Severomoravská pasivita

*     Ostrava     *     1989 – 90     *     zhruba 1 x měsíčně     *

 

S.p. založili, spolu s dalšími, Jan Král, Jiří Fiedor a Jiří „Floyd“ Hanus.

Obsahuje články o místním i celostátním dění, zprávy o akcích, perzekucích, kultuře, zakládání nových nezávislých iniciativ, články z historie i o mezinárodním dění, okrajově i poezii a beletrii.

Pravidelněji přispíval Karel Biňovec.

Náklad 100 - 150 výtisků. Tiskl se nejprve u Jiřího „Floyda“ Hanuse na sídlišti Dubina, později na chatě jeho tchána. 

 

Jiří Fiedor též vydal jedno číslo SM Revue, mělo 100 stran a bylo vyrobeno ve 100 výtiscích.

 

1989

1 - pdf-ocr
2 - březen - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - červen - pdf-ocr
6-7 - červenec - srpen - pdf-ocr
8 - září - pdf-ocr
9-10 - říjen - listopad - pdf-ocr
 

1990

11 - duben - pdf-ocr