Vězeň

Nezávislá tribuna bývalých politických vězňů komunistického režimu Československa.


*     Toronto     *     1987 – 1989     *     dvouměsíčně     *


Časopis bezprostředně navazující na dvouměsíčník Mukl vycházel ve vydavatelství Moravia Press, Ltd., později Moravía Publishing, redigoval jej Milo Komínek. List obsahoval politickou publicistiku a stanoviska a vzpomínkové texty. Nejčastěji přispívali Libor Brom, Richard Hanzlík, Josef Herman, Milo Komínek, Jára Meců, Josef Novák, Bohumil Obdržálek a Milan Zelený.

Poprvé vyšel v červenci 1987, vycházel s ročníkovým číslováním od července do června, souběžně však sledoval i průběžné číslováni. Naposledy doložen dvojčíslem 6-7(12-13)/1989. Časopis personálně spjat s tituly Naše hlasy, Svědomí a Mukl. Ten zanikl v roce 1987 s oznámením, že místo něho bude vycházet Vězeň: pod původním názvem nicméně bezprostředně navázal curyšský čtvrtletník. Na Vězně od r. 1990 navázal čas. Svědomí.

Vězeň: Nezávislá tribuna bývalých politických vězňů komunistického režimu Československa / Milo Komínek. - Toronto: Moravia Publishing. 28 × 22 cm, 16 s. Uvnitř listu podnázev Časopis bojujícího exilu. - Od č. 5/88 tiráž též v angličtině, s podnázvem Independent Tribune of former political prisoners of Communistic regime in Czechoslovakia. Chyba v průběžném čislování - na č. 9 bezprostředně navazuje č. 11.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1987

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1988

5 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr