. Saniko pták - legenda slovenská, 1979; Karel Schulz: Pochvala svatých patronů českých, 1980; Karel Čapek: Proč nejsem komunistou, 1981. Václav Beneš Třebízský: Modlitba za vlast; Modlitba sv. Otce Pia XII. za umlčenou církev - nedatovány. Mimořádná čísla: 1973 - Tisíc let pražského biskupství; 1987 - Pastýřský list Dra. Jaroslava Škarvady, tit. biskupa litomyšlského, o přípravě na svatořečení blahoslavené Anežky České.

podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, výrazně upraveno a doplněno za pomoci P. Antonína Kocurka


www.zvon.info


ročník 1985

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 1986

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

ročník 1987

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    2. 3. 1987 pastýřský list biskupa Škarvady - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 1988

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 1989

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    vánoční mše svatá - pdf-ocr

ročník 1990

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 1991

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 1992

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 1993

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr   

ročník 1994

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 1995

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    12 var. 1 - pdf-ocr    12 var. 2 - pdf-ocr

ročník 1996

1 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    poznámka Václav Jelínek - pdf   

ročník 1997

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 1998

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 1999

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 2000

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 2001

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 2002

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 2003

1 - pdf-txt z html    2 - pdf-txt z html, pdf-ocr    3 - pdf-txt z html, pdf-ocr    4 - pdf-txt z html, pdf-ocr    5 - pdf-txt z html, pdf-ocr    6 - pdf-txt z html, pdf-ocr    7-8 - pdf-txt z html, pdf-ocr    9 - pdf-txt z html, pdf-ocr    10 - pdf-txt z html, pdf-ocr    11 - pdf-txt z html, pdf-ocr    12 - pdf-txt z html, pdf-ocr

ročník 2004

1 - pdf-txt z html, pdf-ocr    2 - pdf-txt z html, pdf-ocr    3 - pdf-txt z html, pdf-ocr    4 - pdf-txt z html, pdf-ocr    5 - pdf-txt z html, pdf-ocr    6-7 - pdf-txt z html, pdf-ocr    8 - pdf-txt z html, pdf-ocr    9 - pdf-txt z html, pdf-ocr    10 - pdf-txt z html, pdf-ocr    11 - pdf-txt z html, pdf-ocr    12 - pdf-txt z html, pdf-ocr

ročník 2005

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7-8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

ročník 2006

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7-8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

ročník 2007

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-ocr    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7-8 - pdf-txt    9 - pdf-txt 9 - pdf-txt z html    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

ročník 2008

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7-8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

ročník 2009

1-2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6-7 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

ročník 2010

2 - pdf-txt    3-4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

ročník 2011

2 -pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

ročník 2012

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7-8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

ročník 2013

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7 - pdf-txt    8-9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

ročník 2014

1 - pdf-txt    5.1.2014 - vánoční bohosluzba Washington - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    15.3.2014 Hostýn pomoc - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    4.5.2014 Velikonoce brožurka - pdf-txt    13.5.2014 Posvěcení konkatedrály sv. Josefa v Brooklynu - pdf-txt    29.5.2014 Prosba o pomoc - Our Lady of Hostyn - pdf-txt    6-7 - pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    29.11.2014 plakát Martinské posvícení - pdf-txt    12 - pdf-txt

ročník 2015

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6-7 - pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    8.11.2015 plakát Martinské posvícení - pdf-txt    12 - pdf-txt    12-2015 Jiří Paďour - pdf-txt

ročník 2016

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7-8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt