Šíp

Časopis Českého a slovenského exilového skautingu.

Jiný podtitul: Časopis českých a slovenských skautů a skautek, vlčat a světlušek v exilu.


*     Nijmegen (Holandsko)     *     1981 – 1985     *     čtvrtletně     *


Skautský časopis vycházel ve vydavatelství Skauted (Skautská edice) a redigoval jej Tibor Grandtner (Cípa). Číslování v rámci ročníků i průběžné, celkem vyšlo 20 čísel, jako poslední č. 4/1985. List vycházel v nákladu 400 výtisků.

Šíp: Časopis Českého a slovenského exilového skautingu / Tibor (též Ctibor) Grandtner. - Nijmegen: Skauted. 21 × 15 cm, 4-24 s. V tiráži podnázev Časopis českých a slovenských skautů a skautek, vlčat a světlušek v exilu. V rámci ročníků průběžné stránkováni. T. Grandtner znám též jako Cipa. - Č. 4/85 je poslední, jim vydáváni Šípu končí.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


KOMPLETNÍ

1981

1 - 1 - pdf-ocr    2 - 2 - pdf-ocr    3 - 3 - pdf-ocr    4 - 4 - pdf-ocr

1982

1 - 5 - pdf-ocr    2 - 6 - pdf-ocr    3 - 7 - pdf-ocr    4 - 8 - pdf-ocr

1983

1 - 9 - pdf-ocr    2 - 10 - pdf-ocr    3 - 11 - pdf-ocr    4 - 12 - pdf-ocr

1984

1 - 13 - pdf-ocr    2 - 14 - pdf-ocr    3 - 15 - pdf-ocr    4 - 16 - pdf-ocr

1985

1 - 17 - pdf-ocr    2 - 18 - pdf-ocr    3 - 19 - pdf-ocr    4 - 20 - pdf-ocr