Rozmach

Časopis pro Čechy doma i v zahraničí (1984 - 1985)

Křesťansko-demokratická revue (od 1986)


 

*     Rotterdam     *     1984 – 1989     *     nepravidelně     *


Společensko-politická revue křesťansko-demokratické orientace vycházela ve vydavatelství Rozmach. Řídil ji redakční kruh, jehož členy byli Pavel Želivan (vl. jm. Karel Vrána), Jaroslav Vrzala (odpovědný redaktor) a František Pinďák. Kromě témat náboženských se list zabýval soudobým politickým vývojem zejména v Československu a ve východní Evropě, publikoval filozofické texty, historiografické příspěvky a poezii. Vedle členů redakčního kruhu přispívali mj. Ivo Císař, Jiří Fuchs, Bohdan Chudoba, Josef Konopa (vl. jm. František Vohryzka), Stanislav Hofírek, Jindřich Holeček, Milan Kučera, Josef Pazderka, Jaroslav Poláček, Jaroslav Pole, Eva Řeháková, Emil Valášek, Olga Valeská (vl. jm. Olga Kopecká) aj. V č. 2 a 3 úryvky z deníků Jana Zahradníčka.

Časopis vycházel zpočátku dvakrát ročně, později nepravidelně. Průběžné číslování. Naposledy doloženo dvojčíslo 7-8 z léta 1989, další čísla zřejmě již nevyšla.

Rozmach: Křesťansko-demokratická revue / Pavel Žclivan, Jaroslav Vrzala, František Pinďák. - Rotterdam: Rozmach. - Do č. 4/85 podnázev Časopis pro Čechy doma i v zahraničí. - 21 × 15 cm, 75-127 s. - Od č. 1/84 do č. 4/85 též francouzský podnázev (Revue democrate Tchèque), od č. 2/84 do č. 4/85 i anglický (Czech democratic review) a německý (Tschechische demokratische Zeitschrift). Dvojčíslo 1-2/84 je obsahově totožné s č. 1/84, liší se pouze barvou obálky.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1984

2 - pdf-ocr

1985

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1986

5 - pdf-ocr