Zvon (New York)

Časopis krajanské komunity v New Yorku (od č. 1997/1)

 

*     New Rochelle (New York City)     *     1972 -      *     měsíčně (v létě dvojčíslo)     *

 
 
Katolický bulletin vydává Česká katolická mise v New Yorku - Czech Catholic Mission in NYC.  Založil ho a do č. 1996/1 vydával a redigoval salezián P. Alois Vyoral, od č. 1996/5 do č. 1996/12 Msgr. Peter Esterka z Orange, CA. Od č. 1997/1 do 1999/7 P. Jindřich Kotvrda, od č. 1999/8 dosud (leden 2017) P. Antonín Kocurek. List přináší úvodníky redaktorů, informace o bohoslužbách a náboženském životě v New Rochelle a New Yorku, zpravodajství z farnosti, pozvánky, úmysly mší svatých, modlitby, texty z českých, příp. slovenských katolických webů, medailony osobností, "skládání účtů", seznamy dárců, krátké události, blahopřání, reklamy na krajanské služby, ukázky z klasické české  a duchovní literatury a poezie, literární přílohy (viz níže). Články v češtině i slovenštině, občas článek či odstavec anglicky. - Č. 2016/2 uvádí náklad 420 výtisků. - Dosud vychází.
 
Zvon / Alois Vyoral, Peter Esterka, Jindřich Kotvrda, Antonín Kocurek. - New Rochelle: Alois Vyoral, Peter Esterka, Jindřich Kotvrda, Antonín Kocurek. - Rozměry (přeložené napůl): 1972-2004 "legal" (21,59 × 35,56 cm), 2005-2011 "letter" (21,59 × 27,94 cm), od 2011/12 "legal" a nová sazba., 4-12 s. Samostatné přílohy: Julius Zeyer: Tři legendy o krucifixu. Saniko pták - legenda slovenská, 1979; Karel Schulz: Pochvala svatých patronů českých, 1980; Karel Čapek: Proč nejsem komunistou, 1981. Václav Beneš Třebízský: Modlitba za vlast; Modlitba sv. Otce Pia XII. za umlčenou církev - nedatovány. Mimořádná čísla: 1973 - Tisíc let pražského biskupství; 1987 - Pastýřský list Dra. Jaroslava Škarvady, tit. biskupa litomyšlského, o přípravě na svatořečení blahoslavené Anežky České.

podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, výrazně upraveno a doplněno, zejména za pomoci P. Antonína Kocurka

www.zvon.info

 

ročník 1985

ročník 1986

ročník 1987

ročník 1988

ročník 1989

ročník 1990

ročník 1991

ročník 1992

ročník 1993

ročník 1994

ročník 1995

ročník 1996

ročník 1997

ročník 1998

ročník 1999

ročník 2000

ročník 2001

ročník 2002

ročník 2003

ročník 2004

ročník 2005

ročník 2006

ročník 2007

ročník 2008

ročník 2009

ročník 2010

ročník 2011

ročník 2012

ročník 2013

ročník 2014

ročník 2015

ročník 2016